סולר קפלינסקי רשלנות רפואית malpractice
שיחה אישית עם עו"ד עופר סולר: 072-334-0001

עורך הדין עופר סולר, ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

המשרד המוביל בישראל לייצוג נפגעי רשלנות רפואית, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

פנו לקבלת חוות דעת מקצועית >>
עו"ד עופר סולר מומחה ברשלנות רפואית

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עו"ד עופר סולר, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

לקבלת חוות דעת מקצועית >>

ע"א 676/10 וערעור שכנגד - אובדן סיכויי החלמה

מחבר: 11/10/2011 13:17

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א  676/10 וערעור שכנגד

בפני: כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין

    כבוד השופט נ' הנדל

    כבוד השופט י' עמית

המערערים (המשיבים שכנגד):  

   1. עזבון המנוחה שרה אליהו ז"ל

    2. גרשון אליהו

    3. מיכל אליהו

    4. אודל אליהו

    5. נחמה אליהו

    6. נחמן אליהו

   

נ ג ד

                

המשיבה (המערערת שכנגד): קופת חולים לאומית

   

ערעור וערעור שכנגד על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בירושלים מיום  13.1.10 

בת.א. 6410/04 שניתן על-ידי כבוד השופט א' פרקש

   

תאריך הישיבה: ל' בניסן התשע"א  (4.5.11)

בשם המערערים (המשיבים שכנגד): עו"ד עמוס גבעון

בשם המשיבה (המערערת שכנגד): עו"ד יעקב אבימור; עו"ד הדר אדרי

פסק דין

המשנה לנשיאה א' ריבלין:

1. לפנינו ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (כבוד השופט א' פרקש). בקליפת האגוז, עניינו של הערעור הוא בתביעת נזיקין שהוגשה על ידי עיזבונה ויורשיה של המנוחה שרה אליהו ז"ל (להלן: המערערים והמנוחה, בהתאמה) בטענה כי רופאיה של קופת חולים לאומית (להלן: המשיבה) התרשלו בכך שאבחנו באיחור מלנומה סרטנית שהתפתחה בכף רגלה של המנוחה.

2. בית המשפט המחוזי קבע תחילה כי רופאי המשיבה ניהלו את הרשומות הרפואיות של המנוחה באופן לקוי וחסר וגרמו בכך נזק ראייתי למערערים. בנזק ראייתי זה – כך נקבע – יש כדי להעביר את נטל ההוכחה לידי המשיבה. בהמשך לכך, קבע בית המשפט המחוזי כי אופן הטיפול במנוחה היה שגוי בנסיבות העניין, וכי רופאיה של המשיבה אכן התרשלו באבחון הגידול.

קביעה זו נעשתה הן בהסתמך על כך שהמשיבה לא הצליחה להוכיח כי רופאיה פעלו באופן סביר, ומשכך לא עמדה בנטל שהועבר אליה, והן בהסתמך על כך שהמערערים הוכיחו את התרשלות רופאיה של המשיבה במאזן ההסתברויות הנדרש, ולמעשה לא נזקקו להעברת נטל ההוכחה.

   

בית המשפט המחוזי הוסיף וקבע כי התרשלות רופאי המשיבה הובילה לגריעת 20% מסיכויי החלמתה של המנוחה – דהיינו, סיכויי ההחלמה שלה ירדו מ-50% (=סיכון תמותה של 50%) ל-30% (=סיכון תמותה של 70%). בחישוב שיעור הפיצוי, חילק בית המשפט את הפער שבין סיכויי ההחלמה ללא ההתרשלות לבין סיכויי ההחלמה לאחר ההתרשלות בסיכון לתמותה לאחר ההתרשלות (קרי:  ), וקבע כי קיים סיכוי סטטיסטי של 29% לפיו המנוחה נפטרה בשל התרשלות רופאי המשיבה. בית המשפט הוסיף וייחס למנוחה אשם תורם מינימאלי, והעמיד את שיעור הפיצוי הכולל על 25% מתוך כלל הנזקים.

3. המערערים אינם משלימים עם מרבית קביעותיו של בית המשפט קמא ומכאן הערעור שלפנינו. לטענתם, יש לחייב את המשיבה בסכום גבוה יותר של פיצויים מזה שקבע בית המשפט המחוזי, הן משום שלעמדתם הנזק הראייתי שנגרם על ידי רופאי המשיבה הוא שמנע את הוכחת התביעה במלואה; הן משום שלדעתם חלקם של רופאי המשיבה בגרימת הנזק גבוה יותר מכפי שנקבע; הן משום שהם סבורים כי לא היה מקום לייחס למנוחה אשם תורם; והן משום שלשיטתם הנוסחה שבה השתמש בית המשפט המחוזי בחישוב שיעור הפיצוי מקפחת אותם.

המשיבה מצידה, אף היא אינה משלימה עם קביעותיו של בית המשפט, ולפיכך מונח לפנינו גם ערעור שכנגד. לטענת המשיבה (היא המערערת שכנגד), הרשומות הרפואיות היו תקינות לחלוטין ולא נגרם במקרה דנן כל נזק ראייתי למערערים; הטיפול שניתן למנוחה היה סביר ולא לווה בהתרשלות כלשהי מצד רופאי המשיבה; והאשם התורם של המנוחה היה מהותי ועלה כדי 100%. בנוסף, שני הצדדים טוענים כי בית המשפט המחוזי שגה בהערכת ראשי הנזק השונים, אם לכאן ואם לכאן.

4. כבר הבעתי דעתי בעבר כי פיצוי בגין "אובדן סיכויי החלמה", אינו אלא פיצוי-לפי-סיכוי; רוצה לומר: הלכה למעשה, זהו מנגנון של הטלת אחריות יחסית "בתחפושת". בפרשת מלול (דנ"א 4693/05 בי"ח כרמל - חיפה נ' מלול ([פורסם בנבו], 29.8.2010)) הבעתי עמדתי כי יש להכיר בפיצוי יחסי מסוג זה כאשר קיימת הטיה חוזרת ונשנית ביחס לאפשרות להטיל אחריות על המזיק. אף על פי כן, נקבע בפרשת מלול כי דוקטרינת "אובדן סיכויי החלמה", שהשתרשה זה מכבר בפסיקה, מוסיפה לעמוד.

לפיכך, במקרים של רשלנות רפואית מכירה ההלכה בזכותם של ניזוקים לקבל פיצוי בגין "אובדן סיכויי החלמה" גם מקום בו לא קיימת הטיה כאמור. למעשה, מקרים של רשלנות רפואית הם המקרים היחידים שבהם הפיצוי ההסתברותי נותר משוחרר מסייגי "ההטיה הנשנית" (ראו גם: ע"א 10399/08 פרוטס נ' צ'ירגייב, פס' 5-4, 9 לפסק דיני ([פורסם בנבו], 4.4.2011)).

5. לגוף הדברים, קביעותיו של בית המשפט המחוזי לעניין הנזק הראייתי, ההתרשלות, האשם התורם וגובה הנזק מעוגנות היטב בחומר הראיות ובהלכה המשפטית, ולא מצאנו מקום להתערב בהן. גם לעניין החישוב של שיעור הפיצוי, הגיע בית המשפט המחוזי לתוצאה הנכונה. לאחרונה הגדרנו בעניין פרוטס הנזכר לעיל את אופן חישוב שיעור הפיצוי בגין "אובדן סיכויי החלמה".

נפסק שם כי בין אם יחושב שיעור הפיצוי כשיעור הגריעה מסיכויי ההחלמה ובין אם יחושב שיעור הפיצוי כשיעור החמרת סיכוני התמותה, התוצאה תהא זהה – שכן שתי אפשרויות אלה הן למעשה שני צדדים של אותו מטבע, לאמור: הנוסחה (כאשר: b = שיעור סיכון התמותה הכולל לאחר ההתרשלות; a = שיעור סיכון התמותה קודם למעשה ההתרשלות) זהה למעשה לנוסחה(כאשר: d = סיכויי ההחלמה לאחר ההתרשלות; c = סיכויי ההחלמה המקוריים) (ראו: עניין פרוטס, פס' 13-10 לפסק דיני).

בחשבו את שיעור הפיצוי, בית המשפט המחוזי בענייננו עשה שימוש בנוסחה אותה ניתן לתרגם לביטוי. אלא שהפער בסיכויי ההחלמה (b-a) שווה תמיד לפער בסיכוני התמותה (c-d), ומכיוון שכך הנוסחה שבה השתמש בית המשפט המחוזי זהה לנוסחה וגם לנוסחה. אמנם, מבחינה לוגית עדיף להיצמד לשתי הנוסחאות שעוצבו בעניין פרוטס, שכן הן מגדירות את המונה ואת המכנה באותה לשון ומאפשרות לערוך את החישוב מתחילתו ועד סופו תוך שימוש עקבי במונח "סיכוני תמותה" או במונח "סיכויי החלמה".

בנוסחה שבה המונה מוגדר באמצעות סיכויי החלמה, כך גם מוגדר המכנה, ואילו בנוסחה העושה שימוש בלשון סיכוני תמותה, הן המונה והן המכנה מוגדרים באמצעותה. עם זאת, אין בכך כדי להשפיע על הזהות המהותית הקיימת בין נוסחאות אלה לבין הנוסחה שבה השתמש בית המשפט המחוזי, ועל כן התוצאה שאליה הוא הגיע היא נכונה.

 

אשר על כן, דין הערעור והערעור שכנגד להידחות. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

המשנה-לנשיאה

השופט נ' הנדל:

    אני מסכים.

                                    ש ו פ ט

השופט י' עמית:

    אני מסכים.

                                    ש ו פ ט

הוחלט כאמור בפסק דינו של המשנה-לנשיאה א' ריבלין.

ניתן היום, י"א בתמוז התשע"א (13.7.2011).

בואו לדבר על פסק הדין עם עורכי דין ומומחים: פורום רשלנות רפואית

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (5) | דירוגים (1)

5 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור

מיקומך באתר: רשלנות רפואית בימ"ש העליון דן בנושא אובדן סיכויי החלמה

חוות דעת מקצועית

רוצה להכיר את כל האפשרויות שבפניך ולקבל החלטה מושכלת? פנה/י אלינו:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

מידע משפטי ועדכונים:

15 בינואר 2020

עורכי הדין שלנו עונים ...

עורכת הדין ארבל קפלינסקי ועורך הדין עופר סולר עונים לשאלות נפוצות בנושא רשלנות רפואית!

קרא עוד

11 בפברואר 2020

בדיקות גנטיות לאבחון ס...

ישנם לא מעט מקרים שבהם בדיקות גנטיות עשויות להציל חיים ולמנוע אבחון מאוחר של מחלת הסרטן! אם הרופא...

קרא עוד

25 בפברואר 2020

רשלנות רפואית באבחון מ...

על מקרים של טעות או איחור באבחון סרטן השד - רשלנות רפואית ותוצאותיה

קרא עוד

25 בפברואר 2020

מדריך להגשת תביעת רשלנ...

מדריך מלא להגשת תביעות רשלנות רפואית - כל מה שצריך לדעת לפני הגשת תביעה בגין נזקי רשלנות...

קרא עוד

04 במרץ 2020

הריון תאומים: יותר שמח...

הריון עם תאומים הנו ברכה כפולה, אבל חשוב להכיר את הסיבוכים האפשריים בזמן ההריון, בשל העובדה שהאם ...

קרא עוד

04 במרץ 2020

בית חולים הלל יפה בחדרה

לפניכם מידע מעודכן ומקיף בכל הנושאים החשובים הנוגעים למרכז הרפואי הלל יפה בחדרה...

קרא עוד

11 במרץ 2020

נגרם לך קרע ברחם בזמן ...

עורך הדין עופר סולר מסביר מה עושים במקרה שנגרם קרע ברחם בגלל רשלנות רפואית...

קרא עוד

11 במרץ 2020

אבחון וטיפול במקרה של ...

דמם לאחר לידה הנו מצד חירום מיילדותי המצריך אבחון מהיר וטיפול רפואי הולם, שאחרת היולדת עשוייה להק...

קרא עוד

16 במרץ 2020

איך מתמודדים מול העומס...

הרבה יותר מדי חולים ומטופלים נפגעים, לעיתים בצורה בלתי הפיכה, בין השאר בגלל העומס הרב בבתי החולים...

קרא עוד

22 במרץ 2020

לחץ על בטן היולדת בזמן...

ישנם לא מעט מקרים שבהם הרופא המיילד מחליט ללחוץ על בטן היולדת במטרה להאיץ את הלידה, כאשר בחלק מהמ...

קרא עוד

29 במרץ 2020

מגיע לך לקבל תשובות במ...

סולר קפלינסקי רשלנות רפואית: מעל 19 שנות ניסיון בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בלידה. פני/ה להערכת סי...

קרא עוד

פניה אישית ודיסקרטית

עורכי הדין שלנו לרשותך, בכל שאלה! פנה/י לקבלת ייעוץ משפטי אישי ותשובות בכל שאלה:

טלפון: 072-334-0001

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36