סולר קפלינסקי רשלנות רפואית malpractice
שיחה אישית עם עו"ד עופר סולר: 072-334-0001

טיפול משפטי ברשלנות באבחון וטיפול בסרטן

עו"ד עופר סולר, בעל הכשרה פרה-רפואית וניסיון רב בייצוג תובעים (בלבד) במקרים של טעויות באבחון וטיפול כושל בסרטן

פנה/י לתיאום פגישה >>
עו"ד עופר סולר מומחה ברשלנות רפואית

טיפול משפטי ברשלנות בסרטן

עו"ד עופר סולר, בעל ניסיון רב בייצוג תובעים (בלבד) במקרי טעויות באבחון וטיפול כושל בסרטן

פנה/י לתיאום פגישה >>

מקרי רשלנות רפואית באבחון מחלת הסרטן

מחבר: 11/10/2011 13:17

תביעות רבות מוגשות נגד הממסד הרפואי בגין כשלים ומחדלים באבחון מחלת הסרטן, גילוי מאוחר של המחלה שעה שהתפשטה ושלחה גרורות בכל הגוף ומידת השפעתו של העיכוב באבחון על חומרת המחלה ואופן הטיפול בה.

 

עילתן המשפטית של תביעות מסוג זה הינה רשלנות רפואית ולצורך הגשתן נדרשת חוות דעת מטעם אונקולוג מומחה, המפרטת את מהות הרשלנות והנזק שנגרם בעטיה בהיבט הסיכויים לריפוי המחלה.

האצבע המאשימה במקרים אלה יכול שתופנה למספר גורמים, המעורבים במחדל גילויה המאוחר של המחלה, ובהם: רופא המשפחה, אשר לא איבחן כהלכה את התסמינים הראשוניים עליהם התלונן המטופל ולא הפנה לביצוע הבדיקות נדרשות, כשלים בפענוח ממצאי בדיקות וצילומים, שהובילו לעיכוב באיתור המחלה, לצד רשלנות של רופאים אונקלוגים, המתמחים בתחום הסרטן, אשר כשלו באבחון הגידול כממאיר או בדיאגנוזה מדוייקת לגבי שלבי התפתחות המחלה.

לבד מהתמודדות עם עוצמת הגילוי המפתיע, הסימפטומים הבריאותיים הכרוכים במחלה ותופעות הלוואי הפיזיות שהן פועל יוצא של הטיפול, חווים חולי סרטן שאובחן באיחור תחושות של אכזבה, תסכול ואובדן האמון בממסד הרפואי, אשר שגה או התרשל באיתור מחלתם. 

רשלנות רפואית באבחון מחלת הסרטן וגידול ממאירים

התחנה הראשונה במסלול אבחון המחלה הינה רופא משפחה, אשר בפניו שוטח המטופל את תסמיניו הרפואיים ומתלונן על מיחושיו.

אלה, בשילוב התרשמות הרופא מתפקוד לקוי של המערכת החיסונית של המטופל, על בסיס ממצאי בדיקה גופנית שערך ותוצאות בדיקות מעבדה, אמורות להדליק נורה אדומה אצל הרופא ולהחשיד בקיום מחלה ממארת.

במקרה זה מצופה מרופא המשפחה לערוך אבחנה מבדלת, במסגרתה עליו לשלול גורמים פיזיולוגיים שאינם רלוונטיים לדיאגנוזה, לערוך רשימה של מחלות אפשריות כעולה מהממצאים הרפואיים ולהפנות את המטופל להמשך ביצוע בדיקות בכדי לקבל תמונת מצב מקיפה, שתסייע בזיהוי המחלה מוקדם ככל הניתן והתאמת הטיפול הנדרש.  

הבירור הרפואי יבוצע באופן הדרגתי, על בסיס הידע הנרחב, אשר מצוי בידי רופא המשפחה לעניין שכיחות הופעתן של מחלות סרטניות ובהתאם לנסיבות החולה הספציפי - מבדיקות בסיסיות של דם, שתן וצואה, עבור בצילומי רנטגן, CT ו- MRI וכלה בבירורים מקיפים נוספים.

במסגרת שיקול הדעת שהוא מפעיל, נדרש רופא המשפחה לגילוי אחריות ועירנות לגבי מצבו של המטופל, תוך מעקב אחר החמרת התסמינים, הידרדרות במצב הרפואי ותוך הימצאות שוטפת עם היד על הדופק.

זלזול ושאננות מצד הרופא לגבי תלונותיו של הפציינט ביחס לסימפטומים מובהקים למחלות הסרטן וכן לתסמינים אינדיבידואליים לחולה, עשויים להיחשב כרשלנות רפואית, אשר נבחנת בחומרה רבה על ידי בית המשפט ככל שהיא מתגלעת בעניין מחלות ממאירות, בהן  נודעת חשיבות קריטית למועד האבחון, כאשר גילוי מוקדם של המחלה יכול להסתבר בדיעבד כבעל השלכות מצילות חיים.

קיראו בהרחבה על: סרקומה

המבחן המשפטי

בהתאם לפקודת הנזיקין חלה על הרופא חובת זהירות, המחייבת אותו לנהוג בהתאם לרף המקצועי המקובל בתחומו, כאשר הסטנדרט בו הוא נדרש לעמוד מגולם במסגרת מבחן הרופא הסביר.

בית המשפט בוחן את התנהגות הרופא ושיקול דעתו בקבלת החלטות ביחס לאמות המידה המקובלות בענף עיסוקו ובהתאם לידע הרפואי שהיה קיים בתקופה בה ארע המקרה.

במידה ובית המשפט סבור, בהסתמך על חוות הדעת הרפואית ועדויות הצדדים, כי הרופא המטפל נקט בדרך הנופלת מהרף המקובל וחורגת מן הפרקטיקה הנהוגה, וכי רשלנותו באבחון שגוי או מאוחר של המחלה גרמה באופן ישיר לנזקו של התובע, ימצא הרופא אשם בעוולת רשלנות רפואית והאחריות לפיצוי התובע תוטל עליו ועל המוסד הרפואי המעסיק אותו.

בתביעות שעניינן אבחון מאוחר של מחלת הסרטן, יואשם הרופא בתפקוד רשלני לא רק בנסיבות בהן העיכוב באיתור המחלה הביא למותו של המטופל, כי אם גם בנסיבות בהן נגרמו לתובע נזקים שניתן היה למונעם באבחון מוקדם של המחלה וכן בגין התארכות משך הטיפול, שינוי סוגו, תוחלת החיים

שקוצרה וכדומה.

פסיקת פיצויים בתביעות בגין גילוי מאוחר של מחלת הסרטן

בתביעות העוסקות ברשלנות רפואית באבחון מחלת הסרטן נוהג בית המשפט לפסוק פיצויים נדיבים לתובע, בגדרם באים הוצאות רפואיות, ראש נזק של כאב וסבל, אובדן ימי עבודה ופגיעה בכושר ההשתכרות, אובדן סיכויי החלמה וקיצור תוחלת החיים.

גובהו של הפיצוי נגזר ממידת הנזק הרפואי אשר נגרם לחולה, סיבוכים רפואיים הצפויים בהמשך ויכולתו של המטופל לשוב למעגל העבודה, כאשר לסוג הסרטן אשר אובחן באיחור ומידת ריפויו השפעה על שיעור הפיצויים שייפסקו.

בהתאם לכך, על  המוסד הרפואי המטפל תחול אחריות מוגברת לגבי סוגי סרטן הניתנים לריפוי, אשר אובחנו באיחור וגרמו להחרפת המחלה, בהם:

סרטן השד - התעלמות מתלונותיה של הפציינטית על הימצאות גוש בשד

סרטן העור - חוסר פיענוח נכון של נקודות חן, כתמים ובהרות בעור, המחשידים בהתפתחות המחלה

סרטן המעי הגס - כאשר הגידול הממאיר לא אובחן במסגרת בדיקת קולונוסקופיה או שאובחן כגידול שפיר וכן סרטן השחלות, אשר במידה ולא אותר בזמן עלול להוביל לצורך בכריתת הרחם.

לגבי מחלות סרטן הניתנות לריפוי תיבדק השאלה האם האיחור באבחון החריף את המחלה והביא לנקיטה בשיטות טיפול דרסטיות יותר, לדוגמה, טיפול כימותרפי תחת אפשרות של ניתוח במידה והמחלה היתה מתגלה בשלב מוקדם.

לעומת זאת, בסוגי סרטן סופניים, דוגמת סרטן הריאות, תחול על הרופא אחריות מופחתת, שכן גילוי מוקדם של המחלה לא היה מסייע בריפויה ובהחלמה ממנה, אך גם במקרים אלה עולה סוגית מתן טיפול בכל מחיר, בנסיון להציל את החולה.

ההתמודדות הנפשית של החולים עם רשלנות באבחון מחלת הסרטן

לקשיים הפיזיים הכרוכים בהתמודדות עם המחלה, אשר נפלה על המטופל כרעם ביום בהיר, טיפולי ההקרנות והכימיותרפיה, על הכאבים והתופעות הגופניות אשר נלוות להם, מתווסף מימד ההלם והתדהמה מהגילוי המאוחר לצד תחושות של תסכול ואכזבה מהמימסד הרפואי אותן חווים חולים רבים שמחלתם לא התגלתה במועד.

הלך הרוח הרווח בקרב חולים אלה הוא, כי לאחר שנים של העברת תשלומים סדירים עבור קופת החולים, הפרשות לביטוחים רפואיים משלימים ותשלום מס בריאות, כאשר הגיעה שעתם של שירותי הבריאות במדינה לפרוע את החוב - כשלה בכך המערכת.

התחושות נעות מייאוש וחוסר אונים ועד ביקורת חריפה וכעס רב על אוזלת ידם של הרופאים, המובילה לאובדן אמון מוחלט במערכת מתוך תפיסה, כי כשם שכשלה בזיהוי המחלה במועד, לא תשכיל לטפל בה באופן יעיל בהמשך.

במקרים מסוג זה מטיחים המטופלים טענות קשות בקופות החולים בפרט וברפואה הציבורית בכלל, לפיהן חוסכים הגורמים השונים בכספים ובמקום לערוך בירור מקיף ויסודי ולהפנות את החולים לביצוע הבדיקות הנדרשות, משקיעים משאבים באפיקים אחרים. 

התחושה העולה מהביקורת הנמתחת נגד המערכת הינה של התנהלות כושלת של הממסד, טיפול מסורבל, המתאפיין בסחבת ובחוסר הסברים מספקים לחולים, וכי גם שעה שמתגלה המחדל מפנה המערכת עורף, מתחמקת מלקיחת אחריות ומסרבת להכיר בטעויותיה.

לקבלת מידע נוסף (באנגלית) בקרו באתר: המכון האמריקאי הלאומי לסרטן

תחושה מרכזית נוספת הינה, כי רק מי שידו משגת ויכול להרשות לעצמו לפנות לשירותי הרפואה הפרטית זוכה לקבלת טיפול הולם, וכי מחדלים מסוג זה אופייניים למדינת ישראל בלבד ולא היו מתרחשים בחו"ל. 

לרגשות ומחשבות כאלה השלכות מרחיקות לכת על סיכויי ההחלמה, שכן חולים, אשר אפסה תקוותם והרימו ידיהם, יאבדו את אותה אופטימיות ואמונה המהוות מרכיב פסיכולוגי חשוב בתהליך הריפוי ממחלות הסרטן למיניהן, כנדבך משלים לטיפול הרפואי.

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
איחור באבחון גידול או מחלה קשה עשוי להוביל לתוצאה קשה - איחור באבחון מחלה קשה או גידול סרטני עשוי להוביל לתוצאות קשות ובלתי הפיכות. לחץ למאמר המלא...
הרופאים לא אבחנו גידול סרטני במועד? - חלק גדול מהמקרים בהם מוגשת תביעת רשלנות רפואית, עוסקים באבחונים רשלניים של מחלות, או גידולים. במקרים בהם מדובר במחלות פרוגרסיביות, או גידולים ממאירים, האבחון בשלב מוקדם ככל האפשר הוא קריטי ולעיתים אף עשוי להציל חיים. למאמר המלא לחץ כאן...
אובדן סיכויי החלמה - נזק בתביעות רשלנות רפואית - אובדן סיכויי החלמה הנו ראש נזק משמעותי בעת הגשת תביעות רשלנות רפואית
טעות או איחור באבחון סרטן השד - על מקרים של טעות או איחור באבחון סרטן השד - רשלנות רפואית ותוצאותיה
סרטן המעי הגס - הרופאים טעו באבחון המחלה? - הרופאים לא הצליחו לאבחן בזמן את סרטן המעי הגס? מה עושים במקרים אלה ומתי המדובר ברשלנות רפואית?
אבחון סרטן צוואר הרחם - Cervical Cancer - רשלנות רפואית באבחון סרטן צוואר הרחם Cervical Cancer - כיצד נוהגים ואל מי פונים בעקבות טעות של הרופאים באבחון המחלה?
הרופאים לא אבחנו Prostate cancer - סרטן הערמונית? - הרופאים לא אבחנו Prostate cancer - סרטן הערמונית? על מקרי רשלנות רפואית או אבחון מאוחר של סרטן הערמונית...
רשלנות רפואית באבחון סרטן הריאות - הרופא לא איבחן את סרטן הריאות במועד? על מקרי רשלנות רפואית באבחון וזיהוי סרטן ריאות...
רשלנות רפואית באבחון סרטן העור - אל מקרים של רשלנות רפואית באבחון סרטן העור, כולל מקרים של איחור באבחון סרטן העור...
סרטן האשכים - רשלנות רפואית באבחון / טיפול במחלה - רשלנות רפואית באבחון סרטן האשכים - על מקרים של אבחון מאוחר כתוצאה מטעות של רופא ותוצאותיה האפשריות...
רשלנות רפואית באבחון סרטן הדם - לוקמיה - Malpractice רשלנות רפואית - על רשלנות רפואית באבחון סרטן הדם לוקמיה Leukemia
מקרי רשלנות רפואית - אבחון סרטן הקיבה והטיפול במחלה - מקרי רשלנות רפואית באבחון סרטן הקיבה והטיפולים הנדרשים למחלה - באתר malpractice
עברת ניתוח כריתת בלוטת התריס עקב מחלת הסרטן? - רשלנות רפואית בניתוח לכריתת בלוטת התריס עקב סרטן בבלוטה - מה עושים, אל מי פונים וכיצד ניתן לטפל במקרי רשלנות רפואית...

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (5) | דירוגים (6)

5 stars - based on 6 reviews

קראו עוד

סגור

מיקומך באתר: רשלנות רפואית סרטן

חוות דעת מקצועית

רוצה להכיר את כל האפשרויות שבפניך ולקבל החלטה מושכלת? פנה/י אלינו:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

מידע משפטי ועדכונים:

28 ביולי 2019

הרופא לא הפנה והמליץ ע...

אם נולד/ה לך ילד/ה עם פגיעה גנטית או מחלה תורשתית והרופא לא המליץ לעבור בדיקת אקסום, יכול מאד להי...

קרא עוד

28 ביולי 2019

עילת רשלנות רפואית במק...

ישנם בהחלט מקרים שבהם ניתן יהיה לבסס עילה לתביעת רשלנות רפואית, לאחר אבחון ילד על הרצף האוטיסטי ב...

קרא עוד

05 באוגוסט 2019

רשלנות באבחון תסמונת מ...

על היקף האחריות של הרופאים באבחון תסמונת mucolipidosis IV ומקרים חמורים של רשלנות רפואית ואי אבחו...

קרא עוד

06 באוגוסט 2019

טיפול רשלני במקרים של ...

מצוקה עוברית במהלך ההריון ובזמן הלידה מחייבת טיפול רפואי הולם ומהיר, שאחרת עלולים להגרם נזקים חמו...

קרא עוד

11 באוגוסט 2019

ייעוץ גנטי ומקרי רשלנו...

התמודדות משפטית מול מקרים של רשלנות רפואית במתן ייעוץ גנטי, שהובילה ללידת ילד או ילדה הסובלים מתס...

קרא עוד

11 באוגוסט 2019

תביעות בשל ייעוץ גנטי ...

סכומי הפיצויים שנפסקים במקרים של רשלנות רפואית במסגרת הייעוץ הגנטי שניתן להורים לעתיד בשל לידת יל...

קרא עוד

12 באוגוסט 2019

איך קובעים את גובה הפי...

פסיקת הפיצויים בתביעות רשלנות רפואית שונה ומורכבת בהרבה, לעומת תביעות נזיקין אחרות! בסקירה שלפניך...

קרא עוד

01 בספטמבר 2019

תביעות רשלנות רפואית ב...

בעיות וכשלים חמורים לאורך חודשי ההריון ובעיקר בזמן הלידה עלולים לגרום לשיתוק מוחין ולנזק בלתי הפי...

קרא עוד

12 בספטמבר 2019

אבחון מוקדם של אטקסיה ...

הסבר מפורט אודות תסמונת AT ותיעוד מקרים חמורים של רשלנות רפואית באבחון מוקדם של התסמונת ולידת ילד...

קרא עוד

16 בספטמבר 2019

הקשר בין שתלי סיליקון ...

ה-FDA בארצות הברית פרסם כי קיים קשר אפשרי בין שתלי סיליקון המשמשים לניתוחי הגדלת חזה לבין התפתחות...

קרא עוד

פניה אישית ודיסקרטית

עורך דין עופר סולר מעניק ייעוץ אישי, ללא התחייבות, לנפגעי רשלנות רפואית ובני המשפחה:

טלפון: 072-334-0001

פקס: 03-7369345

office@solarlaw.co.il

מרכז עזריאלי 1, קומה 36