עורך דין עופר סולר רשלנות רפואית
שיחה אישית עם עו"ד עופר סולר: 072-334-0001

טיפול משפטי מקיף ברשלנות רפואית בהריון

עו"ד עופר סולר, בעל הכשרה פרה-רפואית וניסיון רב שנים בייצוג תובעים (בלבד) במקרים של סיבוכים לאורך חודשי ההריון

פנה/י לתיאום פגישה >>
עו"ד עופר סולר מומחה ברשלנות רפואית

טיפול משפטי ברשלנות בהריון

עו"ד עופר סולר, בעל ניסיון רב בייצוג תובעים (בלבד) במקרי סיבוכים בהריון

פנה/י לתיאום פגישה >>

שמירה לקויה ואובדן עוברים מוקפאים בטיפולי IVF

מחבר: 28/03/2024 09:28

עדכון ינואר 2020: בתחילת חודש ינואר 2020 ובעקבות תקלה במערכת האחסון של דגימות זרע בבית החולים כרמל בחיפה, למעלה מ-150 דגימות זרע הופשרו ואבדו! משרדנו מטפל במספר מקרי תביעה כנגד בית החולים כרמל, בשל הרשלנות שהובילה לאובדן דגימות הזרע.

אם גם דגימות הזרע שלך היו בהקפאה בבנק הזרע של בית החולים כרמל והופשרו בשל "התקלה" בבית החולים, סביר שמגיע לך לקבל פיצוי כספי ניכר.

פנה/י לשיחה עם עורך דין לקבל מידע נוסף והנחיות: 072-334-0001

תהליך ההפריה החוץ גופית, IVF, הנו תהליך מורכב ורגיש בעל מספר שלבים. במסגרת תהליך זה מפגישים באופן יזום את הביצית והזרעון בתנאי מעבדה וזאת לשם יצירת הפריה וגידול עוברים, אותם יחדירו לאחר מכן לרחם של האשה, על מנת שהם ייקלטו בו וייצרו הריון.

למרבה הצער וכמו בכל תהליך רפואי, גם במהלך תהליך זה יכולה להתרחש רשלנות רפואית, אשר תסב כאב וסבל רב לבני הזוג שמנסים להרות, לרבות עקב אובדן הסיכוי להביא ילד לעולם וזאת במיוחד במקרה ואין להם ילדים בכלל ועקב הרשלנות אבדו כל סיכוייהם להביא ילד לעולם.

במסגרת הליך ת.א. 031642/04 שטיינפלד נ' המרכז הרפואי שיבא תל-השומר אשר התנהל בבית משפט השלום בתל-אביב, נדונה תביעת רשלנות רפואית לקבלת פיצויים בגין נזק לא ממוני - כאב וסבל.

את התביעה הגישו שני בני זוג נגד בית החולים תל השומר בגין אובדן שני עוברים מוקפאים ואי שמירה ראויה של 12 עוברים נוספים, אשר כולם נוצרו באמצעות טיפולי IVF.

בסקירה שלפניך, מסביר עורך הדין עופר סולר את עילת התביעה ומשמעותה, כמו גם את החלטת בית המשפט ופסק הדין בתביעה.

בני הזוג היו בעל ואשה אשר לא הצליחו להביא ילד לעולם מאחר והאישה סבלה מרחם שרירני. עקב כך הומלץ להם לעבור טיפולי IVF. במסגרת טיפולים אלו, נשאבו מהאשה 33 ביציות, מתוכן 16 הופרו והפכו לעוברים.

מתוכם הוחזרו 4 עוברים לרחם האישה, באופן לפיו כולם נקלטו ברחם והתפתח מהם הריון. לאחר דילול 2 מהם, המשיכו 2 העוברים הנותרים להתפתח, עד שנולדו מהם שני תאומים. 12 העוברים הנותרים הוקפאו ונשמרו בתוך 2 מבחנות אצל בית החולים.

כעבור 9 שנים פנו בני הזוג לבית החולים כדי לקבל לידיהם את שתי המבחנות, על מנת להרות באמצעות העוברים המוקפאים וללדת ילדים נוספים.

אלא שאז הסתבר להם ש-2 עוברים מוקפאים אבדו, מאחר שבמבחנות נמצאו רק 10 עוברים מוקפאים וכי גם אלו אינם כשרים עוד להשתלה וזאת בשל איכותם הירודה.

עקב כך נאלצה האשה לעבור טיפולי הפריה נוספים, שבעקבותיהם ילדה בשעה טובה בת.  

בני הזוג הגישו תביעה כנגד בית החולים תל השומר, במסגרתה הם טענו שבית החולים אחראי הן לאובדן 2 העוברים המוקפאים והן לירידת איכותם של 12 העוברים המוקפאים האחרים.

בית החולים כפר בחבותו וטען שמנהל היחידה להפריה חוץ גופית שלו בחן את איכותם של 12 העוברים המוקפאים והחליט להקפיא רק 10 מהם, בשל איכותם הירודה של 2 האחרים.

נטען כי עקב טעות אנוש, החלטתו הנ"ל לא עודכנה ולא תועדה כראוי במסגרת הרשומות הרפואיות. עוד טען בית החולים שאין ולא היתה כל ערובה שעוברים שהוקפאו במשך 9 שנים יתאימו להשתלה וייקלטו ברחם לאחר הפשרתם.

איך פסק בית המשפט לעניין אובדן העוברים?

בפסק דינו המפורט והמעניין קבע בית המשפט כי בית החולים נושא באחריות לאובדן 2 העוברים המוקפאים.

נפסק כי מנהל היחידה להפריה חוץ גופית לא נתן הסבר מניח את הדעת לטענתו לפיה המדובר היה בעוברים מאיכות ירודה, וזאת בשעה שמהתיעוד הרפואי ומעדות המומחים מטעם שני הצדדים עולה שאיכותם של כל העוברים לפני הקפאתם דווקא הייתה טובה ביותר.

אולם, בית המשפט גם קבע שבית החולים איננו נושא באחריות לירידת איכותם של 12 העוברים הנותרים וזאת מאחר שבני הזוג לא הצליחו להוכיח שבית החולים התרשל כלפיהם בהליך ההקפאה או השימור שלהם.

ונהפוך הוא שכן גם בחוות דעתו של המומחה הרפואי מטעם בני הזוג נכתב כי אין ביכולתו להצביע על רשלנות מצד המעבדה, כי אין יכולת כיום לקבוע באיזה תהליך היתה פגיעה, אם היתה כזו, כי יש גם משקל לתהליך ההפשרה כמו לתהליך ההקפאה והשימור וכי אין בטחון שהעוברים ישרדו את תהליך ההקפאה, השימור וההפשרה.

בנוסף, המומחה הרפואי מטעם בית החולים העיד על הקושי שנוצר כתוצאה מתהליך ההקפאה של העוברים. שכן, בעת ההקפאה נוצרים בתא וסביבתו קריסטלים של מים קפואים אשר גורמים לנזק ומוות לתא.

כדי למנוע בעיה זו, נעשית החלפה איטית ומדורגת של המים בנוזל מיוחד השומר על התא. אולם, עד היום, למרות ההתפתחות הטכנולוגית, רק שני שליש מהעוברים המוקפאים מתאימים להחזרה לרחם לאחר שעברו את תהליך ההקפאה וההפשרה שאחריה, בעוד ששלושים עד ארבעים אחוז אינם שורדים תהליך זה.

עוד נקבע כי העובדה שהעוברים היו באיכות טובה טרם הפשרתם ואף יצרו הריון, אין בה לכשעצמה כדי להבטיח שלאחר תשע שנים הם יהיו באותה איכות כעוברים טריים ובוודאי שאין בכך כדי ללמד על התרשלות בית החולים.

ככלל, נקודת המוצא היא שלא כל כשלון או תקלה בטיפול רפואי מסתברים כמעשה רשלנות, אלא ההיפך. בהיעדר נסיבות מיוחדות המצביעות על רשלנות רפואית, ההנחה היא כי תקלה או כשלון לא נגרמו ברשלנות, אלא על ידי גורמים אחרים.

כך נקבע בין השאר בפסק הדין הוותיק שניתן בהליך ע"א 235/59 אלנקרי נ' פולק. קראו פסק דין נוסף שעסק באובדן עוברים מוקפאים

בנוסף, בכל מקרה יש לבחון קיומה של רשלנות לא כמבחן של חכמים לאחר מעשה אלא תוך התייחסות למשאבים הרפואיים אותה עת. ההחלטה צריכה להיות מבוססת על שיקולים סבירים אשר היו נהוגים אותה עת בעולם הרפואה.

לפיכך ולאור האמור לעיל, קבע בית המשפט שבני הזוג לא הוכיחו כי בית החולים התרשל כלפיהם באי שימור נאות של העוברים.

לגבי הפיצוי בגין אובדן שני העוברים המוקפאים ואובדן הסיכוי להביא מהם ילד לעולם, ציין בית המשפט את ההלכות לפיהן אובדן הסיכוי להביא ילד לעולם ולהקים משפחה מהווה רכיב בתוך ראש הנזק הלא ממוני של כאב וסבל, ואין לראות בו ראש נזק נפרד וכי יש לקבוע את שיעור הפיצוי בכל מקרה לפי נסיבותיו הספציפיות.

לגבי הסיכויים של שני העוברים שאבדו לשרוד ולהיות מתאימים להחזרה לרחם, התייחס בית המשפט לחוות הדעת של המומחים משני הצדדים.

המומחה הרפואי מטעם בני הזוג אמנם טען שהסיכוי שאישה תיכנס להיריון משני עוברים הוא בערך 15% והסיכוי שתלד ילוד או שניים הוא בערך 10%, אך הוא גם הודה ששיעור ההישרדות של עובר מוקפא הוא בערך שליש.

לעומתו, המומחה מטעם בית החולים טען, כאמור, שרק שני שליש מהעוברים המוקפאים שורדים ומתאימים להחזרה לרחם. בהתאם לכך קבע בית המשפט כי הסיכוי של שני העוברים שאבדו לחיות הנו 8%-5%.

בית המשפט הוסיף וקבע שבחישוב הפיצויים יש לקחת בחשבון את איכותם הטובה של שני העוברים שאבדו, ושהיה להם סיכוי ליצור הריון ולידה, כמו גם את הכאב והסבל שנגרמו לאשה מכך שלא יכלה לעשות שימוש בשני העוברים שאבדו.

יחד עם זאת, מדובר בסיכוי קטן, לאור העובדה שכל 12 העוברים האחרים לא שרדו את תהליך ההקפאה והשימור, כך שהדעת נותנת שמצב שני העוברים שלא נשמרו לא היה שונה מהם.

בסופו של דבר, בית המשפט פסק לשני בני הזוג פיצוי גלובלי בגין הנזק הלא ממוני בסך 70,000 ₪ וזאת בגין עוגמת הנפש, הכאב והסבל שנגרמו להם עקב אובדן שני העוברים, וזאת בהתחשב בסיכוי הנמוך שמשני עוברים אלה דווקא יכלה האישה ללדת עוד שני ילדים, וכן מאחר וכבר יש להם 3 ילדים, כך שאין מדובר באובדן מלא של הסיכוי להקים משפחה.

בנוסף, נפסקו לבני הזוג הוצאות משפט וכן שכר טרחת עורך דין בשיעור של 15% מסכום הפיצויים + מע"מ. יובהר כי פסק הדין ניתן בשנת 2006.

קראו עוד בנושא: אובדן עובר מוקפא במסגרת טיפולי IVF

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (5) | דירוגים (4)

5 stars - based on 4 reviews

קראו עוד

סגור

מיקומך באתר: רשלנות רפואית הריון טיפולי IVF שמירת עוברים מוקפאים

חוות דעת מקצועית

רוצה להכיר את כל האפשרויות שבפניך ולקבל החלטה מושכלת? פנה/י אלינו:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

מידע משפטי ועדכונים:

27 במרץ 2024

עורכי הדין שלנו עונים ...

עורך הדין עופר סולר, מבכירי עורכי הדין בישראל בתחום הרשלנות הפרואית עונה לשאלות נפוצות בנושא רשלנ...

קרא עוד

28 במרץ 2024

פיטוצין לצורך זירוז לי...

למרות שהשימוש בפיטוצין בחדרי הלידה נפוץ ושגרתי, חשוב לדעת כי ישנם סיכונים ובהחלט יתכנו סיבוכים בל...

קרא עוד

28 במרץ 2024

תביעות בשל ייעוץ גנטי ...

סכומי הפיצויים שנפסקים במקרים של רשלנות רפואית במסגרת הייעוץ הגנטי שניתן להורים לעתיד בשל לידת יל...

קרא עוד

28 במרץ 2024

עברת ניתוח קשירת חצוצר...

עברת ניתוח קשירת חצוצרות? הניתוח נכשל ונכנסת להריון לא רצוי? יתכן ומאד כי המדובר במקרה של רשלנות ...

קרא עוד

28 במרץ 2024

מגיע לך לקבל תשובות במ...

עורך דין עופר סולר: מעל 21 שנות ניסיון בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בלידה. פני/ה להערכת סיכויי התבי...

קרא עוד

28 במרץ 2024

תביעות רשלנות רפואית ב...

בעיות וכשלים חמורים לאורך חודשי ההריון ובעיקר בזמן הלידה עלולים לגרום לשיתוק מוחין ולנזק בלתי הפי...

קרא עוד

28 במרץ 2024

הרופאים טעו בפענוח תוצ...

בדיקת השקיפות העורפית מסייעת לרופא המלווה את מעקב ההריון שלך להעריך את הסיכויים ללידת ילד/ה הלוקה...

קרא עוד

28 במרץ 2024

תסמונת ויליאמס והחובה ...

תסמונת האהבה הנה אחת מהתסמונות הגנטיות השכיחות ביותר ובכל מקרה, חשוב לדעת כי ניתן לאבחן את המוטצי...

קרא עוד

03 באפריל 2024

רוט סולר תביעות ביטוח:...

עורך הדין עופר סולר שותף בפירמה רוט סולר - תביעות ביטוח, המתמחה בייצוג תובעות ותובעים בתביעות מול...

קרא עוד

03 באפריל 2024

על אודות עורך דין עופר...

לעורך הדין סולר ניסיון של למעלה מ-20 שנים בניהול תביעות רשלנות רפואית מורכבות...

קרא עוד

03 באפריל 2024

עופר סולר רשלנות רפואי...

עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בישראל, עורך הדין עופר סולר עומד לרשותך! המש...

קרא עוד

פניה אישית ודיסקרטית

עורכי הדין שלנו לרשותך, בכל שאלה! פנה/י לקבלת ייעוץ משפטי אישי ותשובות בכל שאלה:

טלפון: 072-334-0001

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 24