שיחה אישית עם עו"ד עופר סולר: 072-334-0001

עורך הדין עופר סולר, ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

המשרד המוביל בישראל לייצוג נפגעי רשלנות רפואית, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

פנו לקבלת חוות דעת מקצועית >>
עו"ד עופר סולר מומחה ברשלנות רפואית

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עו"ד עופר סולר, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

לקבלת חוות דעת מקצועית >>

היבטים משפטיים: חוק זכויות החולה בישראל

מחבר: 11/10/2011 13:17

חוק זכויות החולה Patient's rights law משנת 1996 מהווה כיום הבסיס החוקי לזכויותיהם של אנשים, הפונים לקבלת טיפול רפואי מיוזמתם או הנזקקים לקבלת טיפול רפואי, באחד המוסדות הרפואיים במדינה.

תכלית גיבושו היתה ריכוז עקרונות הפסיקה בהקשר זה לדבר חקיקה מחייב. כיום מהווה החוק אמת מידה מנחה להתנהלות בתי וקופות החולים בישראל ומטרתו להבטיח קבלת טיפול רפואי אופטימלי ומקצועי, המתמקד בטובת החולה והגנה על כבודו ופרטיותו.

מבנה חוק זכויות החולה והזכויות שלנו!

זכאות לקבלת טיפול רפואי - החוק מעגן את זכותו הבסיסית של כל מטופל לקבלת טיפול רפואי בהתאם להסדרי מערכת הבריאות בישראל, לרבות מתן טיפול ללא תנאי בנסיבות חירום.  

איסור הפליה - בהתאם לחוק לא ינהגו מטפל או מוסד רפואי באופן מפלה בין מטופלים ובמתן הטיפול מטעמים, הקשורים  בדת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא ונטייה מינית.

מסירת מידע בדבר זהות המטפל - החוק מקנה לכל מטופל זכות לדרוש לדעת מיהו האדם, המעניק לו את הטיפול, בהיבט זהותו ותפקידו.

קבלת חוות דעת רפואית נוספת - החוק מעגן את זכותו של כל מטופל לקבל חוות דעת שנייה לגבי מצבו הרפואי ומטיל על המטפל או המוסד הרפואי חובה לסייע לו בכך. 

הגנה על כבודו ופרטיותו של המטופל - בהתאם לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו נדרשים סגל הטיפול ועובדי המוסד רפואי להגן על כבודו ופרטיותו של המטופל במהלך הטיפול.

דרישת הסכמה מדעת לקבלת טיפול רפואי - חוק זכויות החולה מעגן את דוקטרינת ההסכמה מדעת, המהווה ראש נזק של פגיעה באוטונומיה (autonomy (Patiaent's, אשר מצמיח עילה להגשת תביעת רשלנות רפואית. לצורך עמידה בחובה זה נדרש הרופא להציג בפני המטופל את מירב המידע הרלוונטי אודות ההליך הרפואי, לרבות דיאגנוזה רפואית ותיאור ההליך הרפואי - סיכונים, סיכויי הצלחה וחלופות טיפול אפשריות.

המידע צריך להימסר למטופל בהקדם האפשרי בכדי להותיר בידו שהות לשקול, להתייעץ ולהחליט לגבי ביצוע ההליך. ככלל, הסכמת המטופל יכולה להינתן הן בכתב והן בעל פה, למעט סוגי טיפולים מסוימים, המחייבים מתן הסכמה בכתב ומצבי חירום רפואי, בהם תידחה דרישה זו מכורח הנסיבות.

חובת ניהול רשומה רפואית - תיעוד מידע רפואי ושמירתו מהווים חובה, המוטלת על כל מוסד רפואי במדינה. החוק מפרט את המידע, הנדרש להופיע ברשומה הרפואית, לרבות: פרטי המטופל והמטפל; מהות וסוג הטיפול הרפואי שניתן; רקעו הרפואי של המטופל; דיאגנוזה רפואית והנחיות טיפול.

בנוסף, מעגן החוק את זכות המטופל לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי העתק מהתיעוד הרפואי בעניינו למעט בנסיבות, בהן מתן המידע עשוי להסב נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל או לסכן את חייו. החלטה כזו טעונת הנמקה ותתקבל בתיאום עם ועדת האתיקה.

קיראו בהרחבה: העדר רשומה רפואית

שמירת סודיות רפואית -  החוק מעגן את חובת הדיסקרטיות, המוטלת על הסגל הרפואי ומחיל על מטפלים ועובדי מוסדות רפואיים איסור מסירת כל מידע רפואי לגבי המטופל, שהתקבל תוך כדי העבודה או אגב מילוי התפקיד אלא בתנאים, הקבועים בחוק.

קיראו בהרחבה על: הפרת חובת הסודיות הרפואית

היבט נוסף בחוק, הינו זכות המטופל לפנות לוועדת בדיקה מיוחדת בתלונה והשגה לגבי טיפול שקיבל. החוק מסדיר את אופן הקמת ועדת ביקורת ואיכות לפיקוח ומעקב אחר תקינות מתן שירותי הבריאות במדינה.

בואו לקרוא: נוסח חוק זכויות החולה

חוק זכויות החולה - פסקי דין רלוונטיים

ראוי וחשוב להבין שחלק ניכר מהתביעות המוגשות לבית המשפט בישראל מבוססות בין השאר על חוק זכויות החולה, שכן במקרי רשלנות רפואית לא יקשה על עורך הדין להוכיח כי הצוות הרפואי הרשלן פגע בזכויותיו של המטופל לפי חוק זה.

הליך 2781/93 דעקה נ' בית החולים כרמל ביסס את ההכרה בבמקרה של פגיעה באוטונומיה כראש נזק, העומד בפני עצמו. בנסיבות המקרה הוחתמה המטופלת על טופס הסכמה מדעת לביצוע ביופסיה שעה שכבר היתה מטושטשת, בהכנה לניתוח אחר. בית המשפט העליון פסק, כי חוסר העמידה בדרישת השגת הסכמה מדעת עולה כדי פגיעה באוטונומיה של המטופלת ומהווה נזק בר פיצוי.

קראו בהרחבה: נציב קבילות הציבור למקצועות הרפואה

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (5) | דירוגים (2)

5 stars - based on 2 reviews

קראו עוד

סגור

מיקומך באתר: רשלנות רפואית חוק זכויות החולה

חוות דעת מקצועית

רוצה להכיר את כל האפשרויות שבפניך ולקבל החלטה מושכלת? פנה/י אלינו:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

מידע משפטי ועדכונים:

03 בינואר 2019

אבחון תסמונת IBSN לפני...

עורך הדין עופר סולר מסביר על השפעותיה הקשות של תסמונת IBSN ומקרים חמורים של טעויות באבחון התסמונת...

קרא עוד

07 בינואר 2019

איך קובעים את גובה הפי...

פסיקת הפיצויים בתביעות רשלנות רפואית שונה ומורכבת בהרבה, לעומת תביעות נזיקין אחרות! בסקירה שלפניך...

קרא עוד

21 בינואר 2019

אי-אבחון איסכמיה ומקרי...

כל אותם מקרים מצערים שבהם הרופאים לא מצליחים לאבחן תופעות של איסכמיה עלולים לסכן חיי אדם...

קרא עוד

27 בינואר 2019

ישנם מהקרים שהרופא חיי...

ישנם לא מעט מקרים שבהם הרופא חייב להמליץ על ביצוע בדיקת צ'יפ גנטי, שאחרת ובמקרה של לידת ילד פגוע,...

קרא עוד

28 בינואר 2019

הרופא לא הפנה והמליץ ע...

אם נולד/ה לך ילד/ה עם פגיעה גנטית או מחלה תורשתית והרופא לא המליץ לעבור בדיקת אקסום, יכול מאד להי...

קרא עוד

07 בפברואר 2019

יעוץ גנטי ומקרי רשלנות...

קבלת יעוץ גנטי לפני הכניסה להריון או במקרים של מחלות כרוניות מוכרות במשפחה, עשויה למנוע מקרים של ...

קרא עוד

07 בפברואר 2019

המדריך המלא לבדיקות הריון

בואי לקרוא ולדעת יותר! בדיקות הריון - המדריך המלא לאישה לאורך חודשי ההריון שלך...

קרא עוד

07 בפברואר 2019

רשלנות באבחון תסמונת ט...

הרופא חייב לשלוח את ההורים לייעוץ גנטי ולאבחן מבעוד מועד את האפשרות לתסמונת טיי-זקס, כך שניתן יהי...

קרא עוד

12 בפברואר 2019

חובת הרופאים לאבחן את ...

תסמונת פנקוני אנמיה A הנה תסמונת קשה ונדירה, ומחובת הרופאים לאבחן את הנשאות אצל ההורים ולהזהיר מפ...

קרא עוד

19 בפברואר 2019

רשלנות באבחון תסמונת מ...

הרופאים חייבים לאבחן נשאות אפשרית לתסמונת מטכרומטיק לויקוידיסטרופי MLD במסגרת ייעוץ גנטי טרום הרי...

קרא עוד

פניה אישית ודיסקרטית

עורך דין עופר סולר מעניק ייעוץ אישי, ללא התחייבות, לנפגעי רשלנות רפואית ובני המשפחה:

טלפון: 072-334-0001

פקס: 03-7369345

office@solarlaw.co.il

מרכז עזריאלי 1, קומה 36