סולר קפלינסקי רשלנות רפואית malpractice
שיחה אישית עם עו"ד עופר סולר: 072-334-0001

עורך הדין עופר סולר, ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

המשרד המוביל בישראל לייצוג נפגעי רשלנות רפואית, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

פנו לקבלת חוות דעת מקצועית >>
עו"ד עופר סולר מומחה ברשלנות רפואית

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עו"ד עופר סולר, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

לקבלת חוות דעת מקצועית >>

היבטים משפטיים: חוק זכויות החולה בישראל

מחבר: 11/10/2011 13:17

חוק זכויות החולה Patient's rights law משנת 1996 מהווה כיום הבסיס החוקי לזכויותיהם של אנשים, הפונים לקבלת טיפול רפואי מיוזמתם או הנזקקים לקבלת טיפול רפואי, באחד המוסדות הרפואיים במדינה.

תכלית גיבושו היתה ריכוז עקרונות הפסיקה בהקשר זה לדבר חקיקה מחייב. כיום מהווה החוק אמת מידה מנחה להתנהלות בתי וקופות החולים בישראל ומטרתו להבטיח קבלת טיפול רפואי אופטימלי ומקצועי, המתמקד בטובת החולה והגנה על כבודו ופרטיותו.

מבנה חוק זכויות החולה והזכויות שלנו!

זכאות לקבלת טיפול רפואי - החוק מעגן את זכותו הבסיסית של כל מטופל לקבלת טיפול רפואי בהתאם להסדרי מערכת הבריאות בישראל, לרבות מתן טיפול ללא תנאי בנסיבות חירום.  

איסור הפליה - בהתאם לחוק לא ינהגו מטפל או מוסד רפואי באופן מפלה בין מטופלים ובמתן הטיפול מטעמים, הקשורים  בדת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא ונטייה מינית.

מסירת מידע בדבר זהות המטפל - החוק מקנה לכל מטופל זכות לדרוש לדעת מיהו האדם, המעניק לו את הטיפול, בהיבט זהותו ותפקידו.

קבלת חוות דעת רפואית נוספת - החוק מעגן את זכותו של כל מטופל לקבל חוות דעת שנייה לגבי מצבו הרפואי ומטיל על המטפל או המוסד הרפואי חובה לסייע לו בכך. 

הגנה על כבודו ופרטיותו של המטופל - בהתאם לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו נדרשים סגל הטיפול ועובדי המוסד רפואי להגן על כבודו ופרטיותו של המטופל במהלך הטיפול.

דרישת הסכמה מדעת לקבלת טיפול רפואי - חוק זכויות החולה מעגן את דוקטרינת ההסכמה מדעת, המהווה ראש נזק של פגיעה באוטונומיה (autonomy (Patiaent's, אשר מצמיח עילה להגשת תביעת רשלנות רפואית. לצורך עמידה בחובה זה נדרש הרופא להציג בפני המטופל את מירב המידע הרלוונטי אודות ההליך הרפואי, לרבות דיאגנוזה רפואית ותיאור ההליך הרפואי - סיכונים, סיכויי הצלחה וחלופות טיפול אפשריות.

המידע צריך להימסר למטופל בהקדם האפשרי בכדי להותיר בידו שהות לשקול, להתייעץ ולהחליט לגבי ביצוע ההליך. ככלל, הסכמת המטופל יכולה להינתן הן בכתב והן בעל פה, למעט סוגי טיפולים מסוימים, המחייבים מתן הסכמה בכתב ומצבי חירום רפואי, בהם תידחה דרישה זו מכורח הנסיבות.

חובת ניהול רשומה רפואית - תיעוד מידע רפואי ושמירתו מהווים חובה, המוטלת על כל מוסד רפואי במדינה. החוק מפרט את המידע, הנדרש להופיע ברשומה הרפואית, לרבות: פרטי המטופל והמטפל; מהות וסוג הטיפול הרפואי שניתן; רקעו הרפואי של המטופל; דיאגנוזה רפואית והנחיות טיפול.

בנוסף, מעגן החוק את זכות המטופל לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי העתק מהתיעוד הרפואי בעניינו למעט בנסיבות, בהן מתן המידע עשוי להסב נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל או לסכן את חייו. החלטה כזו טעונת הנמקה ותתקבל בתיאום עם ועדת האתיקה.

קיראו בהרחבה: העדר רשומה רפואית

שמירת סודיות רפואית -  החוק מעגן את חובת הדיסקרטיות, המוטלת על הסגל הרפואי ומחיל על מטפלים ועובדי מוסדות רפואיים איסור מסירת כל מידע רפואי לגבי המטופל, שהתקבל תוך כדי העבודה או אגב מילוי התפקיד אלא בתנאים, הקבועים בחוק.

קיראו בהרחבה על: הפרת חובת הסודיות הרפואית

היבט נוסף בחוק, הינו זכות המטופל לפנות לוועדת בדיקה מיוחדת בתלונה והשגה לגבי טיפול שקיבל. החוק מסדיר את אופן הקמת ועדת ביקורת ואיכות לפיקוח ומעקב אחר תקינות מתן שירותי הבריאות במדינה.

בואו לקרוא: נוסח חוק זכויות החולה

חוק זכויות החולה - פסקי דין רלוונטיים

ראוי וחשוב להבין שחלק ניכר מהתביעות המוגשות לבית המשפט בישראל מבוססות בין השאר על חוק זכויות החולה, שכן במקרי רשלנות רפואית לא יקשה על עורך הדין להוכיח כי הצוות הרפואי הרשלן פגע בזכויותיו של המטופל לפי חוק זה.

הליך 2781/93 דעקה נ' בית החולים כרמל ביסס את ההכרה בבמקרה של פגיעה באוטונומיה כראש נזק, העומד בפני עצמו. בנסיבות המקרה הוחתמה המטופלת על טופס הסכמה מדעת לביצוע ביופסיה שעה שכבר היתה מטושטשת, בהכנה לניתוח אחר. בית המשפט העליון פסק, כי חוסר העמידה בדרישת השגת הסכמה מדעת עולה כדי פגיעה באוטונומיה של המטופלת ומהווה נזק בר פיצוי.

קראו בהרחבה: היבטים משפטיים בחייו המקצועיים של הרופא   נציב קבילות הציבור למקצועות הרפואה

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (5) | דירוגים (2)

5 stars - based on 2 reviews

קראו עוד

סגור

מיקומך באתר: רשלנות רפואית חוק זכויות החולה

חוות דעת מקצועית

רוצה להכיר את כל האפשרויות שבפניך ולקבל החלטה מושכלת? פנה/י אלינו:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

מידע משפטי ועדכונים:

16 באוגוסט 2020

עורכי הדין שלנו עונים ...

עורכת הדין ארבל קפלינסקי ועורך הדין עופר סולר עונים לשאלות נפוצות בנושא רשלנות רפואית!

קרא עוד

03 בינואר 2021

רשלנות באבחון חסר מזער...

הילד/ה אובחנה רק לאחר הלידה עם חסר מזערי בזרוע הקצרה של כרומוזום 1p36? משרד סולר קפלינסקי מייצג מ...

קרא עוד

03 בינואר 2021

אבחון תסמונת פראדר ווי...

חשוב וניתן לאבחן תסמונת פראדר ווילי לפני ובמהלך ההריון והרופא שמלווה את מעקב ההריון שלך, חייב ליי...

קרא עוד

05 בינואר 2021

בדיקות NIPT ו-NIPD מתק...

ריצוף הגנום העוברי מהדם של האם באמצעות בדיקת NIPT או NIPD מאפשר לאבחן אין ספור מומים גנטיים בעובר...

קרא עוד

10 בינואר 2021

חייבים לאבחן תסמונת XY...

במקרה של לידת תינוק עם תסמונת XYY מבלי שהתסמונת אובחנה במהלך ההריון, בהחלט סביר כי המדובר על רשלנ...

קרא עוד

17 בינואר 2021

שינויים במבנה הכרומוזו...

שינויים ולו הקלים ביותר במבנה הכרומוזומלי של העובר עלולים להוביל לתסמונות גנטיות נדירות וקשות, כא...

קרא עוד

17 בינואר 2021

אבחון תסמונת קליינפלטר...

נכון לשנת 2021 אין כל סיבה ללידת ילד הסובל מתסמונת קליינפלטר, מבלי שהרופאים אבחנוט את התסמונת עוד...

קרא עוד

19 בינואר 2021

מה אפשר לגלות בבדיקת N...

בדיקת דם פשוטה ונטולת סיכונים בזמן ההריון, יכולה לאתר מוטציות גנטיות נדירות אצל העובר שלך! אילו מ...

קרא עוד

19 בינואר 2021

אבחון מוקדם של תסמונת ...

למרות היותה של תסמונת לנגר-גדעון נדירה מאד, עדיין חשוב ובהחלט ניתן לאבחן את התסמונת במסגרת בדיקות...

קרא עוד

24 בינואר 2021

פגיעה במבנה של כרומוזום 5

שינויים במבנה של כרומוזום 5 עלולים לגרור תסמונות גנטיות קשות ובכל מקרה, ניתן וראוי לאבחן שינויים ...

קרא עוד

24 בינואר 2021

אבחון מוקדם של תסמונת ...

תסמונת ה-X המשולש נפוצה יחסית לתסמונות גנטיות אחרות בקרב נשים ובכל מקרה, ניתן וחשוב לאבחן אותה בש...

קרא עוד

פניה אישית ודיסקרטית

עורכי הדין שלנו לרשותך, בכל שאלה! פנה/י לקבלת ייעוץ משפטי אישי ותשובות בכל שאלה:

טלפון: 072-334-0001

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36