סולר קפלינסקי רשלנות רפואית malpractice
שיחה אישית עם עו"ד עופר סולר: 072-334-0001

עורך הדין עופר סולר, ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

המשרד המוביל בישראל לייצוג נפגעי רשלנות רפואית, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

פנו לקבלת חוות דעת מקצועית >>
עו"ד עופר סולר מומחה ברשלנות רפואית

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עו"ד עופר סולר, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

לקבלת חוות דעת מקצועית >>

ת"א 43606-02-10 זימן נ' מדינת ישראל

מחבר: 11/10/2011 13:17

בית המשפט דן בבקשתה של התובעת למנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט, על מנת שיבחן את השתלשלות הטיפול הרפואי שקיבלה התובעת. במהלך הדיון בבקשתה פסקה כב' השופטת יעל הניג גם לגבי טענת הנתבעים לפיה התביעה הוגשה כשהיא אינה נתמכת בחוות דעת רפואית מטעם התובעת. להלן פסק הדין המלא:

 

בפני כב' השופטת יעל הניג

תובעים: רונית זימן ע"י עו"ד אלבינצר

נגד

נתבעים: מדינת ישראל ע"י עו"ד דרור

החלטה

בקשת התובעת למינוי מומחה מטעם בית המשפט על מנת שיבחן את סבירות הטיפול בעניינה על ידי וועדת הגושה ליד משרד הבריאות:

1. התובעת טוענת בין היתר, כי בניגוד לצרכיה ובניגוד לקביעת רופאים שטיפלו בה בארה"ב, נמנעה הוועדה לאשר לה מינון מספק של תרופה / ות הנדרשות להפחתת / מניעת נזקי מחלת הגושה. כתוצאה מכך לשיטתה, הוחרף מצבה שלא לצורך ונגרמו לה נזקי גוף. הנתבעת מכחישה את טענות התובעת, אך לדבריה ממילא אין התביעה נתמכת בחוות דעת רפואית לעניין סבירות הטיפול.

2. לטענת התובעת, תחילה בכתבי טענות ובשלב מאוחר ביותר, בצירוף תצהיר בעלה, ניסיונותיה להשיג חוות דעת מטעמה, ממומחים שונים האמונים על הטיפול במחלה, כשלו, שכן  הללו סירבו לבקשתה. על כן מבקשת היא למנות מומחה מטעם בית המשפט.

3. הנתבעת התנגדה לכך בין היתר בטענה כי לא נוצר "עניין שבמחלוקת" המאפשר מינוי מומחה כאמור, לאור תקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984. 

אי צירוף חוות דעת רפואית

4. תקנה 127 לתקנות קובעת:

רצה בעל דין להוכיח עניין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה .... אולם רשאי בית המשפט ... לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו.

תקנה 130 [א] לתקנות קובעת:

בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, למנות מומחה או מומחים לענין במחלוקת בין בעלי הדין (להלן – מומחה מטעם בית המשפט).

תקנה 137( [א]  לתקנות האמורות מתנה כי בהיעדרה של תעודה או חוות דעת כאמור:

 לא יזקק בית המשפט להוכחה של עניין שברפואה מטעמו לעניין הנדון.

5. הנחת המוצא של ההלכה הפסוקה היא כי חוות הדעת הרפואית היא המקימה את עילת התביעה מקרה בו רצה בעל דין להוכיח "עניין שברפואה".  על כן עליו לצרפה לכתב התביעה כבר בעת הגשתו, זאת בנבדל לגבי עילות תביעה אחרות, שם ניתן להגיש חוות דעת מומחים בהמשך ההתדיינות [ע"א 8587/01, עיזבון גולדברג ז"ל נ' קופ"ח כללית, ע"א 5322/08, זנדני נ' ד"ר בורוכוביץ ואח', בר"ע מח – חיפה 1775/07, ענבל נ' דאנס – בר ואח', להלן – "עניין זנדני", מתוך אתר נבו ועוד].

6. זאת ועוד, הדרישה להגשת חוות דעת בעניין שברפואה מייעלת את ההליכים ומהווה מסננת ראשונית לתביעות סרק. בפרט יפים הדברים בתביעות בגין רשלנות רפואית שאז על חוות הדעת לעסוק לא רק בשאלת הנזק, אלא בראש ובראשונה בשאלת האחריות והקשר הסיבתי [עניין זנדני, רע"א 6098/92, זכאי נ' משרד הבריאות ות.א. 10207/04, פיטוסי נ' מוסקונה, מתוך אתר נבו].

7. יחד עם זאת, השילוב של תקנות 127 ו -  130 לתקנות, מאפשר לבית המשפט ומטעמים מיוחדים, לפטור בעל דין מהגשת חוות דעת מטעמו ולמנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט. מקובל כיום כי היעדר חוות דעת מטעם התובע מלכתחילה אינו מונע היווצרות "עניין שבמחלוקת", בין משום שאותו "עניין" הוא העניין עצמו [קרי – לפי כתבי הטענות] [וכך ניתן להבין מרע"א 10251/02, אפרים כץ – חמים וטעים נ' דואני, פד"י נז [1] 797] ובין משום שהעניין נוצר בדיעבד באמצעות חוות דעת מומחה בית המשפט [ראו עניין זנדני].

8. מן הכלל אל הפרט – אין חולק כי מספר המומחים הבקיאים בארץ במחלת הגושה הוא מצומצם. חלקם אף קשור בעבר או בהווה לוועדת הגושה. על רקע זה יש בסיס לטענת התובעת כי לא השיגה, ולא מטעמים כלכליים, חוות דעת התומכת בתביעתה. טענתה זו לא נסתרה על ידי הנתבעת.

9. בחינת פרטי התביעה מצביעה על מינון גבוה משמעותית של התרופה, אותה רשמו לתובעת הרופאים המטפלים בחו"ל, מול מינון נמוך משמעותית, אותו אישרה הוועדה בארץ, על אף שהייתה מודעת למינון שנרשם בחו"ל. לימים אישרה הוועדה את אותו מינון גבוה. יש באלה, כדי להעלות שאלה מחודדת של מינון ובשלב זה נראה כי אין מדובר בתביעת סרק או בתביעה לא רצינית.

9. במצב כזה, איני רואה כיצד יתאפשר לתובעת לאפשר קיום דיון בעניינה אלא אם ימונה מומחה מטעם בית המשפט. במידה ולא ימונה, תתאפשר פגיעה ממשית בזכות הגישה החוקתית שלה לערכאות. אף לו סברתי כי התובעת יכולה להשיג חוות דעת ממומחה בחו"ל, הרי שיש עדיפות למומחה ישראלי, הבקיא גם בהתנהלות הרפואית בארץ וכד'. מומחה המתמנה מטעם בית המשפט מתבקש לסייע לבית המשפט עצמו במלאכת הבדיקה הרפואית, ואינו מושפע ולו במעט, מאינטרס הצד שהזמין ממנו את חוות הדעת. בכל אלה מצאתי ככל הנדרש משום "טעם מיוחד" לצורך פטור התובעת מהגשת חוות דעת מטעמה לפי תקנה 127 הנ"ל.

10. מבקשות ותגובות הצדדים התרשמתי כי קיימת הסכמה על מינוי מומחה מטעם בית המשפט, אך הסכמה מפורשת כזו לא הוגשה לתיק.

11. בנסיבות העניין מצאתי למנות מומחה מטעם בית המשפט. יחד עם זאת, על התובעת ועליה בלבד לשאת במימון הביניים של שכר טרחתו באשר עצם המינוי בא לקדם אינטרס ישיר שלה בשלב זה.  הנתבעת זכאית להגיש חוות דעת מטעמה תוך 60 יום מקבלת חוות דעת מומחה בית המשפט.

12. הצדדים לא הצליחו להגיע לזהות מומחה / ית מוסכם /ת. עברתי על שמות המומחים שהציעו ומצאתי כי לגבי ד"ר חגית ברייס, לא הועלתה הסתייגות. לפיכך מצאתי למנות אותה כמומחית מטעם בית המשפט.

ב"כ התובעת ימציא פרטיה העדכניים של ד"ר ברייס, שכן אינם מצויים במאגר הממוחשב של בית המשפט. לאחר מכן יוצא כתב מינוי.

ניתנה היום, י"ח אב תשע"א, 18 אוגוסט 2011, בהעדר הצדדים.

יש לכם שאלות על פסק הדין? ליחצו לדיון במסגרת: פורום רשלנות רפואית

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (5) | דירוגים (1)

5 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור

מיקומך באתר: רשלנות רפואית מינוי מומחה מטעם בית המשפט

חוות דעת מקצועית

רוצה להכיר את כל האפשרויות שבפניך ולקבל החלטה מושכלת? פנה/י אלינו:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

מידע משפטי ועדכונים:

15 בינואר 2020

עורכי הדין שלנו עונים ...

עורכת הדין ארבל קפלינסקי ועורך הדין עופר סולר עונים לשאלות נפוצות בנושא רשלנות רפואית!

קרא עוד

04 במרץ 2020

בית חולים הלל יפה בחדרה

לפניכם מידע מעודכן ומקיף בכל הנושאים החשובים הנוגעים למרכז הרפואי הלל יפה בחדרה...

קרא עוד

11 במרץ 2020

נגרם לך קרע ברחם בזמן ...

עורך הדין עופר סולר מסביר מה עושים במקרה שנגרם קרע ברחם בגלל רשלנות רפואית...

קרא עוד

11 במרץ 2020

אבחון וטיפול במקרה של ...

דמם לאחר לידה הנו מצד חירום מיילדותי המצריך אבחון מהיר וטיפול רפואי הולם, שאחרת היולדת עשוייה להק...

קרא עוד

16 במרץ 2020

איך מתמודדים מול העומס...

הרבה יותר מדי חולים ומטופלים נפגעים, לעיתים בצורה בלתי הפיכה, בין השאר בגלל העומס הרב בבתי החולים...

קרא עוד

22 במרץ 2020

לחץ על בטן היולדת בזמן...

ישנם לא מעט מקרים שבהם הרופא המיילד מחליט ללחוץ על בטן היולדת במטרה להאיץ את הלידה, כאשר בחלק מהמ...

קרא עוד

02 באפריל 2020

מגיע לך לקבל תשובות במ...

סולר קפלינסקי רשלנות רפואית: מעל 19 שנות ניסיון בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בלידה. פני/ה להערכת סי...

קרא עוד

04 באפריל 2020

מרכז רפואי העמק בעפולה

מידע מקיף על המרכז הרפואי העמק בעפולה, הגישה הטיפולית, המחלקות והמרפאות ודרכי יצירת הקשר...

קרא עוד

05 באפריל 2020

הרופאים השאירו שארית ש...

עורך הדין עופר סולר מסביר כיצד מתמודדים ומה ניתן לעשות במקרים של שארית שליה ברחם לאחר הלידה...

קרא עוד

06 באפריל 2020

בית החולים יוספטל באילת

עורך הדין עופר סולר מביא לפניכם את כל המידע על המרכז הרפואי יוספטל באילת...

קרא עוד

06 באפריל 2020

טיפול רשלני במקרים של ...

במקרים שבהם צוות חדר הלידה מאחר באבחון תשניק סב לידתי ובמקרים שבהם ניתן טיפול רפואי רשלני לתשניק,...

קרא עוד

פניה אישית ודיסקרטית

עורכי הדין שלנו לרשותך, בכל שאלה! פנה/י לקבלת ייעוץ משפטי אישי ותשובות בכל שאלה:

טלפון: 072-334-0001

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36