עורך דין עופר סולר רשלנות רפואית
שיחה אישית עם עו"ד עופר סולר: 072-334-0001

טיפול משפטי ברשלנות בכל תחומי הרפואה

עו"ד עופר סולר, בעל הכשרה פרה-רפואית וניסיון רב שנים בייצוג תובעים (בלבד) במקרים חמורים של רשלנות רפואית

פנה/י לתיאום פגישה >>
עו"ד עופר סולר מומחה ברשלנות רפואית

טיפול משפטי ברשלנות בתחומי רפואה

עו"ד עופר סולר, בעל ניסיון רב בייצוג תובעים (בלבד) במקרי רשלנות בתחומי הרפואה השונים.

פנה/י לתיאום פגישה >>

רשלנות רפואית של רופא שיניים - אימתי?

מחבר: 05/11/2017 13:41

במסגרת תביעת רשלנות רפואית בטיפול שיניים, הובא בפני בית המשפט המקרה הבא: התובעת, ילידת 1956, פנתה אל הנתבע, רופא שיניים בעל מרפאה פרטית ולהמלצתו עברה טיפולי שיניים במרפאתו, במשך 18 חודשים (כולל שיקום), עבורם שלמה 50,000 ₪.

לפי טענותיה של התובעת במסגרת תביעת רשלנות רפואית זו, הרופא ידע כי הטיפולים הם לשווא וכי הם עתידים להחזיק בין 3 ל–4 שנים בלבד וכי למרות שקיים טיפול חלופי בשתלים, אשר מחזיק זמן רב יותר, לא הציע לה הרופא את הטיפול החלופי ולא גילה לה כי הטיפול שניתן לה עתיד להחזיק 3–4 שנים בלבד.

בנוסף, טענה התובעת כי לאחר הטיפול חלה הרעה במצב שיניה והיא סובלת מכאבים. לאור טענות אלו, מבקשת התובעת פיצוי כספי בגין נזקיה של רשלנות רפואית.

לטענת הנתבע, הטיפול הרפואי שניתן לתובעת הנו טיפול סביר, שנקבע בהתאם לשיקולים רפואיים שונים הנוגעים למצבה. לדבריו ניתנו לה כל ההסברים הדרושים בכדי לקבל הסכמה מדעת, לרבות הליך הטיפול, סיכוניו, סיכוייו וחלופות אפשריות.

באשר לנזקים שנגרמו לשיניה, טוען הרופא כי נוצרו לאחר הפסקת הטיפול אצלו וכי היא זו שאחראית למצבה – כי הזניחה את היגיינת הפה, לא מלאה אחר הוראותיו של הרופא ולא הופיעה לבדיקות וטיפולים שנקבעו עבורה.

הוכחת עילה של להגשת תביעה

על מנת להוכיח עילה של רשלנות רפואית בטיפול שיניים, או בכל טיפול רפואי אחר, על התובעים לבסס 4 טענות:

  • קיומה של חובת זהירות כלפיהם, מצד הנתבע
  • הפרה של חובת זהירות זו על ידי הנתבע
  • גרימת נזק עקב הפרתה
  • קשר סיבתי בין הפרת חובת הזהירות לבין היווצרות הנזק

ברור היקף הנזק שנגרם למטופל

ככלל, חובת זהירות קיימת תמיד בין רופא וחולה, אך על בית המשפט היה לבחון – האם הרופא בתביעה שלפניו הפר את חובתו והאם התנהלותו מול התובעת הייתה התרשלות. כמו כן, היה על בית המשפט לבחון את הקשר הסיבתי ואת היקף הנזק לו טענה התובעת.

אפשרויות טיפול חלופיות

חוק זכויות החולה דורש מכל רופא לקבל מהחולה הסכמה מדעת, בטרם מתן טיפול רפואי. הסכמה מדעת, תינתן רק לאחר שהובאו בפני החולה כל ההסברים והמידע אודות הטיפול הרפואי, סיכוייו, סיכוניו וטיפולים חלופיים הקיימים באותה עת.

בתביעה זו, טען הרופא, בניגוד לטענותיה של התובעת, כי הציע לה טיפול בהשתלות, אך הצעה זו נדחתה משום שהיא חששה מהטיפול ולא היו ברשותה האמצעים הכלכליים לממנו. בדיון זה, העידה מנהלת המשרד ומסרה בעדותה כי היא ניהלה שיחה עם התובעת בנוגע לטיפול בשתלים וכי דבריה תאמו את טענות הנתבע.

בפסיקתו, קבע בית המשפט כי גרסתה של התובעת מקובלת עליו וזאת מכמה סיבות: באשר לעדותה של מנהלת המשרד, קבע בית המשפט כי חוק זכויות החולה קובע כי את ההסברים אודות הטיפול הרפואי ואפשרויות הטיפול החלופיות יינתנו לחולה על ידי הגורם הרפואי שמטפל בו ולא על ידי מנהלת המשרד.

על כן, גם אם התקיימה שיחה כפי שטענה מנהלת המשרד בעדותה, אין לה משמעות לעניין התביעה.

בנוסף, התייחס בית המשפט לחובת ניהול רשומה רפואית, לפיה על המטפל לתעד את מהלך הטיפול. במסמכים שהוגשו לבית המשפט, לא קיים רישום אודות טיפולים חלופיים שהוצעו לתובעת.

במקרים מעין אלו, קובעת הפסיקה כי בתביעות רשלנות רפואית, אם הגורם הרפואי התרשל בניהול רשומה רפואית, נטל הראיה יוטל לפתחו ובמקרה שלפנינו, קבע בית המשפט כי הנתבע לא הוכיח כי ניתנו לתובעת כל ההסברים אודות הטיפול והטיפולים החלופיים.

לעניין זה, נכתב בפסק הדין כי גם אם ידע הרופא כי מצבה הכלכלי של התובעת לא קל וכי היא תתקשה לגייס את המשאבים הכלכליים הדרושים למימון טיפול השתלות, היה עליו להציע לה טיפול זה ולאפשר לה לשקול את כל האפשרויות שלפניה.

האם הרופא התרשל בטיפול?

בתביעתה של התובעת, טענה בין השאר כי מצבה הורע בעקבות הטיפול וכי סבלה מכאבים, בשל טיפולו הרשלני של רופא השיניים. בחוות דעתו של מומחה רפואי, אשר הוצגה בפני בית המשפט, מסתכם הטיפול הרפואי שניתן לתובעת במילים הבאות:

המטופלת היתה בטיפול פעיל במשך 18 חודשים, במהלכו לא השכיל הנתבע להעניק מענה לבעיות הרפואיות שהציגה בפניו המטופלת. מבחינת הטיפול הרפואי שניתן לה: אזורים פתולוגים לא טופלו, הטיפול כשלעצמו היה לקוי ולא ניתן מענה לבעיות ברמת השיניים הבודדות, או ברמת המשנן כולו.

הטיפול הלקוי גרם להתדרדרות המצב הדנטלי והתובעת עתידה לאבד את כל המשנן העליון. למעשה, יהיה עליה לבצע את כל הטיפול מחדש, בעלויות גבוהות יותר וסבל רב יותר.

באשר לבחירת הטיפול הרפואי שניתן לה, על פני האפשרויות הקיימות לטיפול בבעייתה, העיד המומחה כי בחירתו של הנתבע הייתה מראש הבחירה הפחות יעילה. במסגרת חוות דעת של מומחה מטעם הנתבע, הוצגה דעה מנוגדת, לפיה הרופא לא התרשל בעבודתו והטיפול שנקבע הנו אחת מבין החלופות הרפואיות לטיפול במצבה.

בית המשפט קבע כי בחירתה של חלופה רפואית מסוימת, על פני האחרות, אינה מעידה על רשלנות רפואית כשלעצמה. אולם, אין מחלוקת בדבר כשלון הטיפול, שכן התובעת סובלת מכאבים ויהיה עליה לעבור טיפול מחודש באמצעות שתלים. לאור האמור בחוות הדעת ולאור הראיות שהוצגו בפני בית המשפט, נקבע כי הרופא הסביר היה נוהג אחרת בנסיבות המקרה.

אשם תורם בתביעת רשלנות רפואית של רופא שיניים

להגנתו, טען הנתבע כי בטיפול שיניים משקם, כפי שניתן לתובעת, יש חשיבות גדולה לשמירה על היגיינת הפה וטיפולי שיננית – לדבריו, הסיבה להחמרה במצה של התובעת, הנה הזנחתה שלה. לפי הרשומות שהוצגו בפני בית המשפט, התובעת ביטלה טיפולי שיננית רבים שנקבעו עבורה.

לפי פסיקת בית המשפט, יתכן כי התובעת נמנעה מביצוע טיפולי שיננית כפי שנדרש ממנה לאור מצבה, בשל חסרון כיס. אולם, מניעה זו גרמה להחמרה במצבה הדנטאלי ועל כן רובצת עליה חלק מהאחריות ואשם תורם לרשלנותו של הרופא. לפי כך, נקבע כי שיעור אחריותה הוא 25%, אשר ינוכו מסכום סופי של פיצויים, שיפסק לזכותה.

היקף הנזק בטיפול השיניים והפיצוי

מבחינת היקף הנזק נקבע כי התובעת סובלת מכאבים וקשיים באכילה ולעיסה. בנוסף, יהיה עליה לממן טיפול רפואי בשתלים, שעלותו 93,000 ₪.

בית המשפט קבע כי עבור הסבל והכאב, יש לפצותה בסכום של 25,000 ₪ נוספים, כלומר נזקיה עומדים על סכום של 118,000 ₪.

מסכום זה ינוכו 25% בשל האשם התורם של התובעת ואליו יתווספו 5,000 ₪ בגין הוצאות חוות דעת רפואית וצילומים ו – 17,000 ₪ נוספים, בתוספת מע"מ כחוק, בגין הוצאות בית משפט ושכר טרחה של עורכי דין.

המאמר מבוסס בין השאר על פסק דין ת.א. 008167/05

ליחצו לקריאה: השתלת שיניים שנכשלה - דוגמאות למקרי רשלנות רפואית

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (5) | דירוגים (2)

5 stars - based on 2 reviews

קראו עוד

סגור

מיקומך באתר: רשלנות רפואית רפואת שיניים

חוות דעת מקצועית

רוצה להכיר את כל האפשרויות שבפניך ולקבל החלטה מושכלת? פנה/י אלינו:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

מידע משפטי ועדכונים:

27 במרץ 2024

עורכי הדין שלנו עונים ...

עורך הדין עופר סולר, מבכירי עורכי הדין בישראל בתחום הרשלנות הפרואית עונה לשאלות נפוצות בנושא רשלנ...

קרא עוד

28 במרץ 2024

עברת ניתוח קשירת חצוצר...

עברת ניתוח קשירת חצוצרות? הניתוח נכשל ונכנסת להריון לא רצוי? יתכן ומאד כי המדובר במקרה של רשלנות ...

קרא עוד

28 במרץ 2024

מגיע לך לקבל תשובות במ...

עורך דין עופר סולר: מעל 21 שנות ניסיון בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בלידה. פני/ה להערכת סיכויי התבי...

קרא עוד

28 במרץ 2024

תביעות רשלנות רפואית ב...

בעיות וכשלים חמורים לאורך חודשי ההריון ובעיקר בזמן הלידה עלולים לגרום לשיתוק מוחין ולנזק בלתי הפי...

קרא עוד

28 במרץ 2024

שמירה לקויה ואובדן עוב...

בני זוג תבעו את בית החולים תל השומר בשל התרשלות בשמירה על עוברים מוקפאים בטיפולי IVF וזכו לפיצויי...

קרא עוד

28 במרץ 2024

הרופאים טעו בפענוח תוצ...

בדיקת השקיפות העורפית מסייעת לרופא המלווה את מעקב ההריון שלך להעריך את הסיכויים ללידת ילד/ה הלוקה...

קרא עוד

28 במרץ 2024

תסמונת ויליאמס והחובה ...

תסמונת האהבה הנה אחת מהתסמונות הגנטיות השכיחות ביותר ובכל מקרה, חשוב לדעת כי ניתן לאבחן את המוטצי...

קרא עוד

03 באפריל 2024

רוט סולר תביעות ביטוח:...

עורך הדין עופר סולר שותף בפירמה רוט סולר - תביעות ביטוח, המתמחה בייצוג תובעות ותובעים בתביעות מול...

קרא עוד

03 באפריל 2024

על אודות עורך דין עופר...

לעורך הדין סולר ניסיון של למעלה מ-20 שנים בניהול תביעות רשלנות רפואית מורכבות...

קרא עוד

03 באפריל 2024

עופר סולר רשלנות רפואי...

עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בישראל, עורך הדין עופר סולר עומד לרשותך! המש...

קרא עוד

21 במאי 2024

בדיקת אקסום: חשובה בכל...

מחקר ישראלי [2024] בחן וניתח תוצאות של 1020 בדיקות אקסום בהריונות שגרתיים, שאינם מוגדרים הריונות ...

קרא עוד

פניה אישית ודיסקרטית

עורכי הדין שלנו לרשותך, בכל שאלה! פנה/י לקבלת ייעוץ משפטי אישי ותשובות בכל שאלה:

טלפון: 072-334-0001

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 24