סולר קפלינסקי רשלנות רפואית malpractice
שיחה אישית עם עו"ד עופר סולר: 072-334-0001

עורך הדין עופר סולר, ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

המשרד המוביל בישראל לייצוג נפגעי רשלנות רפואית, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

פנו לקבלת חוות דעת מקצועית >>
עו"ד עופר סולר מומחה ברשלנות רפואית

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עו"ד עופר סולר, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

לקבלת חוות דעת מקצועית >>

משמעותה של חובת הגילוי הרפואית

מחבר: 10/12/2017 13:04

חובת הגילוי הרפואי הנה חובת המטפל הרפואי לגלות ולמסור למטופל שלו את כל המידע הרפואי אשר דרוש לו, באופן סביר, כדי לתת את הסכמתו מדעת לטיפול הרפואי המוצע לו על ידי המטפל.

כך קובע סעיף 13(ב) לחוק זכויות החולה, תשנ"ו- 1966: "לשם קבלת הסכמה מדעת, ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו, באורח סביר, כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע".

חובת הגילוי של המטפל מהווה השלמה לזכות המטופל לקבל טיפול רפואי בכפוף לקבלת הסכמתו מדעת מראש לטיפול זה, כאמור בסעיף 13(א) לחוק זכויות החולה: "לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת לפי הוראות פרק זה".

מכאן גם נובע איפוא, כי הפרת חובת הגילוי של המטפל כרוכה מינה וביה בהפרת זכות ההסכמה מדעת של המטופל ולהיפך.

בסקירה המפורטת שלפניך מסביר עורך דין עופר סולר אודות חשיבותה הרבה של חובה זאת, בשיטת המשפט שלנו ובעיקר בכל הנוגע למקרי רשלנות רפואית.

סעיף 13(א) לחוק קובע את האיסור העקרוני הכללי לתת למטופל טיפול ללא קבלת הסכמתו מדעת, ואילו סעיף 13(ב) לחוק מבהיר מהי אותה "הסכמה מדעת", באופן לפיו המדובר בהסכמה מושכלת, דהיינו, הסכמה שניתנה על בסיס כל המידע הרפואי הרלוונטי לחולה, להבדיל מהסכמה סתמית, שניתנה ללא מידע כזה. 

אגב, סעיף 1 לחוק מגדיר טיפול רפואי כך: "טיפול רפואי – לרבות פעולות איבחון רפואי, טיפול רפואי מונע, טיפול פסיכולוגי או טיפול סיעודי".

כלומר, חובת הגילוי איננה חלה רק על טיפולים שנוגעים לבריאותו הפיזית של החולה, כי אם גם על טיפולים שנוגעים לבריאותו הנפשית.

היקף חובת הגילוי הרפואית בשיטת המשפט בישראל

סעיף 13(ב) לחוק מגדיר מהו אותו "מידע רפואי" שיש למסור למטופל, כדי שהוא אכן יתן הסכמה לדעת לטיפול המוצע לו:

לשם קבלת הסכמה מדעת, ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו, באורח סביר, כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע. לענין זה, "מידע רפואי", לרבות –

(1) האבחנה (הדיאגנוזה) והסָכוּת (הפרוגנוזה) של מצבו הרפואי של המטופל.

(2) תיאור המהות, ההליך, המטרה, התועלת הצפויה והסיכויים של הטיפול המוצע.

(3) הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע, לרבות תופעות לוואי, כאב ואי נוחות.

(4) סיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים חלופיים או של העדר טיפול רפואי.

(5) עובדת היות הטיפול בעל אופי חדשני.

כלומר המידע הרפואי כולל בעיקרו, את אבחון מצב המטופל, תיאור הטיפול המוצע, הסיכויים והסיכונים הכרוכים בטיפול זה וכן בטיפולים חילופיים או בהיעדר טיפול בכלל.

בפועל, היקף המידע הנמסר לחולה צריך לאזן בין זכות החולה לקבל את מלוא האינפורמציה הדרושה לו כדי להגיע להחלטה מושכלת, לבין מניעת מצב שבו הנטל המוטל על הרופאים לשתף את החולה בכל דבר מקצועי יחרוג מגבולות סבירים ויפגע בעבודתם וכתוצאה מכך, גם בטיפול בחולה עצמו.

לפי הפסיקה, היקף חובת הגילוי בפועל נגזר משקלול של חיוניות הטיפול וסיכויי הצלחתו עם תדירות הסיבוך האפשרי ומידת חומרתו, באופן לפיו ככל שהטיפול הינו פחות חיוני לבריאותו של המטופל, כך גם נדרש לתת למטופל יותר מידע מפורט אודותיו ולרבות אודות סיבוכים אפשריים, וזאת גם אם המדובר בסיבוכים נדירים יחסית.

בהתאם לכך נקבע כי קיימת חובת גילוי מוגברת במקרים הבאים:

  • כאשר מדובר בניתוחים שהנם אלקטיביים, דהיינו, ניתוחים שאינם חיוניים לבריאותו של המטפל, כגון ניתוחים לתיקון קוצר הראיה ע"י לייזר. כך נקבע בהליך ע"א 6153/97 שטנדל נ' פרופ' יעקב שדה.
  • כאשר מדובר בטיפולים קוסמטיים-אסתטיים שאין בהם צורך מבחינה רפואית, למעט רצונו של המטופל לשפר את מראהו החיצוני, כגון ניתוח להגדלת חזה. כך נקבע, לדוגמא, בהליך ת"א 10233-07 פלונית נ' ד"ר רוני מוסקונה.
  • כאשר מדובר על עריכת מחקר או ניסוי רפואי במטופל. כך נקבע במסגרת ע"א 13829-03-15 עיזבון המנוח ר.ב. ז"ל נ' מרכז רפואי בני ציון.

השלכות הפרת חובת הגילוי הרפואית

ביצוע טיפול רפואי תוך הפרת חובת הגילוי של המטפל / הפרת זכות ההסכמה מדעת של המטופל, מהווה רשלנות רפואית.

כלומר, רופא אשר הפר את חובת הגילוי שלו כלפי המטופל ולא מסר לו את מלוא המידע הרפואי שהיה עליו למסור לו כדי לקבל את הסכמתו מדעת לטיפול שהוא ביצע בו, עלול להימצא בדין כרופא אשר ביצע רשלנות רפואית, ועל כן עליו לשלם למטופל פיצויים

לצורך הוכחת עילת הפרת חובת הגילוי, יש להוכיח גם את שני האלמנטים הבאים:

  • הטיפול שהרופא ביצע במטופל ללא מסירת כל המידע הרפואי הנדרש גרם לו נזק פיזי וכי קיים קשר סיבתי בין היעדר מסירת המידע ובין הנזק הפיזי שנגרם על ידי הטיפול.
  • אם המטופל היה מקבל את מלוא המידע הרלוונטי אודות הטיפול, הוא היה מסרב לקבלו. לשם כך יש להעריך כיצד היה נוהג המטופל מלכתחילה, בטרם נודעו לו תוצאות הטיפול.

כך נקבע בצורה מופרשת במסגרתו של פסק הדין בהליך ע"א 143/08 קרצמן נ' שירותי בריאות כללית ובמספר פסקי דין נוספים.

יתרה מכך, הרופא עלול להימצא בדין לא רק כמי שהפר את חובת הגילוי שלו, אלא גם כמי שהפר את זכות האוטונומיה של המטופל להחליט על גופו.

הסיבה לכך הנה שבהתאם לפסיקה, כאשר לא נמסר למטופל כל המידע המלא הדרוש לפני הטיפול הרפואי, מחדל זה כשלעצמו יכול להקנות הכרה בראש נזק של פגיעה באוטונומיה, וזאת בשל הפגיעה בכבודו של החולה ובזכותו לאוטונומיה.

כלומר, אי מסירת כל המידע הרפואי הנדרש למטופל, עלולה  להוות רשלנות כפולה. הן עקב הפרת חובת הגילוי וזכות ההסכמה מדעת של החולה והן עקב הפרת זכות האוטונומיה של החולה.

ההבדלים העיקריים בין הפרת חובת הגילוי וזכות ההסכמה מדעת לבין הפגיעה בזכות האוטונומיה, מתבטאים בכך שלגבי הפרת הזכות לאוטונומיה, אין צורך להוכיח את שני האלמנטים שנדרשים כאמור לעיל לגבי הפרת חובת הגילוי וזכות ההסכמה מדעת.

די בכך שהוכח שלמטופל לא נמסר כל המידע הסביר שדרוש לו כדי להחליט האם להסכים לטיפול, כדי שתוכח עילה זו.

הנחת המוצא לעניין הפרת הזכות לאוטונומיה הנה שהפרה זו גרמה למטופל נזק נפשי, אשר מתבטא בעיקר בתגובתו הנפשית והרגשית של המטופל לכך שנעשה בגופו טיפול רפואי ללא הסכמתו מדעת וזאת גם אם לא נגרם לו נזק פיזי עקב כך.

קריאה נוספת: היבטים משפטיים בחייו המקצועיים של הרופא

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (5) | דירוגים (3)

5 stars - based on 3 reviews

קראו עוד

סגור

מיקומך באתר: רשלנות רפואית חובת הגילוי הרפואית

חוות דעת מקצועית

רוצה להכיר את כל האפשרויות שבפניך ולקבל החלטה מושכלת? פנה/י אלינו:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

מידע משפטי ועדכונים:

15 בינואר 2020

עורכי הדין שלנו עונים ...

עורכת הדין ארבל קפלינסקי ועורך הדין עופר סולר עונים לשאלות נפוצות בנושא רשלנות רפואית!

קרא עוד

11 בפברואר 2020

בדיקות גנטיות לאבחון ס...

ישנם לא מעט מקרים שבהם בדיקות גנטיות עשויות להציל חיים ולמנוע אבחון מאוחר של מחלת הסרטן! אם הרופא...

קרא עוד

25 בפברואר 2020

רשלנות רפואית באבחון מ...

על מקרים של טעות או איחור באבחון סרטן השד - רשלנות רפואית ותוצאותיה

קרא עוד

25 בפברואר 2020

מדריך להגשת תביעת רשלנ...

מדריך מלא להגשת תביעות רשלנות רפואית - כל מה שצריך לדעת לפני הגשת תביעה בגין נזקי רשלנות...

קרא עוד

04 במרץ 2020

הריון תאומים: יותר שמח...

הריון עם תאומים הנו ברכה כפולה, אבל חשוב להכיר את הסיבוכים האפשריים בזמן ההריון, בשל העובדה שהאם ...

קרא עוד

04 במרץ 2020

בית חולים הלל יפה בחדרה

לפניכם מידע מעודכן ומקיף בכל הנושאים החשובים הנוגעים למרכז הרפואי הלל יפה בחדרה...

קרא עוד

11 במרץ 2020

נגרם לך קרע ברחם בזמן ...

עורך הדין עופר סולר מסביר מה עושים במקרה שנגרם קרע ברחם בגלל רשלנות רפואית...

קרא עוד

11 במרץ 2020

אבחון וטיפול במקרה של ...

דמם לאחר לידה הנו מצד חירום מיילדותי המצריך אבחון מהיר וטיפול רפואי הולם, שאחרת היולדת עשוייה להק...

קרא עוד

16 במרץ 2020

איך מתמודדים מול העומס...

הרבה יותר מדי חולים ומטופלים נפגעים, לעיתים בצורה בלתי הפיכה, בין השאר בגלל העומס הרב בבתי החולים...

קרא עוד

22 במרץ 2020

לחץ על בטן היולדת בזמן...

ישנם לא מעט מקרים שבהם הרופא המיילד מחליט ללחוץ על בטן היולדת במטרה להאיץ את הלידה, כאשר בחלק מהמ...

קרא עוד

01 באפריל 2020

מגיע לך לקבל תשובות במ...

סולר קפלינסקי רשלנות רפואית: מעל 19 שנות ניסיון בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בלידה. פני/ה להערכת סי...

קרא עוד

פניה אישית ודיסקרטית

עורכי הדין שלנו לרשותך, בכל שאלה! פנה/י לקבלת ייעוץ משפטי אישי ותשובות בכל שאלה:

טלפון: 072-334-0001

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36