סולר קפלינסקי רשלנות רפואית malpractice
שיחה אישית עם עו"ד עופר סולר: 072-334-0001

עורך הדין עופר סולר, ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

המשרד המוביל בישראל לייצוג נפגעי רשלנות רפואית, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

פנו לקבלת חוות דעת מקצועית >>
עו"ד עופר סולר מומחה ברשלנות רפואית

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עו"ד עופר סולר, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

לקבלת חוות דעת מקצועית >>

פסקי דין בנושא רשלנות מנהלית - במה מדובר?

מחבר: 11/10/2011 13:17

בין העילות להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית נמנים גם מעשים ומחדלים הכרוכים ברשלנות מנהלית של המוסד הרפואי בו בוצע הטיפול. 

במקרים אלה, שיקולים זרים של חסכון בתקציב והפחתת עלויות, משפיעים על השיקול הרפואי, אשר הוא והוא בלבד נדרש לשמש לצורך קבלת החלטה בעניין הטיפול בחולה.

מצב דברים זה, המאפיין את מערכת הבריאות בימינו, מוביל לגיבוש נהלים לקויים, חמורים ובלתי ראויים, תוך התפשרות על דרכים לקידום החלמתו המלאה של החולה ועל קיום תנאים אופטימליים לצורך הבראתו ושיקומו.

הטלת אחריות במקרי רשלנות מנהלית

לבד מההיבט המוסרי, שמעוררת הסוגיה, מעלה רשלנות מנהלית גם את שאלת אחריותו הפרטנית של הרופא המטפל, אשר התנהלותו הרשלנית גרמה להחמרה במצבו הגופני של החולה, לנזק  בלתי הפיך ולעיתים אף למוות.

רופאים מטפלים המואשמים ברשלנות רפואית, מנסים לא אחת לכסות תחת אצטלת פעילותם כשלוחי המוסד הרפואי. ברוח זו הם טוענים, כי פעלו בהתאם להנחיות המוסד הרפואי בו הם מועסקים ומסייגים את אחריותם בציות לנהליו.

פסיקה חדשה קבעה הלכה מנחה בתחום לפיה, קביעת רשלנות מנהלית אינה שוללת את אחריותו הפרטנית של רופא, אשר עשוי להימצא רשלן.

ההגנה האפשרית היחידה, אשר קיימת לרופא, הינה רק במידה ויעלה בידו להוכיח, כי פעל באופן מקצועי, תוך הפעלת שיקול דעת רפואי ונקיטה בכל האמצעים, העומדים לרשותו במסגרת המוסד בו הוא מועסק. במקרים אלה לא תוטל עליו אחריות אף אם ימצא המוסד אשם ברשלנות מנהלית.

רשלנות מנהלית - פסקי דין חשובים לדוגמא

פסק הדין ע"ש 1199/07 דר' צבי רביב נגד משרד הבריאות, אשר ניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב בחודש יוני 2008, קבע הלכה מהותית ומנחה בתחום.

בפסיקה במקרה זה נקבע, כי בעת קבלת החלטות רפואיות רופאים אינם רשאים להביא בחשבון שיקולים מעולם התוכן המטריאלי - תקציבי. בנוסף, קובע פסק הדין, כי ניתן להטיל אחריות על רופא פרטי גם במקרה של רשלנות מנהלית, כך שגם רופא, אשר פעל בהתאם לנהלי בית החולים, עשוי  להימצא רשלן.

השופטת בתיק, דר' מיכל אגמון גונן, דחתה את ערעורו של הרופא על החלטת ועדת משמעת מטעם משרד הבריאות, אשר אושרה על ידי הערכאות, להתלות את רשיונו לפרק זמן של שלושה חודשים, בגין רשלנות רפואית בדרגה חמורה.

בנסיבות המקרה דובר ברופא, אשר שיחרר מאשפוז חולה שעבר ניתוח לב, טרם שקיבל לידיו את תוצאות בדיקת תרבית הדם, שבוצעה לחולה לאחר הניתוח. בהגיע החולה לביתו התמוטט, אושפז בשנית ונפטר כעבור מספר ימים עקב זיהום, עליו הצביעו בדיעבד תשובות בדיקת המעבדה ואשר התפתח לאחר הניתוח.

ידיעת תוצאות אלה טרם השחרור היתה מובילה לקבלת החלטה על המשך אשפוז החולה בבית החולים, טיפול בזיהום ובכך, מניעת מותו.

טענתו המרכזית של הרופא, באמצעות עורכי דינו, היתה כי המליץ למשפחתו של החולה, בעל פה, להעבירו לשהייה במכון לשיקום הלב, הסמוך לבית החולים אולם לא ציין זאת מפורשות במכתב השחרור.

הסיבה לכך, לגרסת הרופא, נעוצה בנהלי בית החולים ומקורה בשיקולים מנהליים וסבסוד לפיהם, שעה שמופיעה הנחיה מפורשת במכתב השחרור חלה עלות האשפוז במכון השיקום על בית החולים ואילו כאשר המטופל פונה ביוזמתו למכון, הוא נושא בעלויות השהות באופן פרטי.

לעניין שחרור החולה טרם קבלת התשובה ממעבדת הדם החצין הרופא את האחריות וטען, כי במידה והתגלעה רשלנות בהיבט זה הרי שסיבתה הינה הנהלים, הנהוגים בבית החולים.

לגבי המקרה הנדון קבעה השופטת, כי נהלי בית החולים אסותא, בו התקיים הניתוח, הינם חמורים ובלתי ראויים וכי אסור ששיקולי עלות יפגעו בסיכויי החלמתו המלאה של החולה ובדרך המיטבית הקיימת להבראה והשתקמות.

בהחלטתה ציינה השופטת, כי שיקול הדעת, המופעל על ידי הרופא, נדרש להיות רפואי - מקצועי גרידא, מבלי שיושפע משיקולים זרים ובלתי רלוונטיים, אשר אינם ממין העניין. 

פסקי דין אחרים עוסקים בסוגיית רשלנות מנהלית בהיבט החובה לערוך מעקב אחר החולה:

בת"א (חי) 814/03 אלבז נ' שירותי בריאות כללית קבע בית המשפט, כי היעדר שיתוף פעולה ונכונות מצד המטופל אינם גורעים ממידת אחריותו של הרופא. על הרופא מוטלת החובה למצות את כל חלופות הטיפול הקיימות והמתאימות לנסיבות המקרה, במטרה לשכנע את המטופל לקבל את הטיפול, שאחרת עשויה התנהגות הרופא להימצא כרשלנות מנהלית.

בפסק דין ת"א (י-ם) 478/95 עזבון המנוחה מרים בוטל ז"ל נ' קופ"ח של ההסתדרות הכללית התגלה  אצל המנוחה ממצא בשד והיא הופנתה לבדיקה על ידי רופאת המשפחה. במהלך הבירור נדרש ביצועה של בדיקה מקיפה יותר מממוגרפיה, אך זו לא בוצעה בנסיבות המקרה בשל עלותה הגבוהה. מחדל זה הוביל לחוסר גילוי מחלת סרטן השד ממנה סבלה המנוחה ועקב כך, לפטירתה.

בית המשפט קבע, כי  העובדה שלמטופלת לא נערך המעקב הנדרש, אגב חוסר תיאום בין רופאת המשפחה לבין הרופאים המומחים שטיפלו בחולה לצד אי ביצועה של הבדיקה היקרה, עולים כדי רשלנות מנהלית וכי בכל הכרוך בתחום המנהלי - אדמינסטרטיבי, מוטלת על בית החולים חובה להתערב ולגלות אחריות.

גם בהליך ת"א 66513/04 עזבון רווה עופר ואח' נגד קופת חולים מאוחדת נקבע, כי במסגרת יחסי חולה - מטפל חלה על הרופא חובה לערוך מעקב נדרש, כאשר הפרת חובה זו מהווה עילת רשלנות מנהלית.

חשיבותו העקרונית של פסק הדין בעניין רביב

משמעותו המרכזית של פסק הדין הינה במסרים הכלליים, העולים ממנו ובביקורת הגלויה, שמותח באמצעותו בית המשפט על התנהלות הממסד הרפואי.

בפסיקה חריפה מפנה השופטת אצבע מאשימה כלפי מערכת הבריאות בארץ ומתריסה נגד המציאות הנוהגת במוסדות הרפואיים לפיה,  שיקולי תקציב, אשר מנחים את בתי החולים וקופות החולים, מובילים לצמצום בתקני הסגל הרפואי והפרא - רפואי, חוסר אישור בדיקות נדרשות ומתן תרופות, אשר אינן עונות באופן מלא על צרכיו של החולה, אך עלותן פחותה.

מעשים ומחדלים אלה הופכים לשיטתה את הרשלנות הרפואית בימינו לרשלנות מינהלית.

בפסק דין זה מעביר בית המשפט מסר מתריע מובהק, המופנה לכלל הגורמים אשר עוסקים במימון עלויות רפואיות, לפיו שעה שיימצא, כי בקבלת החלטה רפואית היו מעורבים גם שיקולים מנהליים יהיו גופים אלה חשופים להטלת אחריות חמורה.

בואו לשאול ולהתייעץ עם מומחים ב: פורום רשלנות רפואית

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (0) | דירוגים (0)

0 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור

מיקומך באתר: רשלנות רפואית רשלנות מנהלית

חוות דעת מקצועית

רוצה להכיר את כל האפשרויות שבפניך ולקבל החלטה מושכלת? פנה/י אלינו:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

מידע משפטי ועדכונים:

15 בינואר 2020

עורכי הדין שלנו עונים ...

עורכת הדין ארבל קפלינסקי ועורך הדין עופר סולר עונים לשאלות נפוצות בנושא רשלנות רפואית!

קרא עוד

04 במרץ 2020

הריון תאומים: יותר שמח...

הריון עם תאומים הנו ברכה כפולה, אבל חשוב להכיר את הסיבוכים האפשריים בזמן ההריון, בשל העובדה שהאם ...

קרא עוד

04 במרץ 2020

בית חולים הלל יפה בחדרה

לפניכם מידע מעודכן ומקיף בכל הנושאים החשובים הנוגעים למרכז הרפואי הלל יפה בחדרה...

קרא עוד

11 במרץ 2020

נגרם לך קרע ברחם בזמן ...

עורך הדין עופר סולר מסביר מה עושים במקרה שנגרם קרע ברחם בגלל רשלנות רפואית...

קרא עוד

11 במרץ 2020

אבחון וטיפול במקרה של ...

דמם לאחר לידה הנו מצד חירום מיילדותי המצריך אבחון מהיר וטיפול רפואי הולם, שאחרת היולדת עשוייה להק...

קרא עוד

16 במרץ 2020

איך מתמודדים מול העומס...

הרבה יותר מדי חולים ומטופלים נפגעים, לעיתים בצורה בלתי הפיכה, בין השאר בגלל העומס הרב בבתי החולים...

קרא עוד

22 במרץ 2020

לחץ על בטן היולדת בזמן...

ישנם לא מעט מקרים שבהם הרופא המיילד מחליט ללחוץ על בטן היולדת במטרה להאיץ את הלידה, כאשר בחלק מהמ...

קרא עוד

02 באפריל 2020

מגיע לך לקבל תשובות במ...

סולר קפלינסקי רשלנות רפואית: מעל 19 שנות ניסיון בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בלידה. פני/ה להערכת סי...

קרא עוד

04 באפריל 2020

מרכז רפואי העמק בעפולה

מידע מקיף על המרכז הרפואי העמק בעפולה, הגישה הטיפולית, המחלקות והמרפאות ודרכי יצירת הקשר...

קרא עוד

05 באפריל 2020

הרופאים השאירו שארית ש...

עורך הדין עופר סולר מסביר כיצד מתמודדים ומה ניתן לעשות במקרים של שארית שליה ברחם לאחר הלידה...

קרא עוד

05 באפריל 2020

טיפול רשלני במקרים של ...

במקרים שבהם צוות חדר הלידה מאחר באבחון תשניק סב לידתי ובמקרים שבהם ניתן טיפול רפואי רשלני לתשניק,...

קרא עוד

פניה אישית ודיסקרטית

עורכי הדין שלנו לרשותך, בכל שאלה! פנה/י לקבלת ייעוץ משפטי אישי ותשובות בכל שאלה:

טלפון: 072-334-0001

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36