סולר קפלינסקי רשלנות רפואית malpractice
שיחה אישית עם עו"ד עופר סולר: 072-334-0001

עורך הדין עופר סולר, ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

המשרד המוביל בישראל לייצוג נפגעי רשלנות רפואית, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

פנו לקבלת חוות דעת מקצועית >>
עו"ד עופר סולר מומחה ברשלנות רפואית

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עו"ד עופר סולר, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

לקבלת חוות דעת מקצועית >>

קשר השתיקה בין רופאים - במה מדובר?

מחבר: 11/10/2011 13:17

מן המפורסמות הוא, כי בין רופאים עמיתים למקצוע בישראל קיים קשר של טיוח, חיפוי ושתיקה בכל הנוגע לתביעות רשלנות רפואית.

במסגרת מדיניות זו, המתקיימת באופן בלתי מוצהר, רופאים בתחומים שונים אינם מוכנים לספק חוות דעת מומחה, אשר יש בהן להעיד על סטייה של הרופא הנתבע מסטנדרט ההתנהגות המצופה ממנו במסגרת מבחן הרופא הסביר והפרת חובת הזהירות אשר חלה עליו מכוח פקודת הנזיקין, ולקדם בכך הרשעה של קולגה לענף.

מגמה זו, אשר מתגברת עם השנים, מקשה על התנהלותם של עורכי דין, המייצגים נפגעים בהגשת תביעות רשלנות רפואית בהשגת ראיה מרשיעה נגד הרופא המטפל, הסגל הרפואי או המוסד הרפואי בכתליו בוצע המעשה או המחדל הרשלני.

כפועל יוצא, תיקי רשלנות רפואית רבים לא מגיעים לדיון משפטי, הצדק אינו נעשה ונפגעים אינם מקבלים את הפיצוי לו הם זכאים.

בסקירה החשובה והמעניינת שלפניך מסביר עורך הדין עופר סולר על מהותו ומשמעותו של קשר השתיקה בין הרופאים בישראל, וכיצד ניתן להתנהל על מנת לשפר את המצב מבחינה אוביקטיבית ולהקל על ציבור המטופלים.

הטעמים העומדים מאחורי קשר השתיקה בקרב הרופאים

למצב הדברים הנוכחי, במסגרתו חלק ניכר מהרופאים נותנים יד למדיניות סמויה אך ידועה ברבים, המקדמת קשר שתיקה וחסיון בתחומי התמחות שונים, מגוון טעמים. בין הסיבות העיקריות לכך:

בהיבט הבינאישי - חוסר נעימות קולגיאלית להתייצב נגד חבר למקצוע, להעיד נגדו ולתרום להאשמתו ברשלנות רפואית תוך פגיעה באמינותו והשם שרכש לעצמו. לא אחת מדובר בחברים אשר למדו יחד, מתראים באירועים והינם בעלי חוג מכרים משותף.

בהיבט האישי - חשש פן האיגוד הרפואי והרופאים האחרים בענף יוקיעו את נותן חוות הדעת מפורום האיגוד ויתנכלו לו ברמה המקצועית והאישית וכן מתגובת עמיתים למקצוע והמוסד הרפואי, אשר עשויים "לנקום" ברופא שחתר נגד המערכת, להכפיש את שמו  ולערער את המוניטין שיצר לעצמו.

החשש ממתן חוות דעת מרשיעה על קולגה לענף גובר ככל שמדובר ביציאה נגד רופא בכיר במערכת, זאת נוכח אפשרות של פעולת גורמים בעלי השפעה, אשר יעשו שימוש במעמדם ובקשרים שיצרו כדי להדיח את הרופא שנתן את חוות הדעת ולפגוע בו.

בהיבט המקצועי -  במקרי רשלנות רפואית מעורבים לא פעם מספר רופאים וקשה להצביע באופן מפורש על הגורם לרשלנות ובאיזה שלב ארעה. הרופאים מצידם עושים יד אחת ומעכבים תשובות ומתן התייחסות בנושא.

בנוסף, קיים חשש, כי מתן חוות דעת מרשיעה במקרה בודד יביא לפתיחת תיבת פנדורה, יעורר תביעות רדומות ויוביל לחקר מחדלים וארועי רשלנות נוספים תוך יצירת מדרון חלקלק, אשר עשוי לסכן את מעמד הענף הרפואי ולערער את התדמית, שנוצרה לגביו בקרב הציבור.

התוצאות שמכתיב קשר השתיקה בין רופאים הלכה למעשה

כיום, רק רופאים בכירים, אשר התבססו בעיסוקם וקנו לעצמם שם, נכונים לכתוב חוות דעת מרשיעות בתיקים בהם בוצעה רשלנות רפואית, וגם זאת תוך שמירה על אתיקה מסויימת של שתיקה, מחשש לעורר את זעם האיגוד הרפואי והממסד עליהם.

תובעים רבים אינם מצליחים להשיג חוות דעת רפואיות, הנדרשות כגיבוי לתיק ונאלצים לוותר על סכומי פיצוי, אשר מגיעים להם בצדק ובדין, לגנוז את תביעתם ולהיוותר עם נכויותיהם.

תיקי רשלנות רפואית רבים באים אל סיומם מחוץ לכותלי בית המשפט בכדי לא לפגוע בפרסטיז'ה והאמינות של רופאים או לסבכם כלכלית, במציאות משפטית, המעלה את סכום הפיצויים, הנפסקים בתביעות רשלנות רפואית לאורך השנים.

אלה שמצליחים להשיג חוות דעת מרופאים בכירים או נעזרים בחוות דעת של רופאים מחו"ל, נושאים בנטל הכספי של מימונן ומוציאים לצורך כך סכומי עתק מכיסם - מצב דברים, המצמצם את כמות התביעות, המוגשות בגין רשלנות רפואית, ומייעד ערוץ זה עבור בעלי אמצעים בלבד.

קיראו בהרחבה: רופאים אינם חסינים מתביעות רשלנות רפואית!

משקלה של חוות דעת רופא מומחה בתביעות רשלנות רפואית

בהיבט גיוס רופאים מומחים למתן חוות דעת נודעת חשיבות רבה, לכתיבת חוות הדעת על ידי רופא בכיר ומוערך, מן השורה הראשונה, וזאת כדי שייוחסו לה נפקות משפטית ומשקל בהכרעת התיק.

לצורך כך אין די בחוות דעת רופא זוטר, אשר מוכן להעיז ולצאת נגד המערכת ולנסות לרכוש באופן זה שם והכרה או שפועל ממניעי עשיית צדק ומיצוי הדין. מעגל הרופאים הבכירים בענפי ההתמחות השונים הינו מצומצם ביותר ולא ניתן להשיג את חוות הדעת הרצויה והמתאימה בנקל.

ההשלכות של קשר השתיקה בין רופאים והביקורת ציבורית

לקשר השתיקה בין הרופאים השלכות במישור המעשי והאתי כאחד, בעניינן נמתחת לא אחת ביקורת נוקבת על ציבור הרופאים ועל התנהלות האיגודים הרפואיים ומשרד הבריאות בסוגיה:

בפן הפרקטי - כתוצאה מקשר השתיקה וחוסר מוכנות של רופאים לצאת נגד עמיתיהם למקצוע, נפגעי מקרי רשלנות רפואית אינם מקבלים את סכומי הפיצוי, המגיעים להם כחוק ואשר עשויים לסייע במימון הטיפולים והתרופות להם הינם נזקקים.

במקרי מוות כתוצאה מרשלנות רפואית, לא מקבלים השארים את פיצויי זכאותם. העוולה המתבצעת בהקשר זה מתחדדת עוד יותר, שעה שכספי הפיצויים אינם משולמים בפועל מכיסו הפרטי של הרופא שהתרשל, כי אם מחברות הביטוח  במסגרת ביטוח אחריות מקצועית בו מכוסים הרופא המטפל והמוסד הרפואי.

בפן האתי מוסרי - מדיניות קשר השתיקה תורמת לכך שהצדק לא נעשה. רופאים רשלנים, אשר מקצועיותם לוקה בחסר, ממשיכים לאייש את המערכת ועשויים להזיק לקורבנות פוטנציאליים בעתיד, כאשר הטיוח והחיפוי אינה מאפשרים לטייב ולשפר את המערכת הרפואית בארץ.

ביקורת נוספת נמתחת על התנהלות משרד הבריאות, לפיה בהתעלמו מהתופעה נותן המשרד יד להתגברות מקרי רשלנות רפואית ונוהג באופן של הסתרת מידע, חוסר שקיפות והתחמקות מנטילת אחריות בכל הכרוך בתלונות, המוגשות נגד רופאים וחקירת ארועי רשלנות רפואית.

לטענת עורכי דין ואנשי משפט, גורם הדבר לאובדן אמון של ציבור החולים במערכת הבריאות ופניה לבתי המשפט במקום למוסדות הבירור והאתיקה של הממסד הרפואי.

מדיניות איגודי הרופאים במקרי הפרת קשר השתיקה

בימים האחרונים הובא לכותרות, כי איגוד הרופאים בתחום הגניקולוגיה בארץ ביקש להדיח גניקולוג בכיר,  אשר היה חבר באיגוד, בשל הפרת קשר השתיקה ומתן חוות דעת מרשיעות בתביעות רשלנות רפואית, נגד רופאים עמיתים ולטובת המטופלים.

יו"ר האיגוד הגניקולוגי נימק את המהלך במכתב, שהוציא לכלל הרופאים באיגוד, ובו טען, כי חוות הדעת, אשר כתב הגניקולוג המועמד להדחה, אינן נאמנות לכללי האתיקה המנחים, שקבעה ההסתדרות הרפואית בארץ.

הרופא המודח טען מצידו, כי הוא נאמן לאמת ובאמצעות שבירת מסורת השתיקה מבקש להבטיח פיצוי הוגן לנשים, אשר ניזוקו כתוצאה של רשלנות בתחום הגניקולוגיה ורואה בכך שליחות אנושית ומקצועית בחיזוק מעמד בריאות האישה ושמירה על זכויותיה.

התנהלות זו, של נקיטת סנקציה אישית ומקצועית נגד רופא, שפעל באופן אנטי ממסדי ובלתי לויאלי לכאורה, הינה דוגמא לאופן בו נוהג איגוד רופאים כלפי רופא שסרח והכפיש את שם חברו למקצוע במסגרת חוות דעת רפואית, המצביעה על רשלנותו. 

בואו לדבר איתנו בנושא קשר השתיקה ב: פורום רשלנות רפואית

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (5) | דירוגים (6)

5 stars - based on 6 reviews

קראו עוד

סגור

מיקומך באתר: רשלנות רפואית קשר השתיקה

חוות דעת מקצועית

רוצה להכיר את כל האפשרויות שבפניך ולקבל החלטה מושכלת? פנה/י אלינו:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

מידע משפטי ועדכונים:

16 באוגוסט 2020

עורכי הדין שלנו עונים ...

עורכת הדין ארבל קפלינסקי ועורך הדין עופר סולר עונים לשאלות נפוצות בנושא רשלנות רפואית!

קרא עוד

24 בדצמבר 2020

אילו תסמונות ומומים גנ...

מדוע כל כך חשוב לעשות בדיקת צ'יפ גנטי? הכירו את התסמונות, המומים והפגמים הגנטיים שניתן לאבחן באמצ...

קרא עוד

27 בדצמבר 2020

אבחון מוקדם של paroxys...

באמצעות הפניית ההורים לייעוץ גנטי טרום הריוני ובאמצעות בדיקה גנטית של העובר, כבר בתחילת ההריון, נ...

קרא עוד

27 בדצמבר 2020

רשלנות באבחון תסמונת ק...

הסבר מפורט על תסמונת קְרִי דוּ שָה הנגרמת בשל חסר בכרומוזום 5p ועל החשיבות הרבה שבאבחון מוקדם של ...

קרא עוד

03 בינואר 2021

רשלנות באבחון חסר מזער...

הילד/ה אובחנה רק לאחר הלידה עם חסר מזערי בזרוע הקצרה של כרומוזום 1p36? משרד סולר קפלינסקי מייצג מ...

קרא עוד

03 בינואר 2021

אבחון תסמונת פראדר ווי...

חשוב וניתן לאבחן תסמונת פראדר ווילי לפני ובמהלך ההריון והרופא שמלווה את מעקב ההריון שלך, חייב ליי...

קרא עוד

05 בינואר 2021

בדיקות NIPT ו-NIPD מתק...

ריצוף הגנום העוברי מהדם של האם באמצעות בדיקת NIPT או NIPD מאפשר לאבחן אין ספור מומים גנטיים בעובר...

קרא עוד

10 בינואר 2021

חייבים לאבחן תסמונת XY...

במקרה של לידת תינוק עם תסמונת XYY מבלי שהתסמונת אובחנה במהלך ההריון, בהחלט סביר כי המדובר על רשלנ...

קרא עוד

17 בינואר 2021

פגיעה במבנה של כרומוזום 5

שינויים במבנה של כרומוזום 5 עלולים לגרור תסמונות גנטיות קשות ובכל מקרה, ניתן וראוי לאבחן שינויים ...

קרא עוד

17 בינואר 2021

שינויים במבנה הכרומוזו...

שינויים ולו הקלים ביותר במבנה הכרומוזומלי של העובר עלולים להוביל לתסמונות גנטיות נדירות וקשות, כא...

קרא עוד

17 בינואר 2021

אבחון תסמונת קליינפלטר...

נכון לשנת 2021 אין כל סיבה ללידת ילד הסובל מתסמונת קליינפלטר, מבלי שהרופאים אבחנוט את התסמונת עוד...

קרא עוד

פניה אישית ודיסקרטית

עורכי הדין שלנו לרשותך, בכל שאלה! פנה/י לקבלת ייעוץ משפטי אישי ותשובות בכל שאלה:

טלפון: 072-334-0001

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36