סולר קפלינסקי רשלנות רפואית malpractice
שיחה אישית עם עו"ד עופר סולר: 072-334-0001

עורך הדין עופר סולר, ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

המשרד המוביל בישראל לייצוג נפגעי רשלנות רפואית, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

פנו לקבלת חוות דעת מקצועית >>
עו"ד עופר סולר מומחה ברשלנות רפואית

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עו"ד עופר סולר, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

לקבלת חוות דעת מקצועית >>

מילון רשלנות רפואית - מונחים רפואיים באות מ

מחבר: 05/12/2017 18:07

מ

מבחן הרופא הסביר - The reasonable doctor test

סטנדרט ההתנהגות המצופה מרופא בתחום מסויים בעת נתונה. מבחן זה נגזר מחובת הזהירות המוגברת, אשר חלה על כלל העוסקים במקצוע הרפואה, מכוח פקודת הנזיקין. בתביעות רשלנות רפואית משמש המבחן כלי בידי הערכאה המשפטית לבחינת התנהלותו של הנאשם ובדיקה האם היא עולה בקנה אחד עם האופן בו אמור לנהוג רופא במעמדו ובמקומו בנסיבות העניין ובהתאם לידע הרפואי, המקובל באותה תקופה.

במידה ובית המשפט סבור, על בסיס התרשמותו מחוות דעת רופא מומחה ועדויות הצדדים, כי במעשהו או מחדלו נהג הנאשם בדרך החורגת מן הפרקטיקה המקובלת וכי שיקול דעתו סטה מהסטנדרטים הנוהגים באופן, שהחמיר את מצבו של החולה וגרם לו נזקים גופניים, יואשם הרופא ברשלנות ויוטל עליו או על המוסד הרפואי המעסיק אותו, לפצות את התובע, בהתאם לעקרון האחריות השילוחית.

ראה גם: אוטונומיה של החולה, אחריות שילוחית, חובת הגילוי הרפואית, חובת ההתעדכנות המקצועית, חובת הזהירות ופקודת הנזיקין. 

מוות מוחי - Brain death

הגדרה משפטית, הקובעת את שעת מותו של אדם כמועד בו חדל גזע המוח לתפקד באופן מוחלט ובלתי הפיך. במצב זה נפסק גם תפקודן של מערכות גוף, הפועלות באופן עצמוני, דוגמת מערכות הלב והנשימה.

קביעת מוות מוחי מהווה משימה מורכבת, הנסמכת על שורה של בדיקות ועמידה בתנאים ספציפיים. רשלנות בתחום עשויה להתגלע בגין:

 • קבלת החלטה על מוות מוחי בחוסר מיומנות ובהיעדר הידע המקצועי הנדרש לצורך כך.
 • הפרת חובת הזהירות וחריגה מהסטנדרט המקובל, המחייב קביעת מוות מוחי על פי תוצאות מבחנים קליניים, המוכיחים אי תפקוד של גזע המוח, בסיוע בדיקות עזר המאששות זאת.
 • אי עמידה בדרישה הפרוצדורלית להליך, לפיה הקביעה צריכה להתבצע על ידי שני רופאים לפחות, שהתמחותם הינה בתחום השתלת איברים ושלפחות אחד מהם הינו בתקן מנהל מחלקה.

ראה גם: חובת הזהירות, מבחן הרופא הסביר ונוירולוגיה.

מום מולד -  Congenital defect / abnormality , Birth defect

פגם או לקות, שאובחנו בתינוק בסמוך לאחר הלידה, אשר סיבתם הינה גנטית או סביבתית. עילת רשלנות רפואית תקום בגין:

 • ניהול מעקב הריון כושל, אשר הוביל להחמצת אבחון.
 • אבחון מאוחר או שגוי של בעיה תורשתית ממנה סובל העובר עקב אי הפניית בני הזוג לביצוע הבדיקות הנדרשות.
 • הפרת חובת הגילוי לגבי קיומן או פענוח מוטעה של ממצאי הבדיקות, אשר הובילו להולדה בעוולה של תינוק בעל מום או תסמונת, אשר מוטב היה לולא נברא.

סיבה נוספת להיווצרות מום מולד הינה מחדלים וכשלים במהלך הלידה, דוגמת ביצוע בלתי מיומן של אופני לידה מיוחדים תוך הפרת חובת הזהירות וחריגה מסטנדרט ההתנהגות המצופה במסגרת מבחן הרופא הסביר או אי אבחון מצוקה עוברית במועדה ומתן טיפול מיידי נדרש, אשר גרמו נזקים בלתי הפיכים לעובר.

ראה גם: אבחון מאוחר, אבחון שגוי, הולדה בעוולה, חובת הגילוי הרפואית, חובת הזהירות, לידה, מבחן הרופא הסביר, מעקב הריון, מצוקה עוברית, תסמונת איקס שביר, תסמונת דאון

מוניטור - Monitor

מכשיר עזר רפואי, המאפשר מעקב והתחקות באופן רציף אחר מדדים שונים בגוף המטופל, בהם לחץ דם, נשימה ופעולת הלב. המוניטור מצוי בשימוש ביחידות טיפול נמרץ בבתי החולים לצורך השגחה צמודה אחר המאושפזים ובמהלך לידה נודעת לו חשיבות רבה בהערכת מצבו של העובר ברחם ואיתור סימני התפתחות מצוקה עוברית.

עילת רשלנות רפואית תקום בגין מספר מחדלים, העולים כדי הפרה של חובת הזהירות, אשר חלה על הסגל הרפואי, בהם:

 • אי עשיית שימוש במוניטור שעה שמצב המטופל מחייב זאת.
 • חיבור מכשיר המוניטור לחולה באופן רשלני או בעיתוי בלתי מתאים (בלידה למשל, יש לחברו רק לאחר ירידת מים).
 • מקרי פיענוח שגוי של ממצאי רישום המכשיר, אשר הובילו להחמצת מצוקה רפואית אליה נקלע המטופל והשהיית התערבות מיידית נדרשת, בעקבותיהם חלה התדרדרות במצב החולה ונגרמו לו נזקים בלתי הפיכים.

קראו בהרחבה: בדיקת מוניטור עוברי

ראה גם: אבחון מאוחר, אבחון שגוי, הריון, חובת הזהירות, טיפול נמרץ, לידה ומצוקה עוברית.

מעקב הריון - supervision Pregnancy

מכלול הבדיקות והבירורים, הנדרשים במהלך תקופת ההריון, לצורך הבטחת התפתחותו התקינה של העובר ושמירה על בריאות האם. בין הסיבות המרכזיות בגינן מוגשות תביעות רשלנות רפואית בתחום:

 • חוסר התחקות אחר עבר רפואי בעייתי או קיום לקות גנטית אצל האם או קרובי משפחתה מדרגה ראשונה, המצריכים התייחסות מיוחדת ועריכת בירורים נוספים.
 • אי הפניית האם או שני בני הזוג לביצוע בדיקות מעקב בסיסיות במהלך ההריון ובהן: אולטרסאונד, בדיקות מעבדה, בדיקות סקר גנטי, שקיפות עורפית, סקירת מערכות מוקדמת ומאוחרת, מבחני איתור סוכרת וכן בדיקות מקיפות דוגמת מי שפיר ובירורים גנטיים נרחבים, במידת הנדרש.
 • הפרת חובת הגילוי לגבי קיום בדיקות מקיפות וחוסר הסבר לגבי משמעות ממצאי בדיקות, אשר מנעו מההורים לקבל החלטה מושכלת לגבי הפסקת ההריון או המשכו.
 • פיענוח שגוי של תוצאות הבדיקות, המבוצעות טרם ההריון או במהלכו, שהוביל להחמצת איתור מום או לקות גופניים או שכליים אצל העובר (הולדה בעוולה) או להשהייה במתן טיפול והתערבות רפואית נדרשת.
 • חוסר התייחסות מיוחדת וקיום מעקב תכוף יותר אחר מצבי הריון בסיכון גבוה כמו סוכרת הריון, רעלת הריון או הריון מרובה עוברים וכן אי עמידה בדרישת השגת הסכמה מדעת ומתן הסבר מקדים לבני הזוג טרם ביצוע טיפולים או בדיקות, הקשורים בהריון.

המערכת המשפטית מתייחסת בחומרה רבה למקרי רשלנות רפואית בתחום של הבאת חיים חדשים לעולם, שיש בהם משום הפרת חובת הזהירות וסטיה מסטנדרט ההתנהגות המצופה מהרופא הסביר ומטילה פיצויים גבוהים על הנאשמים.

ראה גם: אוטונטמיה של החולה, אולטרסאונד, דיקור מי שפיר, הולדה בעוולה, היפרדות שיליה, הריון, הריון בסיכון גבוה, חובת הזהירות, מבחן הרופא הסביר, מום מולד, נגיף CMV, סיסי שליה וסקירת מערכות.

מצוקה עוברית - Embryonic distress  ,Foetal distress

מצב המתפתח במהלך ההריון או תוך כדי הלידה מסיבות שונות, בשלהן העובר אינו מקבל את כמות החמצן לה הוא זקוק. עילת רשלנות רפואית תקום בגין: חוסר אבחון או אבחון מאוחר של היקלעות העובר למצוקה במהלך בדיקות מעקב הריון, בכללן אולטרסאונד, המאפשר התחקות אחר מצב העובר ברחם ואיתור ירידה בתנועותיו או בלידה עצמה - עקב פענוח שגוי של רישומי המוניטור, חוסר התחקות אחר שינויים ברמת החומציות בדמו של העובר או מצב של מתן צואה במי השפיר (מים מקוניאליים).

איתור מצוקה עוברית מצריך חילוצו של העובר מן הרחם בהקדם האפשרי בדרך של ניתוח קיסרי. החמצת אבחון המצוקה במועד עשויה להוביל להתפתחות נזק מוחי בלתי הפיך לעובר, לרבות פיגור שכלי ושיתוק מוחין ובמצבי אספיקסיה, היפוקסיה או כריכת חבל הטבור סביב צוואר התינוק  - חנק ובמקרים קשים אף מוות.

ראה גם: אבחון מאוחר, אולטרסאונד, אספיקסיה, היפוקסיה, הריון, חבל הטבור, לידה, מוניטור, מים מקוניאליים, מעקב הריון, פיגור שכלי ושיתוק מוחין

מים מקוניאליים

מצב מסוכן של ריקון מעי העובר לתוך מי השפיר בעודו ברחם. במקרה כזה, גוון מי השפיר, אשר הינו על פי רוב שקוף וצלול, הופך עכור - בצבע חום ירקרק. תופעה זו עשויה להצביע על התפתחות מצוקה עוברית ולהעיד על כך, שאספקת החמצן לעובר לקויה. במידה והתופעה מתגלה אגב בדיקות מעקב הריון היא מחייבת הקדמת הלידה ושעה שהיא מתגלה במהלך הלידה נדרשים ניטור והשגחה רציפים אחר העובר.

רשלנות רפואית תקום בגין חוסר אבחון או אבחון מאוחר של התופעה ועקב כך אי השגחה אחר התפתחות אפשרית של מצוקה עוברית, תוך הקפדה על מעקב צמוד ורציף אחרי העובר וכן בשל אי נקיטת הפעולות הנדרשות בתום הלידה  - שאיבת פיו, אפו וגרונו של העובר, בכדי שהמים המקוניאליים לא יחדרו לריאותיו ויגרמו לו סיבוכים במערכת הנשימה. 

ראה גם: אבחון מאוחר, לידה, מעקב הריון ומצוקה עוברית.

מתמחה - trainee,  Intern, resident

רופא המצוי בתקופת אימון והכשרה בענף רפואי מסויים לצורך הסמכה כמומחה בתחום זה. מנהלי מחלקות בתי החולים, אשר ממונים במסגרת תפקידם על הכשרת המתמחים, מאצילים בידיהם מגוון מרחב של סמכויות בירור, בדיקה וגיבוש חוות דעת לגבי חולים.

המתמחים לוקחים חלק פעיל בפעילות הרפואית השגרתית כמו גם בניתוחים והליכים כירורגיים ומשתתפים בישיבות הסגל הרפואי וחלה עליהם חובת הזהירות, הנדרשת מהעוסקים במקצוע. אולם, רופא מתמחה מצוי בסטטוס מיוחד, אשר מגביל את מידת האחריות המוטלת עליו והוא מחוייב בהתייעצות עם רופאים בכירים וקבלת אישורם. אלה מסייגים ומצמצמים את יכולת תביעתו בעילת רשלנות רפואית ומעבירים את נטל האשם לכתפי הרופאים, אשר ממונים על הכשרת המתמחים ומנחים אותם מקצועית.

ראה גם: חובת הזהירות.

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (5) | דירוגים (1)

5 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור

חוות דעת מקצועית

רוצה להכיר את כל האפשרויות שבפניך ולקבל החלטה מושכלת? פנה/י אלינו:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

מידע משפטי ועדכונים:

15 בינואר 2020

עורכי הדין שלנו עונים ...

עורכת הדין ארבל קפלינסקי ועורך הדין עופר סולר עונים לשאלות נפוצות בנושא רשלנות רפואית!

קרא עוד

04 במרץ 2020

בית חולים הלל יפה בחדרה

לפניכם מידע מעודכן ומקיף בכל הנושאים החשובים הנוגעים למרכז הרפואי הלל יפה בחדרה...

קרא עוד

11 במרץ 2020

נגרם לך קרע ברחם בזמן ...

עורך הדין עופר סולר מסביר מה עושים במקרה שנגרם קרע ברחם בגלל רשלנות רפואית...

קרא עוד

11 במרץ 2020

אבחון וטיפול במקרה של ...

דמם לאחר לידה הנו מצד חירום מיילדותי המצריך אבחון מהיר וטיפול רפואי הולם, שאחרת היולדת עשוייה להק...

קרא עוד

16 במרץ 2020

איך מתמודדים מול העומס...

הרבה יותר מדי חולים ומטופלים נפגעים, לעיתים בצורה בלתי הפיכה, בין השאר בגלל העומס הרב בבתי החולים...

קרא עוד

22 במרץ 2020

לחץ על בטן היולדת בזמן...

ישנם לא מעט מקרים שבהם הרופא המיילד מחליט ללחוץ על בטן היולדת במטרה להאיץ את הלידה, כאשר בחלק מהמ...

קרא עוד

02 באפריל 2020

מגיע לך לקבל תשובות במ...

סולר קפלינסקי רשלנות רפואית: מעל 19 שנות ניסיון בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בלידה. פני/ה להערכת סי...

קרא עוד

04 באפריל 2020

מרכז רפואי העמק בעפולה

מידע מקיף על המרכז הרפואי העמק בעפולה, הגישה הטיפולית, המחלקות והמרפאות ודרכי יצירת הקשר...

קרא עוד

05 באפריל 2020

הרופאים השאירו שארית ש...

עורך הדין עופר סולר מסביר כיצד מתמודדים ומה ניתן לעשות במקרים של שארית שליה ברחם לאחר הלידה...

קרא עוד

06 באפריל 2020

בית החולים יוספטל באילת

עורך הדין עופר סולר מביא לפניכם את כל המידע על המרכז הרפואי יוספטל באילת...

קרא עוד

06 באפריל 2020

טיפול רשלני במקרים של ...

במקרים שבהם צוות חדר הלידה מאחר באבחון תשניק סב לידתי ובמקרים שבהם ניתן טיפול רפואי רשלני לתשניק,...

קרא עוד

פניה אישית ודיסקרטית

עורכי הדין שלנו לרשותך, בכל שאלה! פנה/י לקבלת ייעוץ משפטי אישי ותשובות בכל שאלה:

טלפון: 072-334-0001

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36