סולר קפלינסקי רשלנות רפואית malpractice
שיחה אישית עם עו"ד עופר סולר: 072-334-0001

עורך הדין עופר סולר, ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

המשרד המוביל בישראל לייצוג נפגעי רשלנות רפואית, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

פנו לקבלת חוות דעת מקצועית >>
עו"ד עופר סולר מומחה ברשלנות רפואית

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עו"ד עופר סולר, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

לקבלת חוות דעת מקצועית >>

טיפול רפואי אשר אינו מניב שיפור כעילה לתביעת רשלנות רפואית

מחבר: 11/10/2011 13:17

קיבלת טיפולים רפואיים שלא שיפרו את מצבך?

הרפואה המודרנית, קונבנציונאלית וכן רפואה משלימה כאחד, מאפשרת מגוון עצום של טיפולים, כאלה הנדרשים על מנת להתמודד עם בעיה בריאותית וכן כאלה אשר אינם כורך המציאות והמטופל בוחר לעבור כדי להביא לשיפור, קוסמטי או אחר, בגוף ונפש.

עם הטיפולים מגיעה התקווה לשיפור במצב הבריאותי, הנפשי או הקוסמטי של המטופל, אולם קשה לאמוד את היקף השיפור, ולעיתים התחושה היא שלא חל כל שיפור, או אפילו נגרם נזק. השאלה שננסה לענות עליה במאמר זה היא – מה מעמדו המשפטי של המטופל במצב המורכב שבו הטיפול הרפואי לא הניב את התועלות המצופות?

מהיכן נגזר המושג רשלנות רפואית?

על כל בעל מקצוע ובוודאי שעל רופא, שהמיומנות בה יבצע את מלאכתו תשפיע ישירות על איכות חייו של המטופל, מוטלת החובה לעמוד בדרישות משפטיות אשר מוגדרות על ידי החוק ובפסיקה. אם לא יעמוד בהן ויגרום לנזק תעמוד לניזוק זכות לתביעה בגין רשלנות.

תביעות רבות הקשורות בענייני רשלנות רפואית נידונו בערכאות השונות. נראה כי לא יקשה כיום על משפטן המצוי בתחום לקבוע האם קמה למטופל עילת תביעה כנגד רופאו אם ניזוק כתוצאה מהטיפול שניתן לו.

טיפול אשר אינו מניב שיפור במצבו של המטופל

מאמר זה בא לבחון מצב שונה, בו הטיפול לא גרם לנזק כשלעצמו אך גם לא השיג שיפור במצבו של המטופל. לרוע המזל טיפולים רפואיים רבים אינם מניבים בסופו של דבר את התוצאה המיוחלת. ריבוי המשתנים הפועלים בעת מתן טיפול מקשים בדרך כלל מאד על ניבוי מדויק של התוצאות.

הרופא המטפל יימנע לרוב מהתחיבות כלשהיא לגבי יעילותו של הליך רפואי מסוים עליו הוא ממליץ ויעדיף להציג את התוצאות האפשריות בתצורה הסתברותית. דהינו באיזו הסתברות, בהתבסס על נתונים סטטיסטים, צפויה התוצאה הרצויה ומה ההסתברות לסיבוכים האפשריים השונים.

מה מצבו המשפטי של מטופל אשר לאחר כל ההסברים שקיבל ציפה לתוצאות מסוימות מן ההליך אותו החליט לעבור אך תקוותיו נתבדו ?

הקושי בהערכת הנזק שנגרם למטופל

אין הכרח כי תחול הרעה במצבו של המטופל, יתכן בהחלט כי מצבו לאחר הטיפול זהה למצבו לפני טיפול זה. די בסבל, בהוצאות שהיו כרוכות בקבלת הטיפול, באבדן ימי העבודה וכיו"ב, בכדי שניתן יהיה לאמור כי ללא ספק נגרם למטופל נזק.

אם יחליט בית המשפט כי ראוי לקבל תביעה נזיקית בגין אי השגת תוצאות מקוות מטיפול רפואי ללא שהורע מצבו הרפואי של מטופל יווצר הכרח לתת את הדעת על הקושי שבהערכת נזק שכזה.

קל יהיה לשוות ערך כלכלי למספר ממרכיבי הנזק (ההוצאות הרפואיות, אובדן ימי העבודה) אך יקשה מאד להעריך שוויו הכלכלי של סבל ואי נוחות פיסית שהיה על המטופל לשאת או למשל את התבדותן של ציפיות, הן של המטופל עצמו והן של הקרובים לו, לשיפור במראה כתוצאה של טיפול רפואי קוסמטי שהחליט לעבור.

הסכמה מדעת לקבלת טיפולים רפואיים מכל סוג ובכל מקום

בחוק זכויות החולה נדרשת "הסכמה מדעת" של חולה כדי שינתן לו טיפול רפואי. החוק והפסיקה גם דנים במקרים בהם לא ניתן לקבל את הסכמת החולה או מקרים חריגים אחרים (למשל כשקיימת סכנה כי עצם מסירת המידע לחולה תגרום לו נזק גופני או נפשי חמור).

כבר נקבע כי אין הבדל משפטי בין חולה שמצבו מחייב טיפול לבין אדם הבוחר לעבור טיפול אפילו אם איננו מחויב המציאות, כגון הליך רפואי קוסמטי או ניתוח פלסטי. גם על מטופל כזה חל החוק ונדרשת אותה הסכמה מדעת.

כדי שיוכל המטופל לממש זכות זו חלה חובה על הגורם המטפל למסור למטופל את המידע הרפואי הדרוש לו, באורח סביר. עוד קובע החוק מספר נושאים אשר יכללו בין היתר במידע זה, הסיכונים הכרוכים בקבלת הטיפול, טיפולים חלופיים אפשריים ועוד.

העילה לתביעה במקרה של טיפולים רפואיים כושלים

עשויה לקום עילה לתביעה כאשר הרופא המטפל לא עמד במחויבותו לספק בצורה בהירה את כל המידע הדרוש למטופל כדי שיוכל למסור אותה הסכמה מדעת. לפיכך גם במקרים בהם מטופלים לא הוזהרו די הצורך מפני הסיכוי כי תוצאת ההליך שלגביו עליהם להביע הסכמתם תהיה שלא יחול שום שיפור משמעותי במצבם ניתן וכדאי לפנות לקבלת יעוץ וטיפול משפטי לשם השגת פיצוי הולם.

לקריאה נוספת בנושא ליחצו: רשלנות רפואית בטיפול כימותרפי   תסביב אשך

לסיכום בנושא טיפול רפואי כושל שאינו מניב תוצאות

על הרופא המטפל עומדת החובה למסור בטרם הליך רפואי, את כל המידע שיידרש למטופל על מנת לקבל החלטה מדעת בנוגע לקבלת הטיפול. נושא זה עקרוני במיוחד בטיפולים אשר אותם אין חובה על המטופל לעבור, ויש בצידם סכנה להרעת המצב, כמו למשל טיפולים קוסמטיים.

תהליך שגרם לנזק או שגרם לבזבוז משאבי המטופל ולא הביא לתועלת המצופה, עשוי להתפרש כאירוע רשלנות רפואית, והגשת תביעה משפטית באמצעות עורך דין מתאים כמובן, עשויה לזכות את הנפגע בפיצויים - בהתאם לאופי הפגיעה והטיפול הרשלני.

לכן, במידה ואת או אתה חשים כי עברת טיפולים רפואיים של שיפרו את מצבכם ו/או הזיקו לכם, כדאי ומומלץ להפגש עם עורכי דין העוסקים בתחום.

חוות דעתו המשפטית של עורך דין מנוסה, תסייע לך להבין מהן הזכויות המשפטיות שלך, והאם ניתן וכדאי לתבוע את הגורם שהתרשל במילוי תפקידו. נדגיש כי לא בכל מקרה משתלם להכנס להליך של תביעה משפטית ובכל מקרה - אל תקבלו החלטות לבד - הקדימו והתייעצו עם עורכי דין!

לקבלת סיוע משפטי דיסקרטי ליחצו: יעוץ לנפגעי רשלנות רפואית

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
שוקלים להגיש תלונה על טיפול רפואי שקיבלתם? - הגשת תלונה עשויה להוות מכשול להגשת תביעת רשלנות רפואית - רוצים לדעת מדוע?
רשלנות רפואית של צוות אחיות במוסד רפואי - רשלנות רפואית של צוות אחיות במוסד רפואי - קיבלת טיפול רשלני מאחות בבית חולים?
ליווי רפואי רשלני - שיקום לאחר טיפול, פגיעה או מחלה - ליווי רפואי רשלני לתהליך שיקום לאחר טיפול, פגיעה או מחלה - רשלנות רפואית בתהליך שיקום
קיבלת טיפול רפואי רשלני בחו"ל? יש לך זכויות! - על רשלנות רפואית בחו"ל - קיבלת טיפול רפואי רשלני במדינה זרה (בחו"ל)? יש לך זכויות משפטיות...
דלקת תוספתן לא אובחנה - רשלנות באבחון אפנדיצט - רשלנות רפואית באבחון דלקת תוספתן - אפנדציט לא אובחן במועד על ידי הרופאים...
אבחון לקוי וטיפול שגוי בבעיות של יתר לחץ דם - אבחון מאוחר או טיפול לקוי במקרים של יתר לחץ דם - מה עושים וכיצד מתמודדים מול טעויות של רופאים?
קיבלת טיפול רפואי רשלני בכלי דם? - כירורגיית כלי דם עוסקת במגוון מחלות של מערכת כלי הדם שבגוף האדם. על מקרים של טיפול רפואי רשלני ונזקים אפשריים.
קיבלת טיפול שיננית רשלני? נגרמו לך נזקי גוף חמורים? - רשלנות רפואית בטיפול שיננית - האם טיפול שיננית הנו טיפול רפואי? מה עושים במקרה של נזק בטיפול רשלני אצל שיננית?
מקרים של רשלנות רפואית בטיפולי אורתודנטיה - אורתודנטיה - מקרים של רשלנות רפואית וטיפול רפואי לקוי של אורתודנט

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (5) | דירוגים (1)

5 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור

מיקומך באתר: רשלנות רפואית טיפול רפואי כושל

חוות דעת מקצועית

רוצה להכיר את כל האפשרויות שבפניך ולקבל החלטה מושכלת? פנה/י אלינו:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

מידע משפטי ועדכונים:

16 באוגוסט 2020

עורכי הדין שלנו עונים ...

עורכת הדין ארבל קפלינסקי ועורך הדין עופר סולר עונים לשאלות נפוצות בנושא רשלנות רפואית!

קרא עוד

21 בספטמבר 2020

תסמונת די-ג'ורג' לא או...

תסמונת די-גורג' הנה תסמונת גנטית נפוצה יחסית ולכן חשוב לאבחן אותה עוד במהלך ההריון וליידע את ההור...

קרא עוד

22 בספטמבר 2020

סיבוכי הריון נפוצים שח...

אנשי הצוות הרפואי המלווים את מעקב ההריון של האם חייבים לזהות סיבוכים במהלך ההריון ולהעניק לאם ההר...

קרא עוד

01 באוקטובר 2020

הילד על הספקטרום האוטי...

לפחות ב-15% מהמקרים שבהם מאובחן ילד על הספקטרום האוטיסטי ניתן למצוא רקע גנטי, אותו ניתן היה לאבחן...

קרא עוד

01 באוקטובר 2020

אי הפניה לבדיקות גנטיו...

למרות הדעה הרווחת, ישנן בהחלט בדיקות גנטיות שיכולות לאבחן מוטציות גנטיות שגורמות לתסמונת רט אצל ה...

קרא עוד

04 באוקטובר 2020

נולד לך תינוק/ת הלוקה ...

במהלך מעקב ההריון, הרופא חייב ליידע אותך לגבי האפשרות לבצע בדיקות גנטיות שעשויות לאבחן בדיוק רק מ...

קרא עוד

04 באוקטובר 2020

עברת גרידה לצורך הפסקת...

לאורך השנים טיפל משרד סולר קפלינסקי במספר תביעות רשלנות רפואית שהוגשו בשל נזקים שנגרמו במהלך ביצו...

קרא עוד

13 באוקטובר 2020

אבחון תסמונת רובינשטיי...

למרות שהמדובר על תסמונת נדירה מאד, עדיין יש אפשרות וצורך לאבחן נשאות של הגן הבעייתי שגורם לתסמונת...

קרא עוד

13 באוקטובר 2020

סיבוכים אפשריים בהריון...

עכשיו חשוב לקחת בחשבון גם את נגיף הקורונה, כגורם סיכון לנשים בהריון ולעובר שברחם, לאורך חודשי ההר...

קרא עוד

18 באוקטובר 2020

רשלנות רפואית ידועה מר...

מחדל בדיקות מי השפיר בישראל! למרות שבאמצעות בדיקת מי שפיר וצ'יפ גנטי או אקסום ניתן לאבחן מאות מוט...

קרא עוד

18 באוקטובר 2020

נולד/ה לך ילד/ה עם פגמ...

הולדת ילד/ה עם פגיעה בקורפוס קלוסום ומבלי שהרופאים אבחנו את הבעיה הנדירה במהלך ההריון, עשויה להקי...

קרא עוד

פניה אישית ודיסקרטית

עורכי הדין שלנו לרשותך, בכל שאלה! פנה/י לקבלת ייעוץ משפטי אישי ותשובות בכל שאלה:

טלפון: 072-334-0001

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36