סולר קפלינסקי רשלנות רפואית malpractice
שיחה אישית עם עו"ד עופר סולר: 072-334-0001

עורך הדין עופר סולר, ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

המשרד המוביל בישראל לייצוג נפגעי רשלנות רפואית, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

פנו לקבלת חוות דעת מקצועית >>
עו"ד עופר סולר מומחה ברשלנות רפואית

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עו"ד עופר סולר, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

לקבלת חוות דעת מקצועית >>

החלטת לפנות לקבלת טיפול רפואי?

מחבר: 11/10/2011 13:17

בבסיס כל הליך רפואי עומדת תכלית, אשר לשמה הוא מבוצע - ריפוי מחלה, הקלה על התסמינים הגופניים הנלווים לה, מציאת מזור למיחושים, הטבת המצב הבריאותי או שיפור החזות החיצונית, במקרה של טיפולים אסתטיים וניתוחים פלסטיים.

באורח טבעי, מטופל, אשר ניצב בפני הליך רפואי, מפתח ציפיות כלפיו ומעוניין בהשגת תוצאה מוצלחת ואופטימלית מהטיפול. אולם, לעיתים מבחן המציאות מלמד על פער בין הציפיות טרם הטיפול לבין תוצאות ההליך - בין אם לא הושגה מטרת הטיפול והמצב הבריאותי נותר בעינו; בין אם המטרה הושגה באופן חלקי, המצריך ביצוע ההליך בשנית או פנייה להליכים אחרים או לעיתים - גרם נזק והחמרת המצב בעקבות טיפול כושל.

נוכח האמור וכחלק מדרישת השגת הסכמה מדעת, הנגזרת מחוק זכויות החולה, קיימת חשיבות רבה לביצוע פגישת תיאום ציפיות בין הרופא למטופל, טרם ביצוע ההליך הרפואי.

במעמד זה נדרש הרופא להציג בפני המטופל את הסיכונים והסיכויים הכרוכים בהליך, בכדי לסבר את אוזני המטופל לגבי הפרוצדורה, בפניה הוא ניצב ועל מנת, שיפתח ציפיות ריאליות ומפוכחות ויוכל לשקול ולגבש החלטה לגבי ביצוע ההליך אם לאו.

תביעה בעילת רשלנות רפואית בגין טיפול שלא הוביל לשיפור המיוחל

תרחיש של קבלת טיפול רפואי, אשר לא הוביל לשיפור במצבו הבריאותי או הגופני של החולה, חורג לכאורה מההגדרה הקלאסית של רשלנות רפואית.

לצורך ביסוס עוולת הרשלנות בדיני הנזיקין נדרשת עמידה במספר קריטריונים: קיום חובת זהירות, הפרת חובת הזהירות, גרם נזק וקשר סיבתי בין הנזק שנגרם לבין הפרת החובה.

עילות נוספות לרשלנות רפואית הינן בגין סטייה של הרופא מסטנדרט ההתנהגות, המצופה מרופא סביר; הפרת דרישת הסכמה מדעת וכד\'.

לא אחת טיפולים רפואיים מסתיימים מבלי שנגרם נזק, תוך עמידה במבחן הרופא הסביר ובדרישות האחרות, אולם המטופל סבור, כי אין להכתיר את ההליך כמוצלח, באשר לא הושג השיפור הרצוי מבחינתו.בנסיבות אלה עולה השאלה האם טיפול שלא מימש את תכליתו עולה כדי רשלנות רפואית?

הדבר נכון הן לגבי הליכים רפואיים, שביצועם חיוני והן לגבי הליכים, אשר אין הכרח בביצועם אלא נועדו לשיפור איכות חייו של המטופל, דוגמת ניתוחים פלסטיים או טיפולים אסתטיים - קוסמטיים.

סיבות אפשריות לחוסר הצלחת טיפול רפואי

תחום הרפואה אינו מדע מדויק. ככזה, אין ערובה, כי הטיפול הרפואי הניתן ישיג את התוצאות המיוחלות. כל מטופל הינו אינדיבידואל, העומד בפני עצמו ואותו הליך רפואי עשוי להשיג אפקט שונה לגבי מספר מטופלים.

בנוסף, בביצוע הליך רפואי משמשים פרמטרים רבים, אשר משפיעים על התוצאה הסופית ולפיכך אין אפשרות ממשית לחזות מראש את שיעור הצלחת הטיפול.

נוכח האמור, בעת מתן הסבר מקדים למטופל אודות הליך רפואי, מסייגים עצמם הרופאים המטפלים ועושים שימוש בנתונים סטטיסטיים - הן לגבי סיכויי הצלחת ההליך והשגת התוצאה המיוחלת והן לגבי הסיבוכים והסיכונים, הכרוכים בהליך.

הרציונאל המנחה הינו, כי בתחום הרפואה ניסיון העבר והצלחת ההליך אצל מטופלים אחרים מלמדים על הסתברות גבוהה, שיועיל גם עבור המטופל הספציפי.

קשיים אובייקטיביים בהערכת היקף הנזק שנגרם למטופל

דיני הנזיקין והפסיקה בתחום מכירים בקשת רחבה של סוגי נזק, בהם נזקים ממוניים ובלתי ממוניים, נזק מיוחד ונזק כללי.

במקרי אכזבה מתוצאות טיפול רפואי אין הכרח להוכיח גרם נזק בהצבעה על החמרה במצבו הגופני של המטופל דווקא. נזק בנסיבות אלה עשוי למצוא ביטויו בכאב וסבל, הוצאות שהוציא הניזוק בגין קבלת הטיפול הבלתי אפקטיבי, אובדן ימי עבודה ועוד.

הקושי העיקרי, לו נדרשת הערכאה המשפטית, אשר דנה בתיק, הינו בכימות והערכת חוסר שביעות הרצון של המטופל מתוצאות ההליך הרפואי שעבר. בשונה מראשי נזק של אובדן השתכרות או הפסד הוצאות עבור עלויות הטיפול, תוחלות שנכזבו ותקוות שנתבדו אינן ברות אומדן פיננסי, כמו גם כאב וסבל, צער ועוגמת נפש, שחווה התובע עקב אי הצלחת הטיפול.

דרישת הסכמה מדעת של המטופל כבסיס לביצוע הליך רפואי

חוק זכויות החולה מעגן דרישת יסוד, המוטלת כחובה על כל רופא במסגרת עיסוקו ועניינה השגת הסכמה מדעת של המטופל טרם ביצוע ההליך הרפואי.

בכלל זה נדרש הרופא להציג בפני המטופל את הסיכויים והסיכונים, הכרוכים בהליך, לצד חלופות טיפול אפשריות. ההסבר צריך להינתן למטופל זמן מספיק מראש בכדי שיוכל לשקול ולהחליט האם הוא מעוניין בביצוע ההליך.

דרישה זו נועדה לחשוף בפני המטופל את מירב האינפורמציה אודות ההליך, ליצור אצלו ציפיות מציאותיות לגביו ולהתייחס גם לאפשרות הסתברותית של חוסר הצלחת הטיפול לגבי המטופל הפרטני. הפרת דרישה זו מצמיחה עילה לתביעה בגין ראש נזק, המייחד את תחום הרשלנות הרפואית - פגיעה באוטונומיה של החולה.

ככלל, חובה זו חלה על הרופא בכל סוג של טיפול - בין כזה, שהינו הכרחי לביצוע מפאת צורך רפואי ובין כזה, שאינו חיוני ומחויב המציאות, דוגמת טיפולים אסתטיים, כאשר בנסיבות אלה חלה הדרישה באופן מוגבר וביתר שאת. 

פנית לקבל טיפול רפואי ונפגעת? פנה/י לקבלת סיוע משפטי

מכוח דרישת הסכמה מדעת מקרים, בהם נמנע מהמטופל הסבר מקדים לפיו, ההליך שהוא עתיד לעבור עשוי שלא להוביל לשיפור ניכר במצבו, עשויים לעלות כדי רשלנות רפואית ולהצמיח זכאות לקבלת פיצוי כספי.

נסיבות נוספות אשר עשויות להוות בסיס לעילה, הינן ביצוע הליך רפואי, שהוביל להפסד עלויות הטיפול או להוצאות יתר בגין צורך בקבלת טיפול חוזר / אחר וכן הליך, אשר לא הניב תוצאות מקוות.

במקרים אלה מומלץ לפנות לייעוץ משפטי ולקבלת סיוע מטעם עורך דין, לצורך בחינת קיום עילת רשלנות רפואית, שכן לא כל חוסר שביעות רצון מהליך רפואי, עקב אי השגת התוצאה הרצויה, מקים בסיס להגשת תביעה.

בנוסף, יחווה עורך הדין את דעתו האם הגשת תביעה משתלמת וכדאית מבחינה כלכלית ובהמשך, ייצג את הניזוק מול הערכאות, תוך חתירה לקבלת פיצוי ראוי והולם.

יש לך שאלות? רוצה עוד מידע בנושא? פורום רשלנות רפואית לשירותך

לקבלת סיוע אישי ודיסקרטי ליחצו: יעוץ לנפגעי רשלנות רפואית

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (5) | דירוגים (1)

5 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור

מיקומך באתר: רשלנות רפואית קבלת טיפול רפואי

חוות דעת מקצועית

רוצה להכיר את כל האפשרויות שבפניך ולקבל החלטה מושכלת? פנה/י אלינו:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

מידע משפטי ועדכונים:

15 בינואר 2020

עורכי הדין שלנו עונים ...

עורכת הדין ארבל קפלינסקי ועורך הדין עופר סולר עונים לשאלות נפוצות בנושא רשלנות רפואית!

קרא עוד

04 במרץ 2020

הריון תאומים: יותר שמח...

הריון עם תאומים הנו ברכה כפולה, אבל חשוב להכיר את הסיבוכים האפשריים בזמן ההריון, בשל העובדה שהאם ...

קרא עוד

04 במרץ 2020

בית חולים הלל יפה בחדרה

לפניכם מידע מעודכן ומקיף בכל הנושאים החשובים הנוגעים למרכז הרפואי הלל יפה בחדרה...

קרא עוד

11 במרץ 2020

נגרם לך קרע ברחם בזמן ...

עורך הדין עופר סולר מסביר מה עושים במקרה שנגרם קרע ברחם בגלל רשלנות רפואית...

קרא עוד

11 במרץ 2020

אבחון וטיפול במקרה של ...

דמם לאחר לידה הנו מצד חירום מיילדותי המצריך אבחון מהיר וטיפול רפואי הולם, שאחרת היולדת עשוייה להק...

קרא עוד

16 במרץ 2020

איך מתמודדים מול העומס...

הרבה יותר מדי חולים ומטופלים נפגעים, לעיתים בצורה בלתי הפיכה, בין השאר בגלל העומס הרב בבתי החולים...

קרא עוד

22 במרץ 2020

לחץ על בטן היולדת בזמן...

ישנם לא מעט מקרים שבהם הרופא המיילד מחליט ללחוץ על בטן היולדת במטרה להאיץ את הלידה, כאשר בחלק מהמ...

קרא עוד

02 באפריל 2020

מגיע לך לקבל תשובות במ...

סולר קפלינסקי רשלנות רפואית: מעל 19 שנות ניסיון בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בלידה. פני/ה להערכת סי...

קרא עוד

04 באפריל 2020

מרכז רפואי העמק בעפולה

מידע מקיף על המרכז הרפואי העמק בעפולה, הגישה הטיפולית, המחלקות והמרפאות ודרכי יצירת הקשר...

קרא עוד

05 באפריל 2020

הרופאים השאירו שארית ש...

עורך הדין עופר סולר מסביר כיצד מתמודדים ומה ניתן לעשות במקרים של שארית שליה ברחם לאחר הלידה...

קרא עוד

05 באפריל 2020

טיפול רשלני במקרים של ...

במקרים שבהם צוות חדר הלידה מאחר באבחון תשניק סב לידתי ובמקרים שבהם ניתן טיפול רפואי רשלני לתשניק,...

קרא עוד

פניה אישית ודיסקרטית

עורכי הדין שלנו לרשותך, בכל שאלה! פנה/י לקבלת ייעוץ משפטי אישי ותשובות בכל שאלה:

טלפון: 072-334-0001

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36