סולר קפלינסקי רשלנות רפואית malpractice
שיחה אישית עם עו"ד עופר סולר: 072-334-0001

עורך הדין עופר סולר, ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

המשרד המוביל בישראל לייצוג נפגעי רשלנות רפואית, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

פנו לקבלת חוות דעת מקצועית >>
עו"ד עופר סולר מומחה ברשלנות רפואית

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עו"ד עופר סולר, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

לקבלת חוות דעת מקצועית >>

מילון רשלנות רפואית - מונחים רפואיים באות א

מחבר: 05/12/2017 13:16

א

אבחון מאוחר - Delayed diagnosis

אחת מעילות התביעה השכיחות בתחום רשלנות רפואית, שעניינה עיכוב באיתור מחלה או לקות גופנית בשל חוסר שימת לב של הגורמים הרפואיים לתסמינים וסימפטומים, המחשידים בקיום בעיה.

מחדלים בהתנהלות רופאים מובילים להשהייה בביצוע הבדיקות הנדרשות, כשבמחלות מסויימות נודעת חשיבות מכרעת למימד הזמן, לצורך אבחון מוקדם של המחלה, בחירת טיפול מתאים ונתינתו במועד.

עילת רשלנות רפואית במקרים אלו עשויה להתעורר בגין: התפשטות המחלה והחמרה במצבו הבריאותי של המטופל תוך השלכה על תפקודו הגופני ויכולת שיקומו, התארכות משך הטיפול, היזדקקות לטיפול דרסטי יותר מזה, שניתן היה לתת לו אובחנה המחלה במועד, קיצור תוחלת החיים, אובדן כושר השתכרות ועוד.

 

אבחון שגוי - Mistaken diagnosis

עילת תביעה נפוצה בגין עוולת רשלנות רפואית, שסיבתה טעות מהותית באבחון מחלה או ליקוי גופני ובעקבותיה הימנעות מטיפול או מתן טיפול בלתי מתאים, אשר הובילו להחמרה במצבו הרפואי של החולה. הניזוק נדרש להוכיח, כי מחדל בהתנהלות הרופא והתעלמותו מתלונות החולה הובילו לאי ביצוע הבדיקות הנדרשות, תוך סטיה מסטנדרט ההתנהגות וחובת הזהירות במסגרת מבחן הרופא הסביר.

אבחון שגוי עשוי להתבטא בפענוח לקוי של ממצאי הבדיקות והתאמת טיפול בלתי הולם, טעויות בהערכת מצבו הגופני של החולה, מידת התפתחות המחלה וכן חוסר שקלול רקע תורשתי של המטופל והימנותו על קבוצות סיכון מסויימות, שעלולים להוביל לקבלת החלטות רפואיות מוטעות ולבסס עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית.

אבחנה מבדלת - Dfferential diagnosis

אפיון מחלה או פגם גופני בשיטת האלימיניציה - מיפוי הגורמים האפשריים להיווצרות סימפטומים רפואיים, שלילה של גורמים בלתי רלוונטיים והמשך חקירה והתחקות אחר הגורם מחולל ההפרעה. במסגרת הדיאגנוזה, המבוצעת לרוב על ידי רופא המשפחה אליו פונה המטופל בתחילה, מגבש הרופא התרשמות ראשונית, בהסתמך על הידע הכללי המצוי בידו, תלונות המטופל ותסמינים נראים לעין.

לצורך קביעת אבחנה מדוייקת והתאמת טיפול מיטבי נדרשים גם שקלול ההיסטוריה הרפואית של החולה ורקע של מחלות תורשתיות במשפחתו והפניה לביצוע בדיקות נוספות ובירורים מקיפים. אבחון מוטעה או מאוחר של מחלה או ליקוי גופני כתוצאה מחוסר שימת לב ומשגים בשלב עריכת האבחנה המבדלת, עשויים להוות עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית.

ראה גם: תביעה נגד רופא משפחה.

אובדן אמון במערכת הרפואית - loss of trust Medical system

חלק מהחולים, אשר מחלתם אובחנה באיחור, באופן שגוי או רשלני מפתחים חוסר הסתמכות על מערכת הבריאות בארץ, בהיבט המקצועי והאנושי. התחושות הנלוות לכך נעות מייאוש וחוסר אונים ועד ביקורת קשה, שמוטחת כלפי הרופאים והממסד הרפואי בגין אוזלת יד בגילוי המחלה ובטיפול בה, התנהלות כושלת, סחבת, חוסר הסברים מספקים ואי נטילת אחריות.

ביקורת נוספת הינה בהיבט המטריאלי -  אכזבה נוכח אי קבלת תמורה הולמת ושירות ראוי עבור תשלומים ומיסי בריאות ותחושות של עוול וחוסר צדק על הפניית המשאבים הכלכליים לאפיקם בלתי נכונים. לתסכול החולים נודעת השפעה שלילית ומעכבת על תהליך הריפוי, אשר מתבסס, ברובד הנפשי, על אופטימיות, אמון במערכת ואמונה עצמית.

אובדן השתכרות - Loss of earning ability

 

אחד מראשי הנזק במסגרת פיצוי כספי, המשולם לתובע בתיקי רשלנות רפואית בגין נזק גוף, אשר נגרם לו ובעקבותיו נפגע כושר השתכרותו באופן חלקי או מלא. הפיצוי, מבוסס על שלושה רכיבים: החזר השכר אותו יכול היה התובע להרוויח בה תקופה בה נבצר ממנו לעבוד בשל הנזקים הגופניים שנגרמו לו, החזר שכר בגין התקופות בהן לא יוכל לעבוד בעתיד מסיבה זו וכן פיצוי עבור אובדן כושר ההשתכרות.

גובה הפיצוי נקבע באופן מידתי לשיעור הנזק שנגרם לתובע ובתאונות דרכים קבע המחוקק תקרת החזר של עד פי שלושה מגובה השכר הממוצע במשק.

ראה גם: פיצוי כספי לנפגעי רשלנות רפואית

אובדן כושר הפוריות - Loss of fertility

לעיתים מובילה רשלנות רפואית בגניקולוגיה לפגיעה בכושר הפוריות, בדרגות שונות, עד אובדנו המלא. אבחון שגוי או מאוחר של בעיה גניקולוגית שגרתית או סיבוך הכרוך בהריון ובלידה וביצוע לקוי ובלתי מקצועי של הליכי הפסקת הריון או ניקוי הרחם משאריות שליה בתום הלידה, עשויים לגרום נזקים בלתי הפיכים לרחמה של האישה ולפגוע בכושר פוריותה.

מצבי הידבקויות בחלל הרחם, שלא אובחנו במועדם (תסמונת אשרמן) או קבלת החלטה על כריתת הרחם, שעה שלא היה בכך צורך וניתן היה לנקוט באמצעי דרסטי פחות, מובילים לפגיעה מהותית ביכולתה של האישה להרות בעתיד ועשויים להוות עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית. 

ראה גם: טיפולי פוריות וכריתת רחם בעקבות רשלנות רפואית.

אוטונומיה של החולה - autonomy Patiaent's 

עצמאותו של החולה ומתן אורכה בידיו לשקול ולהחליט על ביצוע הליך רפואי, לאחר שקיבל הסבר מלא ומפורט אודות הפרוצדורה, מהווים ערך המעוגן בחוק זכויות החולה ובמסגרת הדרישות המצופות מהרופא וחובת הזהירות שחלה עליו, כחלק ממבחן הרופא הסביר.

החלטה פרטית של החולה לגבי גופו וההליכים הרפואיים שיבוצעו לו, מוצאת ביטויה בדרישת ההסכמה מדעת - חיוב הרופא לספק למטופל הסבר מקיף ומפורט אודות ההליך הרפואי תוך חשיפת הסיכונים והסיבוכים האפשריים בעקבות הניתוח או הבדיקה, עדכון על סיכויי ההצלחה והצגת חלופות טיפול נוספות. ההסבר צריך להינתן למטופל זמן מספיק מראש בכדי להותיר בידו שהות לשקול, להתייעץ ולהבין את ההליך ומשמעויותיו טרם שיקבל החלטה ויאשרה בחתימתו. אי עמידה בדרישה זו, שעה שנגרמו למטופל נזקים גופניים, עשויה להוות עילה לרשלנות רפואית.

אוטיזם - Autism

הפרעת התפתחות פסיכיאטרית, אשר נובעת מלקות נוירולוגית ומופיעה בקשת רחבה של וריאציות. תסמיני ההפרעה במתכונתה הקלאסית מתבטאים בהפרעות תקשורת ובכלל זאת: קשיים ביצירת מערכות יחסים חברתיות והחצנת רגשות, לקויות בשפה ובדיבור לצד התנהגות ריטואלית וכן חוסר רגישות של החושים השונים. טרם קיים אבחון גנטי לאיתור אוטיזם והבדיקות המצויות מבוססות על בחינת התפקוד ההתנהגותי של הילד.

עילת רשלנות רפואית עשויה לקום בגין אבחון שגוי של ההפרעה תוך אי עשיית שימוש בכלי אבחון והערכה מקובלים, דוגמת בחינת העבר הקליני של הנבדק, עריכת תצפיות, התרשמות מתיאורי המשפחה ויישום כלים פסיכולוגיים מקצועיים. כיום נודעת חשיבות לאיתור מוקדם של ההפרעה לצורך התערבות מקצועית ומתן טיפול מתאים במועד, לכן אבחון מאוחר של התסמונת עשוי להוות אף הוא עילה לרשלנות רפואית.

אולטרסאונד - Ultrasound

טכנולוגיה, המאפשרת לבצע סקירה ומעקב פנימי אחר אברי גוף שונים, בהתבסס על שידור גלי קול בתדר גבוה, קליטתם ופענוח ההד החוזר. המחשב מפענח את הגלים המוחזרים ומתרגם את האותות לתמונה, המדמה את איברי הגוף והרקמות ומוקרנת על צג טלויזיה.

טכנולוגית האולטרסאונד משמשת כיום כלי מרכזי במסגרת מעקב הריון ונעשה בה שימוש במגוון רחב של בדיקות לאורך ההריון: שקיפות עורפית, סקירת מערכות וכדומה. עילת רשלנות רפואית עשויה להתעורר בגין היעדר מיומנות נדרשת להפעלת מכשיר האולטרסאונד וחוסר ידע מקצועי, המוביל לפענוח שגוי של ממצאי הבדיקות, הנערכות באמצעותו.

קרא עוד על: רשלנות רפואית בביצוע אולטרסאונד

אונקולוגיה - Oncology

ענף רפואי אשר עוסק במחקר, טיפול ומעקב אחר התפשטות מחלת הסרטן. רשלנות רפואית בתחום עשויה להתעורר בגין אי הפניה לביצוע בדיקות נדרשות ובעקבות כך אבחון מאוחר של המחלה, אשר הוביל להחמרה במצבו הגופני של החולה, בעיקר בסוגי סרטן ברי ריפוי וכן עשיית שימוש בשיטות טיפול חריפות יותר מאלה שניתן היה לנקוט בהן במקור, לו היתה המחלה מאובחנת במועד.

במהלך הטיפול עשויה לקום עילת רשלנות רפואית בשל הערכה שגויה של סוג הסרטן, חומרת המחלה, קצב התפשטותה בגוף, פענוח מוטעה של ממצאי בדיקות ובעקבות כך, בחירה בטיפול בלתי מתאים וכן בגין מתן טיפול שאינו אפקטיבי בנסיבות המקרה ואשר בעקבותיו הורע מצבו הבריאותי של החולה.  

ראה גם בדיקות סקר תקופתיות, גידול סרטני וכימותרפיה.

אורולוגיה - Urology

ענף התמחות ברפואה אשר עוסק בסיבוכים והפרעות בדרכי השתן של גברים ונשים ובמערכת הרבייה של הגבר. מגוון הבעיות בתחום האורולוגי באות על פתרונן באמצעות אופני טיפול שונים ובהם מתן תרופות לריפוי דלקות והתערבות ניתוחית בעת גילוי סרטן הערמונית או אבחון מומים מולדים.

עילה לרשלנות רפואית בתחום האורולוגיה עשויה להתעורר בגין מעשה או מחדל, המהווים סטיה מסטדנרט ההתנהגות המצופה מרופא במסגרת מבחן הרופא הסביר והפרת חובת הזהירות שחלה עליו, אשר בגינם נגרם למטופל נזק גופני. על איברי הגוף אשר עלולים להינזק בעקבות רשלנות רופא אורולוג נמנים: כליות, שופכן, שלפוחית השתן, שופכה איברי הרבייה הגברית.

אורטופדיה - Orthopedics

תחום התמחות, המתמקד במחלות, ליקויים ופגיעות במערכת העצמות והשרירים בגוף ובכלל זאת: טיפול בשברים, נקעים, זיהומים ודלקות, פיזיותרפיה ובעיות יציבה והליכה. קשת הטיפולים הינה רחבה ונעה ממתן תרופות במקרי דלקת ועד התערבות כירורגית. בניתוחי גב ועמוד השידרה, המהווים הליך פולשני שעשוי להשפיע על רקמות ועצבים באזור רגיש זה, נדרש האורטופד לידע ומיומנות גם בתחומי הנוירולוגיה והנוירוכירוגיה.

גרימת נזק עצבי במהלך ניתוח מסוג זה או התעלמות מתלונות המטופל על כאבים בתום ההליך ובעקבות כך השהיית התערבות רפואית והתפתחות נזקים נוירולוגיים בלתי הפיכים, עשויים להוות עילה לתביעה בעוולת רשלנות רפואית. סיבות נוספת לביסוס העילה הינן חוסר איתור מומים אורטופדיים מולדים והפנייה נחפזת לביצוע ניתוח בבעיות כמו פריצת דיסק, שידוע, כי נרפאות בהדרגה באמצעות מנוחה ונטילת משככי כאבים. ראה גם ניתוח גב ועמוד שידרה.

אורתודנטיה - Orthodontics

ראה ערך: רפואת שיניים.

אחריות ביחד ולחוד - Total and separate liability

כאשר מקור הנזק שנגרם לנפגע נעוץ ביותר מגורם אחד. תביעות רשלנות רפואית מוגשות בגין שני מקרי ריבוי מעוולים:

1. מעוולים במשותף - שני אנשים ומעלה, שגרמו לאותו נזק בביצוע פעולה משותפת. לדוגמא, ניתוח שמבצע יחד סגל רפואי, אחריות שילוחית של מוסד על רופא המועסק על ידו ונמצא רשלן.

2. נזק שאינו ניתן לחלוקה - שני מזיקים או יותר מבצעים מעשים נפרדים, המובילים לנזק משותף. למשל, אבחון מאוחר או שגוי של מחלה על ידי שרשרת רופאים, שגרם להחמרה במצב החולה ולא ניתן לקבוע באיזה שלב ארע הנזק. פסק דין, המחייב או מזכה מזיק אחד, אינו מונע הגשת תביעה נגד מזיק אחר (בחריג אחריות שילוחית וכשסכום הפיצוי מוגבל לתקרה שנקבעה בתביעה ראשונה).

אחריות שילוחית - Respondent liability

מנגנון משפטי המאפשר הטלת אחריות על גורם מסוים לפצות את הניזוק בגין נזק, אשר נגרם לו על ידי גורם שלישי. בתחום רשלנות רפואית, שעה שרופא או איש סגל גורם נזק למטופל ומואשם ברשלנות, מוטלת עליו אחריות אישית ובנוסף, מוטלת אחריות שילוחית על המוסד הרפואי המעסיק אותו או אשר בתחומו ועבורו בוצע הטיפול הרשלני.

אחריות מעביד מהווה מקרה פרטני של אחריות שילוחית, המבוסס על שלושה תנאים מצטברים: קיום יחסי עובד-מעביד, ביצוע עוולה על ידי העובד, תוך כדי עבודתו למען המעביד. בבסיס העקרון עומדים שיקולי צדק, יעילות ופיזור נזק, מאחר ונוח יותר לתבוע פיצוי מהמוסד הרפואי, המהווה כיס עמוק וסולבנטי. 

ראה גם כיס עמוק. 

אטיולוגיה - Etiology

תורת הסיבתיות - התחקות אחר הגורם או הסיבה להתפתחות מצב רפואי מסויים. חקר מקור ההפרעה, המחלה או הלקות הגופנית מבוסס על נקודת מוצא של קיום קשר סיבתי בין התופעה לגורם המחולל אותה. בתחומי הרפואה מבקשת האטיולגיה להצביע על הסיבות להיווצרות מחלות ותופעות פתולגיות שונות.

עילה לרשלנות רפואית בתחום זה עשויה לקום במקרי אבחון שגוי של מחלה, כאשר פיענוח לקוי של ממצאי בדיקות, טעות בהערכת מצבו הגופני של החולה וחוסר הבאה בחשבון של רקעו התורשתי, הובילו לקביעת קשר סיבתי מוטעה, על בסיסו ניתן לחולה טיפול בלתי מתאים למחלתו ובמקרים מסויימים, אף מזיק.

ראה גם: איסכמיה

אי ספיקת לב - Heart failure

מחלה, המתאפיינת בחוסר יכולת של הלב להזרים דם בכמות מספקת לכל אברי ומערכות הגוף. ההפרעה באספקת הדם גורמת להיווצרות בצקות ברקמות, גודש בריאות ובכבד, קוצר נשימה וחוליים נוספים.

הסיבות להתפתחות אי ספיקת לב הן מחלות מסוגים שונים, אשר פוגעות ביעילות עבודתו של שריר הלב ומפחיתות את קצב עבודתו, דוגמת יתר לחץ דם, בעיות מסתמים והפרעות בקצב הלב. רשלנות רפואית עשויה להתעורר בגין אבחון מאוחר או שגוי של המחלה, אשר גרם לעיכוב בטיפול או למתן טיפול תרופתי בלתי מתאים ובעקבות כך החמרה במצבו הגופני של החולה.

ראה גם: קרדיולוגיה, אבחון מאוחר ואבחון שגוי. 

אירוע מוחי - Cerebrovascular accident (CVA), Stroke

הפסקה פתאומית של אספקת הדם לחלק במוח כתוצאה מקריש דם, המתהווה בעורקי המוח או נסחף ממקור שמחוץ לגולגולת וכן בשל היווצרות קרע בעורק המוחי. מות תאי עצב במוח משליך על התפקוד הגופני ומוצא ביטוי בקשיים מוטוריים, פגיעה בכישורי תקשורת כגון דיבור ושמיעה, הפרעה חושית ושיבוש יכולות החשיבה והשליטה על רגשות.

רשלנות רפואית עשויה להתעורר בגין אבחון מאוחר או שגוי של אירוע מוחי, עקב היעדר השגחה אחר תסמינים קלאסיים, המאפיינים את התופעה וחוסר שקלול גורמי הסיכון הפרטניים לחולה, שעלולים להוביל להשהיית הטיפול הנדרש ובעקבות כך גרימת נזקים גופניים בלתי הפיכים. עילת רשלנות רפואית תקום גם נגד נוירולוג, אשר לא העריך נכונה את היקף האירוע וקצב התקדמותו ועיכב בשל כך התערבות רפואית, לא הפנה לביצוע בדיקת הדמיה או נמנע ממתן טיפול בחומרים ממיסי קרישיות, מטעמי חסכון כספי.

ראה גם נוירולוגיה.

אנטיביוטיקה - Antibiotic

קבוצת תרופות המבוססות על תרכובות אורגניות והינן בעלות השפעה מעכבת על צמיחה והתפתחות של חיידקים מסוגים שונים. תרופות אנטיביוטיות, טבעיות או סינתטיות, משמשות כיום לטיפול במגוון רחב של מחלות, זיהומים ודלקות. עילת רשלנות רפואית עשויה להתבסס בגין מתן אנטיביוטיקה, אשר אינה מתאימה לטיפול בבעיה רפואית ממנה סובל החולה, חוסר בדיקה של רגישות המטופל לחומר האנטיביוטיים, אשר בעקבותיה פיתח המטופל אלרגיה או תופעות לוואי וכן מתן הוראה על נטילת תכשיר אנטיביוטי במינון גבוה מדי, שהובילה לגרימת נזקים גופניים לחולה.

אנמנזה - Anamnesis

היסטוריה רפואית של החולה, מבוססת על זיכרון תסמינים וסימפטומים רפואיים שלו ושל בני משפחתו, לצד תיעוד רפואי מהעבר, בעלת חשיבות רבה לצורך התאמת טיפול נכון עבור הבעיה בגינה פנה המטופל לרופא. רשלנות רפואית עשויה להתגלע במקרים של חוסר התחקות מספקת אחר העבר הרפואי של החולה, קיום מחלות כרוניות, הימנות על קבוצת סיכון מסויימת, לקות או מום תורשתי במשפחה וכדומה.

מחדל בשלב לקיחת האנמנזה והערכה בלתי נכונה של מצבו הקליני והגופני של המטופל עשויים להוביל לאבחון שגוי או מאוחר של מחלה או ליקוי פיזי, בחירה באופן טיפול בלתי מתאים, אשר נוגד וסותר בעיה רפואית קיימת אחרת או הפניה לביצוע הליך ניתוחי, אשר יש בו משום סכנה לחולה נוכח רקעו הרפואי. 

ראה גם אבחון מאוחר ואבחון שגוי.

אספיקסיה - Choking, Strangulation 

תשניק סב לידתי - מצב רפואי בו נפסקת הזרמת חמצן מהרקמות כתוצאה מחנק, אשר נגרם בעקבות חסימה או נזק במערכת הנשימה. עילת רשלנות רפואית עשויה לקום בגין חוסר מעקב אחר מכשירי ניטור במהלך הלידה ואי אבחון מצוקה עוברית, הנגרמת כתוצאה מהתופעה. עיכוב בביצוע הנשמה מלאכותית, הנדרשת במקרה זה (בחלוף יותר מארבע דקות), יוביל להיווצרות חנק, אשר עשוי לחולל נזק מוחי בלתי הפיך, פיגור שכלי או שיתוק מוחין ובמקרים החמורים לגרום למוות. 

ראה גם: היפוקסיה, לידה, פיגור שכלי ושיתוק מוחין

אפגאר - Apgar score

בדיקה המבוצעת לכל תינוק בסמוך לאחר סיום הלידה בכדי לאבחן מצבי מצוקה אצל היילוד. הבדיקה נערכת על ידי רופא או אח מיילד פעמיים: דקה לאחר צאת התינוק לאוויר העולם וחמש דקות לאחר מכן. מבחן האפגאר מבוסס על מפתח הערכה, המורכב מחמישה מדדים: גוון העור, דופק, תגובתיות לגירוי, מתח שרירים (טונוס) ותפקוד נשימתי. לכל מדד ניתן ניקוד בין 0 ל-2, כאשר ציון מצטבר הנמוך מ-7 נקודות מעיד על קיום מצוקה אצל היילוד.

עילת רשלנות רפואית עשויה לקום בגין ביצוע הבדיקה באופן בלתי מקצועי ומיומן, תוך סטיה מסטנדרט הזהירות המצופה מהרופא וחובת הזהירות שחלה עליו, אשר הובילו לחוסר איתור במועד של בעיה זו או אחרת ובעקבות כך הימנעות ממתן טיפול רפואי נדרש וגרימת נזק גופני ליילוד.

ראה גם לידה.

אפוטרופסות - Custody

אחריות משפטית על מי שאין ביכולתו לדאוג לענייניו בעצמו, מפאת גיל, מסוגלות מנטלית וטעמים נוספים. בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, נחשבים הורים לאפוטרופסים הטבעיים של צאצאיהם, עד הגיע הילדים לגיל 18. בגיל זה פוקעת האפוטרופסות באופן אוטומטי ולצורך הארכתה, במקרה של ילד בעל לקות שכלית לדוגמא, נדרשת קבלת מינוי מטעם בית המשפט.  

במסגרת סמכותם רשאים הורים לפעול בשם ילדם לצורך הגשת תביעות משפטיות בעוולת רשלנות רפואית (למשל בגין עילת הולדה בעוולה) וכן לחתום בשם בנם או ביתם הקטינים על טופס הסכמה מדעת לביצוע ניתוח או פעולה רפואית.

קרא בהרחבה על: מימון שירותי אפוטרופוס לחסוי.

אפידורל - Epidural anesthesia

שיטת אילחוש, המקובלת בתחום הגניקולוגיה למטרת הרדמה ושיכוך כאבים ורווחת בלידות רגילות ובניתוחים קיסריים. החומר המאלחש מוזרק על ידי רופא מרדים לחלל האפידורלי, המקיף את תעלת העצבים בעמוד השידרה וגורם לחוסר תחושה זמני בפלג הגוף התחתון.

עילת רשלנות רפואית עשויה להתבסס במידה ולא קוימו הפעולות, שנועדו להבטיח את שלומה של היולדת טרם הזרקת החומר ולאחריה, בהן: השלמת מתן עירוי של ליטר נוזלים ליולדת למניעת נפילה בלחץ הדם, וידוא כי מספר הטסיות בדמה של היולדת אינו נופל מ 100,000 (שאחרת אין לתת את הזריקה מטעמי קרישת דם) וכן המשך מעקב וניטור רציף אחר מצבה הכללי של היולדת ובפרט ערכי לחץ דמה במהלך הלידה.

רשלנות רפואית עשויה לקום גם נגד הרופא המרדים, מבצע הזריקה, בגין אי בדיקת רגישות היולדת לחומר האפידרולי, מתן מינון גבוה מדי או הזרקה בלתי מיומנת, אשר גרמו לפגיעה עצבית או שיתוק אצל היולדת.

למידע נרחב ליחצו: זריקת אפידורל.

ראה גם לידה. 

אפילפסיה - Epilepsy

מוכרת גם בשמות מחלת הנפילה או כפיון - הפרעה נוירולוגית, אשר נגרמת עקב פעילות חשמלית בלתי סדירה ופתאומית במוח. בין הסיבות לתופעה: חבלות בראש, גידולים או פגמים בהתפתחות. ההפרעה מופיעה במגוון אופנים ועוצמות, ניתנת לאבחון והינה ברת טיפול באמצעות תכשירים תרופתיים.

רשלנות רפואית עשויה להתגלע בגין אבחון מאוחר או שגוי של אפילפסיה, כאשר תסמינים קלאסיים של ההפרעה לא עוררו אצל הרופא חשד להתקיימותה ולפיכך לא הפנה את המטופל לביצוע בדיקות תהודה וטומוגרפיה מקיפות לצורך אבחון וודאי. 

ראה גם: אבחון מאוחר, אבחון שגוי, בדיקות הדמיה ונוירולוגיה.

אשם תורם - Contributory Negligence

מידת התרומה אשר מיוחסת לניזוק בהחמרת מצבו הגופני ובאחריותו לקרות נזק רפואי. לדוגמא: נפגע אשר לא נטל את התכשירים התרופתיים, שהונחה ליטול או לא פנה לביצוע בדיקות מקיפות נוספות לצורך השלמת הבירור הרפואי כפי שהונחה.

במקרה בו נמצא המזיק אשם בעילת רשלנות רפואית, אולם נקבע, כי הנפגע עצמו גרם לנזק בהתנהגות, אשר יש בה משום סטיה מהסטנדרט המצופה מאדם סביר, עשויה הערכאה המשפטית לזכות את הנתבע מחבות או להקטין את שיעור הפיצויים שיושתו עליו. חלוקת נטל הפיצוי בין המזיק לניזוק תיעשה בהתאם למידת האשם התורם שנפסקה, בכפוף להסדרת הנושא בפקודת הנזיקין.

מידע נוסף: אשר Usher תסמונת אושר

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (5) | דירוגים (5)

5 stars - based on 5 reviews

קראו עוד

סגור

חוות דעת מקצועית

רוצה להכיר את כל האפשרויות שבפניך ולקבל החלטה מושכלת? פנה/י אלינו:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

מידע משפטי ועדכונים:

15 בינואר 2020

עורכי הדין שלנו עונים ...

עורכת הדין ארבל קפלינסקי ועורך הדין עופר סולר עונים לשאלות נפוצות בנושא רשלנות רפואית!

קרא עוד

04 במרץ 2020

הריון תאומים: יותר שמח...

הריון עם תאומים הנו ברכה כפולה, אבל חשוב להכיר את הסיבוכים האפשריים בזמן ההריון, בשל העובדה שהאם ...

קרא עוד

04 במרץ 2020

בית חולים הלל יפה בחדרה

לפניכם מידע מעודכן ומקיף בכל הנושאים החשובים הנוגעים למרכז הרפואי הלל יפה בחדרה...

קרא עוד

11 במרץ 2020

נגרם לך קרע ברחם בזמן ...

עורך הדין עופר סולר מסביר מה עושים במקרה שנגרם קרע ברחם בגלל רשלנות רפואית...

קרא עוד

11 במרץ 2020

אבחון וטיפול במקרה של ...

דמם לאחר לידה הנו מצד חירום מיילדותי המצריך אבחון מהיר וטיפול רפואי הולם, שאחרת היולדת עשוייה להק...

קרא עוד

16 במרץ 2020

איך מתמודדים מול העומס...

הרבה יותר מדי חולים ומטופלים נפגעים, לעיתים בצורה בלתי הפיכה, בין השאר בגלל העומס הרב בבתי החולים...

קרא עוד

22 במרץ 2020

לחץ על בטן היולדת בזמן...

ישנם לא מעט מקרים שבהם הרופא המיילד מחליט ללחוץ על בטן היולדת במטרה להאיץ את הלידה, כאשר בחלק מהמ...

קרא עוד

02 באפריל 2020

מגיע לך לקבל תשובות במ...

סולר קפלינסקי רשלנות רפואית: מעל 19 שנות ניסיון בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בלידה. פני/ה להערכת סי...

קרא עוד

04 באפריל 2020

מרכז רפואי העמק בעפולה

מידע מקיף על המרכז הרפואי העמק בעפולה, הגישה הטיפולית, המחלקות והמרפאות ודרכי יצירת הקשר...

קרא עוד

05 באפריל 2020

הרופאים השאירו שארית ש...

עורך הדין עופר סולר מסביר כיצד מתמודדים ומה ניתן לעשות במקרים של שארית שליה ברחם לאחר הלידה...

קרא עוד

05 באפריל 2020

טיפול רשלני במקרים של ...

במקרים שבהם צוות חדר הלידה מאחר באבחון תשניק סב לידתי ובמקרים שבהם ניתן טיפול רפואי רשלני לתשניק,...

קרא עוד

פניה אישית ודיסקרטית

עורכי הדין שלנו לרשותך, בכל שאלה! פנה/י לקבלת ייעוץ משפטי אישי ותשובות בכל שאלה:

טלפון: 072-334-0001

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36