עורך דין עופר סולר רשלנות רפואית
שיחה אישית עם עו"ד עופר סולר: 072-334-0001

עורך הדין עופר סולר, ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

המשרד המוביל בישראל לייצוג נפגעי רשלנות רפואית, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

פנו לקבלת חוות דעת מקצועית >>
עו"ד עופר סולר מומחה ברשלנות רפואית

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עו"ד עופר סולר, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

לקבלת חוות דעת מקצועית >>

חשיבותו של התיעוד הרפואי במקרי רשלנות רפואית ובכלל

מחבר: 19/07/2020 07:37

רשומה רפואית מוגדרת כתיעוד המפגש בין הצוות הרפואי המטפל לבין המטופל. מדינת ישראל עיגנה בחוקים את החובה של הצוות הרפואי לתעד את ההיסטוריה הרפואית שלך באופן אחיד ומסודר, במטרה להבטיח את איכות הטיפול הרפואי ולספק תיעוד משפטי לטיפול.

למרות שהתיעוד הרפואי הוא נושא הקשור לארכיונים, לא מדובר בנושא אפור או משעמם. תיעוד רפואי שנעשה באופן יסודי ונכון, יבטיח שאם תגיעו חלילה לחדר המיון מבלי יכולת לספר את ההיסטוריה הרפואית שלכם, התיעוד הרפואי שנשמר אודותיכם יספק לרופאים שמצילים את חייכם את כל המידע החיוני.

התיעוד הרפואי הוא תיעוד שלכם וביכולתכם לפנות בכל רגע על מנת לקבלו, בדרך פשוטה שהוסדרה בחקיקה. במקרים של חשש מפני רשלנות רפואית, עורך הדין המייצג יפנה למוסדות הרפואיים הרלוונטיים ויעתיק את התיעוד הרפואי שלך, במטרה לבחון את מהלך הטיפול הרפואי ותקינותו.

ברוב המקרים שבהם עולה חשש מפני רשלנות בטיפול הרפואי, עורך הדין יעביר את התיעוד הרפואי לעיונו של מומחה רפואי בתחום הספציפי הרלוונטי לפגיעה שלך, על מנת שהמומחה הרפואי ילמד מתוך התיעוד ויסיק מסקנות לגבי אופיו ותקינותו של מהלך הטיפול הרפואי שקיבלת, בדרך לגיבוש חוות דעת לגבי האפשרות להגיש תביעה בעילת רשלנות רפואית, במקום בו ימצא כי התיעוד הרפואי מעיד על כשלים והתרשלות.

מהי רשומה רפואית?

ההגדרה של רשומה רפואית מוסדרת בחוק זכויות החולה ובפקודת בריאות העם, והנהלים המפורטים לגבי אופן התיעוד ברשומה הרפואית הוסדרו בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 09/2019 - אמות מידה לניהול רשומת מטופל במערכת הבריאות.

בחוזר זה הוגדר המידע שצריך להיכלל ברשומה רפואית, והוא כולל תיעוד של כל פעולה רפואית וטיפול שניתן לחולה.

התיעוד הרפואי כולל את המידע הרפואי שנמסר על ידי המטופל, ממצאים שהתגלו בבדיקה גופנית, תוצאות בדיקות מעבדה, בדיקות הדמיה כמו MRI ותוצאות כלי עזר אחר בהם נעשה שימוש לצורך הערכת המצב הרפואי.

בנוסף, אם בוצעו פרוצדורות רפואיות או ניתוחים, הרשומה הרפואית חייבת לכלול דו"ח מפורט של מהלך הפרוצדורה או הניתוח לפרטי פרטים.

ברשומה הרפואית יכללו כל האבחנות הרפואיות שקבע הצוות הרפואי וייכלל גם תיעוד מפורט של תוכנית הטיפול, והטיפול התרופתי שנרשם למטופל, או שניתן לו במהלך האשפוז.

העקרונות בניהול תיעוד רפואי

משרד הבריאות קבע כללים מפורטים לגבי אופן ניהול התיעוד הרפואי, ואלו העקרונות המנחים:

  • תיעוד בזמן אמת התיעוד הרפואי צריך להיכתב ככל הניתן בסמוך לביצוע הפעולה הרפואית, תוך ציון שעת התיעוד.
  • סיכום בעברית, מינוח בינלאומי סיכום מחלה או הביקור יכתבו בעברית, וניתן לכתוב גם בשפה נוספת. אבחנות ופעולות רפואיות יכתבו בהתאם למינוח בינלאומי ללא קיצורים או ראשי תיבות.
  • חותמת וחתימה תיעוד רפואי צריך להיות מלווה בשמו המלא, בחתימתו ומספר הרישיון של הרופא המטפל.
  • שינוי ותיקון תיעוד רפואי לא ניתן לבטל או למחוק מידע מתוך התיעוד הרפואי, ואסור להעלים רישום שגוי בכל דרך. תיקון מהותי בתיעוד הרפואי אפשרי רק לאחר אישור ועדת רשומות רפואיות.
  • סיכום מחלה, אשפוז או פטירה רישום רפואי של נושאים אלו צריך לפרט את כל רצף האירועים באשפוז, ולתאר כל הליך רפואי שבוצע במהלך האשפוז.
  • דו"ח ניתוח הדו"ח חייב לפרט את פרטיהם של כל הנוכחים בחדר הניתוח (רופאים, אחים וסנטירים), שמות המרדימים, שעת תחילת ההרדמה, שעת תחילת הניתוח, מהלך הניתוח, הערכה כמותית של אובדן דם, דגימות שלקחו ואירועים חריגים שהתרחשו.
  • אבטחת המידע ושמירתו משרד הבריאות הגדיר נהלים לאבטחת המידע הרפואי, וכן קבע שכל הרשומות הרפואיות של אדם יועברו לאחר כל ביקור רפואי למחלקה לרישום ומידע רפואי שתוקם על ידי קופת החולים או בית החולים הרלוונטי.

העקרונות הללו הם אבן היסוד של התיעוד הרפואי, שנעשה כיום לרוב באופן מחושב.

תיעוד מדוייק מציל חיים ומשמש כלי נשק בקרב משפטי

משרד הבריאות בחר להסדיר באופן מפורט ויסודי את האופן בו יש לתעד רשומות רפואיות, מכיוון שיש להן חשיבות רבה בשני היבטים עיקריים.

חשיבות רפואית

לאורך חייך תטופל על ידי רופאים רבים ושונים. להיסטוריה הרפואית חשיבות רבה בקביעת הטיפול הרפואי, מכיוון שהתיעוד הרפואי הוא דרך נוחה לצוות הרפואי לקבל מידע על ההיסטוריה הרפואית שלך ולהבין את האופן בו התפתחו מחלות.

רופאים בודקים באופן שוטף את תיעוד ההיסטוריה הרפואית שלך והתיעוד חשוב במיוחד במצבי חירום בהם חלילה לא תוכל לתקשר ולספק לרופאים מידע חשוב אודותיך.

חשיבות משפטית

התיעוד הרפואי הוא ראייה משפטית חשובה בכל הליך משפטי ובעיקר במסגרת תביעות רשלנות רפואית. השופט מסתמך על התיעוד הרפואי בכל החלטה לגבי אופן התנהלות הרופאים במהלך הטיפול הרפואי, וזו ראייה מכרעת לגבי האופן בו הם טיפלו במצב הרפואי.

היעדר תיעוד רפואי הוא עבירה פלילית. בתי המשפט אף קבעו שכאשר הרופאים לא מתעדים באופן ראוי הליך רפואי, הם יהיו אלו אשר יצטרכו להוכיח לבית המשפט שההליך הרפואי נעשה באופן נכון וסביר (היפוך נטל הראייה).

המדריך המעשי לקבלת התיעוד הרפואי שלכם

התיעוד הרפואי אודותיכם הוא שלכם, אלא שכדי לקבלו יש לקיים פרודצורה פשוט יחסית שנקבעה על ידי משרד הבריאות. התיעוד הרפואי של כל גורם נשמר על ידו בנפרד. התיעוד הרפואי בקהילה נשמר במחוז הרלוונטי בקופת החולים, והתיעוד בביה"ח נשמר לרוב במדור הרישום והמידע של כל בית חולים.

ישנה אפשרות לבקש בעצמכם את המידע מהיחידה הרפואית הרלוונטית, או לפנות אל הרופא המטפל שלכם על מנת שיזמין אליו את התיעוד הרפואי. הזמנת המידע הרפואי על ידי הרופא המטפל שלכם נעשית בעיקר כאשר ישנו צורך רפואי בבחינת תיעוד קודם של מצבכם הרפואי.

אם הפנייה לקבלת התיעוד הרפואי תעשה על ידי הרופא המטפל, היא לא תחויב בתשלום. עם זאת, משרד הבריאות קבע שקבלת תיעוד רפואי על ידכם כרוכה בתשלום של 10 ₪ אם המידע נשלף ממערכת ממחושבת ואם המערכת אינו ממוחשב, העלות היא 106 ₪ ל-10 הדפים הראשונים ותשלום של 0.5 ₪ לכל דף נוסף.

בקשת המידע הרפואי יכולה להיעשות גם על ידי מיופה כוח מטעמכם, או על ידי עורך דין מטעמכם, בתנאי שהוא מצויד בייפוי כוח מטעמכם ובטופס ויתור על סודיות רפואית. נדגיש כי בכל מקרה של חשש מפני רשלנות רפואית, ראוי ורצוי להעתיק את התיעוד הרפואי רק באמצעות עורך דין.

התיעוד הרפואי הוא כלי חשוב, הן בידי המטופל והן בידי הרופאים. משרד הבריאות הסדיר את דרך ניהול התיעוד הרפואי באופן מפורט ביותר עד מנת לאפשר רצף טיפולי למטופלים ובירור קל של המחלוקות בסכסוכים משפטיים.

רשלנות רפואית? בהעדר רישום רפואי נטל ההוכחה עובר לנתבעים

כל טיפול רפואי, החלטה לגבי טיפול או הימנעות ממנו או אבחנה של רופא או איש מקצוע רפואי-טיפולי אחר מחייבים רישום קפדני בתיקו הרפואי של המטופל.

כאשר אדם ניזוק בשל רשלנות רפואית באפשרותו להגיש תביעת פיצויים בשל אותה התרשלות, כאשר תביעתו תתברר בערכאה השיפוטית ובכל מקרה, יהיה צורך לעשות שימוש בתיעוד הרפואי הרלוונטי, כפי שתועד במסגרת התיק הרופאי של המטופל.

על מנת להוכיח את הרשלנות בטיפול יעלה צורך, בין השאר, להוכיח מן התיעוד הרפואי כי ההליך הרפואי לא התבצע לפי אמות מידה ראויות ומקובלות, בהתאם למבחן הרופא הסביר. ככל שהתיעוד הרפואי יוכיח כי הרופא המטפל פעל לפי סטנדדט רפואי מקובל יהיה בלתי אפשרי להוכיח עילת רשלנות רפואית ולזכות בפיצויים.

במקרים רבים עולות שאלות לגבי שלמותו של התיעוד הרפואי ואף לגבי עצם המצאו. חשוב לדעת כי טענות כמו "התיק הרפואי נמחק מהחשב" או "תיק רפואי שאבד" לא יסייעו לרופאים ולבתי החולים להתמודד מול התביעה. בכל מקרה כזה, נטל ההוכחה לכך שלא ארעה רשלנות רפואית יעבור אל הנתבעים קרי, הרופאים, קופת החולים ובית החולים שם טופל התובע.

כלל זה מכונה בשפה המשפטית היפוך נטל הראיה או העברת נטל השכנוע.

במילים אחרות, במקום שנפל פגם בתיעוד הרפואי, כשהתיעוד חסר או לא נמצא, מי שחלה עליו חובת התיעוד יהיה בבעיה משפטית, שכן יצטרך להוכיח כי טענותיו של התובע אינן נכונות ומדוייקות וזה מאד לא פשוט בתביעות רשלנות רפואית...

במצב דברים רגיל, על מי שמחליט לתבוע פיצויים בגין נזק שנגרם לטענתו כתוצאה מרשלנות רפואית רובץ הצורך להוכיח, בנוסף למידת הנזק שנגרם לו, גם כי אכן מדובר ברשלנות רפואית במובנה כפי שפורט לעיל.

התובע-המטופל יכול לדרוש באמצעות עורך דינו את המצאת הרשומות הרפואיותב מלואן על מנת לעשות בהן שימוש ולהביאן כראיה לכך שהטיפול הרפואי כשל בשל התרשלות. במקרים בהם יתברר כי הרשומות חסרות מכל סיבה שהיא חובת הוכחת העובדות, שיכולות היו להתברר מן הרשומות, תעבור מן התובע אל הנתבע.

נקיטת קו משפטי זה נועדה על מנת להביא להקפדה יתרה על ניהול רישום רפואי, תיוקו ושמירתו בארכיון מסודר ושמור.

היעדר רישום רפואי כמעיד על רשלנות רפואית

מעבר לכך, ברור כי כשלים בניהול רישום רפואי עלול לפגוע גם באיכות הטיפול שניתן לכל אחת ואחד מאיתנו, בכל מסגרת רפואית שהיא. לאורך השנים היו לא מעט מקרים שבהם בית המשפט פסק כי עצם הליקויים ברישום הרפואי מהווים התנהגות רשלנית ומעידים על רשלנות במתן הטיפול.

נראה כי בית המשפט מטיל את כובד משקלו כדי לחייב ניהול ושמירה תקינים של רשומות רפואיות. עם זאת ברור כי לא בכל מקרה חוסר ברישום יחשב כשלעצמו לרשלנות רפואית (הרלוונטית לעניין התביעה) או אפילו כעילה להעברת נטל ההוכחה. על הפגמים ברישום להיות מהותיים ומרכזיים לצורך בירור הנחוץ לשם פסיקה במקרה המסוים.

מאידך בהחלט סביר שבית המשפט יפסוק פיצויים לטובת תובע שניזוק בגין קושי שנגרם לו להוכיח את תביעתו בגלל אי ניהול תקין תיקו הרפואי. זהו נזק ראייתי שנוצר כשנשללה מן התובע ראיה אותנטית מכרעת, שהיה זכאי לצפות שתעמוד לרשותו, בבואו להוכיח את טענותיו באשר לרשלנות בטיפול שקיבל.

לסיכום, נושא התיעוד הרפואי וזמינותו מהווים את אחד מאבני היסוד של כל תביעת פיצויים המוגשת לבתי המשפט בישראל, בעילת רשלנות רפואית. הרופאים שלנו, קופת החולים, בתי החולים וכל מרפאה פרטית מחוייבים לנהל תיעוד רפואי קפדני, מפרוט ומסודר על כל אחת ואחד מאיתנו.

בכל מקרה של חשש מפני רשלנות רפואית וכשעולה צורך לעיין בתיעוד רפואי, מומלץ לפעול רק לאחר קבלת ייעוץ משפטי אישי ומסודר, מול עורך דין מנוסה בתחום.

תשובות של עורכי הדין לשאלות שלכם

כפי שכבר ציינו, התיעוד הרפואי קריטי לצורך תכנון והגשת תביעה בעילת רשלנות רפואית, בעיקר על מנת לבחון של נסיבות הטיפול הרפואי שקיבל/ה הנפגע/ת.

לפניך תשובות מפורטות של עורכי דין לשאלות שהופנו אלינו לאורך השנים, ומצאנו אותן כרלוונטיות למקרים רבים אחרים.

אני מעוניין לתבוע על טיפול לקוי בבית חולים. איך אני יכול לוודא שלא יזייפו את התיק הרפואי או יעלימו אותו?

היו בעבר מקרים בהם נטענה טענת זיוף של הרשומה הרפואית למשל שינוי תוצאות בדיקות או דיווח שנרשם בזמן אמת. לפי מיטב ניסיוני המקרים האלו היו בעיקר בהתייחס לרישומים בתיק הרפואי שנעשו בכתב יד, רישומים שהיום בעידן המחשב כבר כמעט ואינם קיימים ברוב המוסדות הרפואיים.

רוב המוסדות הרפואיים משתמשים בתוכנות לעריכת רשומה אשר אינן מאפשרות תיקון או שינוי של הרשומה, מבלי שהדבר בולט ברשומה ומצוין כתיקון או שינוי. לכן ככל הנראה לגבי מקרים מהשנים האחרונות הסיכוי לזיוף רשומה בדיעבד אינו גבוה.

יש לציין כי זיוף רשומה הינה עבירה פלילית והרופא או המוסד הרפואי לא תמיד יכול לדעת האם אין כבר בידי המטופל עותק של המסמך ולכן זיוף של רשומה רפואית הנו מעשה שיש בצידו סיכון משמעותי.

לגבי "העלמת" התיק הרפואי, כפי שהסברנו, צעד כזה יוביל להיפוך נטל הראייה ויקל על הגשת תביעה בעילת רשלנות רפואית, לא להפך.

אני מעוניין להגיש תביעת רשלנות רפואית על ניתוח שעברתי והסתבך האם כדי להגיש את התביעה צריך להוציא את כל התיעוד מבית החולים או שאפשר להסתמך על המסמכים הרפואיים שקיבלתי ושמרתי?

תביעת רשלנות רפואית מסתמכת בראש ובראשונה על התיעוד הרפואי ולכן חובה תמיד לקבל את התיק המלא והשלם מהמוסד הרפואי כולל העתקים של בדיקות הדמיה ותוצאות בדיקות ורק אז לפנות להערכה של מומחה רפואי את המקרה.

התיעוד הרפואי שהמטופל מקבל כמעט תמיד אינו שלם ואינו כולל את כל הרשומה. למשל דוח ניתוח בדרך כלל לא נמסר למטופל בעת שחרור מבית חולים אלא רק מכתב שחרור אשר כולל תמצות של מה נעשה בניתוח.

רצוי שעורך הדין יוציא עבור הלקוח את התיקים הרפואיים המלאים שלו וכך ניתן יהיה לדעת שהתקבלה הרשומה המלאה, בכל מקרה ולפני קבלת החלטה סופית על הגשת תביעה.

פניתי לרופא שיניים שטיפל בי בבקשה לקבל את כל התיק הרפואי שלי כי אני חושב שנגרם לי נזק בשל רשלנות רפואית בטיפול, הרופא מסרב לתת לי עותק מהצילומים בטענה שאין לו דרך לשכפל אותם, האם הוא חייב לתת לי עותק?

לפי חוק זכויות החולה למטופל יש זכות לקבל עותק מלא מהרשומה הרפואית כאשר הרשומה הרפואית כוללת גם צילומי הדמיה, אין לפיכך שום ספק שהרופא מחויב להעביר לך גם עותק מהצילומים, אם הכנת עותק מהצילומים כרוכה בתשלום הוא רשאי לדרוש ממך תשלום בהתאם.

מומלץ לפנות לרופא בכתב ולהפנות אותו לחוק זכויות החולה ואם הוא עדיין מסרב ניתן לפנות אל בית המשפט, באמצעות עורך דין, בהליך של המרצת פתיחה לקבלת צו המחייב את הרופא להעביר אליך את הצילומים.

טופלתי במיון ונרשמו בתעודת המיון דברים שכאילו אמרתי ואני זוכר שלא אמרתי אותם. האם אני יכול לבקש בדיעבד לתקן את תעודת המיון?

 

אין שום דרך 'למחוק' רשומה רפואית ולהפיק חדשה ומתוקנת מבלי שיהיה זכר לרשומה הקודמת.

ניתן במקרים מסוימים לפנות ולבקש תיקון של הרשומה הרפואית ואם הרופא אשר ערך את הרשומה יסכים כי אכן נפלה ברשומה טעות בשל אי הבנה או עניין אחר יתכן וניתן יהיה לקבל נוסח עדכני של הרשומה כאשר יש בה תוספת עם תאריך עדכני בה ירשם כי התברר שהמטופל אמר כך ולא אחרת.

גם תיקונים כאלו מתקבלים רק במקרים יוצאי דופן וחריגים יחסית כאשר יש הוכחה ברורה שנפלה טעות ברשומה הרפואית בעניין דברי המטופל.

לחצו כאן לקבלת ייעוץ משפטי אישי!

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (5) | דירוגים (7)

5 stars - based on 7 reviews

קראו עוד

סגור

מיקומך באתר: רשלנות רפואית תיעוד רפואי

חוות דעת מקצועית

רוצה להכיר את כל האפשרויות שבפניך ולקבל החלטה מושכלת? פנה/י אלינו:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

מידע משפטי ועדכונים:

27 במרץ 2024

עורכי הדין שלנו עונים ...

עורך הדין עופר סולר, מבכירי עורכי הדין בישראל בתחום הרשלנות הפרואית עונה לשאלות נפוצות בנושא רשלנ...

קרא עוד

28 במרץ 2024

תביעות בשל ייעוץ גנטי ...

סכומי הפיצויים שנפסקים במקרים של רשלנות רפואית במסגרת הייעוץ הגנטי שניתן להורים לעתיד בשל לידת יל...

קרא עוד

28 במרץ 2024

עברת ניתוח קשירת חצוצר...

עברת ניתוח קשירת חצוצרות? הניתוח נכשל ונכנסת להריון לא רצוי? יתכן ומאד כי המדובר במקרה של רשלנות ...

קרא עוד

28 במרץ 2024

מגיע לך לקבל תשובות במ...

עורך דין עופר סולר: מעל 21 שנות ניסיון בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בלידה. פני/ה להערכת סיכויי התבי...

קרא עוד

28 במרץ 2024

תביעות רשלנות רפואית ב...

בעיות וכשלים חמורים לאורך חודשי ההריון ובעיקר בזמן הלידה עלולים לגרום לשיתוק מוחין ולנזק בלתי הפי...

קרא עוד

28 במרץ 2024

שמירה לקויה ואובדן עוב...

בני זוג תבעו את בית החולים תל השומר בשל התרשלות בשמירה על עוברים מוקפאים בטיפולי IVF וזכו לפיצויי...

קרא עוד

28 במרץ 2024

הרופאים טעו בפענוח תוצ...

בדיקת השקיפות העורפית מסייעת לרופא המלווה את מעקב ההריון שלך להעריך את הסיכויים ללידת ילד/ה הלוקה...

קרא עוד

28 במרץ 2024

תסמונת ויליאמס והחובה ...

תסמונת האהבה הנה אחת מהתסמונות הגנטיות השכיחות ביותר ובכל מקרה, חשוב לדעת כי ניתן לאבחן את המוטצי...

קרא עוד

03 באפריל 2024

רוט סולר תביעות ביטוח:...

עורך הדין עופר סולר שותף בפירמה רוט סולר - תביעות ביטוח, המתמחה בייצוג תובעות ותובעים בתביעות מול...

קרא עוד

03 באפריל 2024

על אודות עורך דין עופר...

לעורך הדין סולר ניסיון של למעלה מ-20 שנים בניהול תביעות רשלנות רפואית מורכבות...

קרא עוד

03 באפריל 2024

עופר סולר רשלנות רפואי...

עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בישראל, עורך הדין עופר סולר עומד לרשותך! המש...

קרא עוד

פניה אישית ודיסקרטית

עורכי הדין שלנו לרשותך, בכל שאלה! פנה/י לקבלת ייעוץ משפטי אישי ותשובות בכל שאלה:

טלפון: 072-334-0001

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 24